Forum: Nyheter RSS
17. november: Verdens filosofidag
UNESCO har vedtatt internasjonal filosofidag
Avatar
Oyvind (Administrator) #1
User title: Dixi et liberavi
Member since Jul 2005 · 813 posts · Location: Eidsvoll
Group memberships: Administrators, Members
Show profile · Link to this post
Subject: 17. november: Verdens filosofidag
Bakgrunn
Den internasjonale filosofidagen ble avholdt første gang i november 2002 i regi av UNESCO (FNs organisasjon for utdannelse, vitenskap og kultur). Den gangen var det UNESCOs Sektor for sosial- og samfunnsvitenskaper som sto bak arrangementet.

I oktober 2005 bestemte imidlertid UNESCOs hovedkonferanse (General Conference), etter et forslag fra Marokko og etter svært gode erfaringer fra de tidligere arrangementene, at 17. november heretter skal være Verdens filosofidag (World Philosophy Day). UNESCO håper at dette vil bidra til at flere aktører i flere land bidrar til å fylle denne dagen med aktiviteter og debatter/diskusjoner om filosofiske spørsmål og temaer.

Filosofidagen 2004 ble markert både på skoler, universiteter og institusjoner i mer enn 80 medlemsland, og ble, som nevnt, en stor suksess. I år faller Verdens filosofidag sammen med starten på feiringen av UNESCOs 60-årsdag, noe som gir enda større grunn til å markere dagen.

Arrangementer i Norge
UNESCO-kommisjonen og Høgskolen i Oslo har gått sammen om et arrangement den 17. november kalt «Filosofisk samtale med barn». Her vil vi få refleksjoner fra Steinar Bøyum, stipendiat i filosofi ved Universitetet i Tromsø, samt overvære Bo Malmhester i samtale med 6. klassinger fra Marienlyst skole i Oslo. Elevene har for anledningen forberedt spørsmål og påstander knyttet til emnet forbruk og bærekraftig utvikling. Som en avslutning vil Malmhester og Beate Børresen, førstelektor ved Høyskolen i Oslo, forestå en evaluering av samtalen med barna. Arrangementet avholdes på Menneskerettighetshuset i Oslo.

Aktuelle lenker
Den norske UNESCO-kommisjonen
Invitasjon til filosofidag på Menneskerettighetshuset i Oslo
UNESCO: World Philosophy Day, 17 November 2005
Avatar
Oyvind (Administrator) #2
User title: Dixi et liberavi
Member since Jul 2005 · 813 posts · Location: Eidsvoll
Group memberships: Administrators, Members
Show profile · Link to this post
Kan jo legge til at vi selv skal bruke dagen 17. november til å ha filosofiske samtaler med skoleelever på mellomtrinnet i Fredrikstad og Halden (les pressemeldingen fra Østfold-prosjektet her). Dette betyr at vi dessverre ikke har anledning til å være med på det ovenfornevnte arrangementet. Men vi oppfordrer alle andre som har mulighet til å ta seg en tur til Menneskerettighetshuset!
Close Smaller – Larger + Reply to this post:
Verification code: VeriCode Please enter the word from the image into the text field below. (Type the letters only, lower case is okay.)
Smileys: :-) ;-) :-D :-p :blush: :cool: :rolleyes: :huh: :-/ <_< :-( :'( :#: :scared: 8-( :nuts: :-O
Special characters:
Go to forum
Not logged in. · Lost password · Register
This board is powered by the Unclassified NewsBoard software, 20150713-dev, © 2003-2015 by Yves Goergen
Current time: 2020-06-03, 08:44:45 (UTC +02:00)