Forum: Sideoppdateringer og bulletiner RSS
Referat fra filosofiklubben
Årets første referat, 11. oktober 2005
Avatar
Oyvind (Administrator) #1
User title: Dixi et liberavi
Member since Jul 2005 · 813 posts · Location: Eidsvoll
Group memberships: Administrators, Members
Show profile · Link to this post
Subject: Referat fra filosofiklubben
Tirsdag 11. oktober ble høstens første filosofiklubb avholdt i Biermannsgården i Maridalsveien 78. I den yngste gruppen, 7-9 år, hadde vi 7 (av 8 påmeldte) deltagere; i den eldste gruppen, 10-13 år, hadde vi 6 (av 7 påmeldte) deltagere. Les referatene her:

7-9-årsgruppen
10-13-årsgruppen
Avatar
Oyvind (Administrator) #2
User title: Dixi et liberavi
Member since Jul 2005 · 813 posts · Location: Eidsvoll
Group memberships: Administrators, Members
Show profile · Link to this post
Subject: Referater fra 1. november 2005
Her er referatene fra novembermøtet i filosofiklubben:

7-9-årsgruppen
10-13-årsgruppen
Avatar
Oyvind (Administrator) #3
User title: Dixi et liberavi
Member since Jul 2005 · 813 posts · Location: Eidsvoll
Group memberships: Administrators, Members
Show profile · Link to this post
Og fra desembermøtene 2005:

7-9-årsgruppen
10-13-årsgruppen
Avatar
Oyvind (Administrator) #4
User title: Dixi et liberavi
Member since Jul 2005 · 813 posts · Location: Eidsvoll
Group memberships: Administrators, Members
Show profile · Link to this post
Til orientering: De månedlige møtene i filosofiklubben fortsetter våren 2006. For å lese referatene, gå til:

http://www.buf.no/filoklubb/oslo/index.php?page=start

og velg 7-9-årsgruppen eller 10-13-årsgruppen i venstremargen.
Avatar
Oyvind (Administrator) #5
User title: Dixi et liberavi
Member since Jul 2005 · 813 posts · Location: Eidsvoll
Group memberships: Administrators, Members
Show profile · Link to this post
Nye referater/loggbøker publisert idag. Se http://www.buf.no/filoklubb/oslo/index.php?page=start
Avatar
Oyvind (Administrator) #6
User title: Dixi et liberavi
Member since Jul 2005 · 813 posts · Location: Eidsvoll
Group memberships: Administrators, Members
Show profile · Link to this post
Referater/loggbøker fra filoklubb 4. april 2006 publisert idag. Se
http://www.buf.no/filoklubb/oslo/index.php?page=start
This post was edited on 2006-11-08, 14:22 by Oyvind.
Avatar
Oyvind (Administrator) #7
User title: Dixi et liberavi
Member since Jul 2005 · 813 posts · Location: Eidsvoll
Group memberships: Administrators, Members
Show profile · Link to this post
Referater/loggbøker fra filoklubb 2. mai 2006 publisert idag.

Yngstegruppen reflekterte denne gangen bl.a. over forholdet mellom tanker og ønsker, mens de eldre barna i fellesskap konstruerte en tenkt dialog mellom foreldre og barn - med utgangspunkt i et medbragt nyhetsoppslag - knyttet til temaet barneoppdragelse!

Referat fra 7-9-årsgruppen
Referat fra 10-13-årsgruppen
Avatar
Oyvind (Administrator) #8
User title: Dixi et liberavi
Member since Jul 2005 · 813 posts · Location: Eidsvoll
Group memberships: Administrators, Members
Show profile · Link to this post
Junireferatene ligger her:

7-9-årsgruppen
10-13-årsgruppen
Avatar
Oyvind (Administrator) #9
User title: Dixi et liberavi
Member since Jul 2005 · 813 posts · Location: Eidsvoll
Group memberships: Administrators, Members
Show profile · Link to this post
Tirsdag 10. oktober ble et nytt møte avholdt i 7-9-årsgruppen:

Idag var oppgaven å arbeide med setninger. Eller nærmere bestemt: én setning. Setningen lød: «Folk er rare.» Men før vi gikk løs på dagens oppgave, tok vi en liten avstikker. Spørsmålet var: Kunne barna lage setninger som i seg selv var OK (dvs. som det var mulig å forstå betydningen av), men som ikke var sanne (dvs. som ikke stemte overens med virkeligheten slik vi kjenner den)?

Les resten av referatet
Avatar
Oyvind (Administrator) #10
User title: Dixi et liberavi
Member since Jul 2005 · 813 posts · Location: Eidsvoll
Group memberships: Administrators, Members
Show profile · Link to this post
Møte i filosofiklubben 7. november – 7-9-årsgruppen

Det var en temmelig vilter og ukonsentrert gjeng som møtte frem i filosofiklubben idag. Særlig et par tre av deltagerne sørget for vedvarende støy og uro gjennom hele sesjonen, noe som dessverre gjorde det meget vanskelig å gjennomføre en ordentlig filosofisk samtale med gruppen som helhet. Det er ikke så lett å si hvorfor det ble slik akkurat idag. Kanskje hadde noen av barna gearet hverandre opp på forhånd, kanskje var det bare dagen idag som var spesiell.

Les resten av referatet
Close Smaller – Larger + Reply to this post:
Verification code: VeriCode Please enter the word from the image into the text field below. (Type the letters only, lower case is okay.)
Smileys: :-) ;-) :-D :-p :blush: :cool: :rolleyes: :huh: :-/ <_< :-( :'( :#: :scared: 8-( :nuts: :-O
Special characters:
Go to forum
Not logged in. · Lost password · Register
This board is powered by the Unclassified NewsBoard software, 20150713-dev, © 2003-2015 by Yves Goergen
Current time: 2020-06-03, 08:06:02 (UTC +02:00)