BUF filosofisk konfirmasjon

Vi inviterer til konfirmasjonskurs i Oslo-området for ungdommer som ønsker å bli bedre kjent med seg selv gjennom møter med tenkere og ideer. Filosofisk samtalepraksis er en integrert del av kurset.

Hva er filosofisk konfirmasjon?

Filosofisk konfirmasjon er et tilbud til ungdom i konfirmantalder som ønsker et livssynsnøytralt alternativ til kirkelig og humanistisk konfirmasjon. Filosofisk konfirmasjon kan betraktes som en forberedelse til voksenlivets krav om refleksjon og dømmekraft, og som en anledning for den enkelte ungdom til å undersøke sin egen eksistens gjennom en bevisstgjørende dannelsesreise i filosofiens historie.

Undervisningen tar utgangspunkt i de filosofiske tradisjoner som har nedfelt seg i vestens historie siden antikken og frem til vår tid. Dette er tradisjoner som rommer mange ulike livssyn, religiøse såvel som sekulære. Deltagerne får også stifte bekjentskap med grunnelementer fra østlig tenkning. Tilnærmingen til stoffet skjer gjennom lesning av spesialskrevet kursmateriale, og gjennom praktisering av filosofisk samtalekunst.

PÅMELDING

Send oss en e-post, eller en Facebook-melding. Eller ring oss på 46664558 / 98489999.

Bli med på Barne- og ungdomsfilosofenes side Filosofisk konfirmasjonFacebook.

Dannelse gjennom dialog

Filosofisk samtale har sine røtter i den sokratiske samtalepraksis, men har i løpet av de siste 30-40 år utviklet seg til en pedagogisk praksis som er i bruk på skoler og i andre institusjoner for barn over hele verden. Barne- og ungdomsfilosofene har siden andre halvdel av 1990-tallet vært sentrale i utviklingen og utformningen av en norsk variant av denne praksisen.

Sentralt i filosofisk samtale er at samtaleleder ikke sitter på noen fasit, men isteden fungerer som en jordmor for deltagernes egen tankefødsel. Istedenfor selv å mene, stiller samtaleleder oppklarende og problematiserende spørsmål til deltagernes tanker og meninger.

I filosofisk konfirmasjon anser vi det som viktigere å hjelpe ungdommene til å forankre tenkning i eget liv og innenfor sin egen forståelseshorisont enn å teste i hvilken grad de tilegner seg og er istand til å reprodusere et lærestoff. Filosofisk konfirmasjon er slik sett en påbegynnelse eller videreføring av en modningsprosess. Samtidig er det ingen motsetning her. Jo mer man engasjerer seg i disse problemstillingene, og ser hvilke konsekvenser de kan ha for ens egne holdninger og egen tenkning, jo klarere vil også det faglige innholdet fremstå.

Her kan du høre et NRK P1-intervju med en deltager. Her forteller hun om sine erfaringer og avslører at hun fikk panikk da hun skulle bli «overhørt» av filosofilæreren under konfirmasjonsseremonien.

Men det gikk bra :)

Sentrale problematikker

I filosofisk konfirmasjon utfordres ungdommenes egne tanker og ideer med tanker fra den filosofihistoriske og religiøse overleveringen. Vi vil ta utgangspunkt i klassiske idealer som rettferdighet, sannhet, skjønnhet og godhet, og se hvordan de kan ha sammenheng med sentrale, eksistensielle, sosiale og religionsfilosofiske spørsmål og temaer knyttet til identitet og mening, tro og viten, holdninger til livet – og til andre mennesker, ansvar og valg, mfl.

Praktisk informasjon

PÅMELDING

Send oss en e-post, eller en Facebook-melding. Eller ring oss på 46664558 / 98489999.

Siden opprettet: 28.10.13. Sist endret: 15.10.22 16:02.