Forum: Konferanser, kurs o.l. RSS
Endagsseminar HiO
Seminar med Walter Cohan, 6. februar 2006
Avatar
Oyvind (Administrator) #1
User title: Dixi et liberavi
Member since Jul 2005 · 813 posts · Location: Eidsvoll
Group memberships: Administrators, Members
Show profile · Link to this post
Subject: Endagsseminar HiO
Walter Kohan er filosofi og professor i pedagogikk ved Rio de Janeiros statlige universitet i Brasil. Han har i flere år jobbet med filosofiske samtaler med både barn og voksne, og har arbeidet med prosjekter rettet spesielt mot analfabeter. Han driver blant annet med utdanning av lærere som skal undervise analfabeter.

Målgruppe
Lærere og skoleledere i grunnskolen

Sted
Høyskolen i Oslo

Pris
kr 650.-

Informasjon og påmelding
Se HiOs nettside: http://www.hio.no/leo/
For spørsmål kontakt: leo@lu.hio.no

PROGRAM

08.30-09.00: Registrering og kaffe
09.00-09.30: Åpning ved Beate Børresen: Filosofi i skolen i Norge
09.30-10.45: Filosofi og lese- og skriveopplæring i Brasil + Filosofisk samtale, Walter Kohan
10.45-11.00: Pause
11.00-12.00: Filosofisk samtale fortsetter
12.00-13.00: Lunsj
13.00-15.00: Forholdet mellom tenking, snakking, lesing og skriving. Hvordan kan en som underviser hjelpe en som blir undervist? Walter Kohan
Avatar
Oyvind (Administrator) #2
User title: Dixi et liberavi
Member since Jul 2005 · 813 posts · Location: Eidsvoll
Group memberships: Administrators, Members
Show profile · Link to this post
[Image: http://www.buf.no/pix/cohan.jpg]For dere som ikke var tilstede, her er noen hovedpunkter fra seminaret:

[list]
[*]gjennomfører samtale med deltagerne med utgangspunkt i en fortelling; deler deretter inn i grupper som produserer hvert sitt spørsmål som så skrives på tavlen; samtale; etter samtalen får deltagerne beskjed om å "rekonstruere" hva som har skjedd til nå

[*]i samtalen lar Cohan deltagerne prate helt fritt, og tar seg selv god tid til å utlegge og tolke innspillene i etterkant, han er flink til å syntetisere og se sammenhenger innbyrdes i innspillene og mellom innspillene (men dette er altså et stykke filosofisk arbeid som han utfører egenhendig, ikke på noe punkt utfordrer han deltagerne om å foreta dette arbeidet selv)

[*]Cohan forfekter videre metodefrihet i spørsmålet om hva som er korrekt fremgangsmåte i den filosofiske samtalen; det er altså ingen riktige og gale metoder; det viktige er at "vi ikke gjør oss ferdige med spørsmålene", at vi fastholder grunnantagelsen om at "den andre (dvs. barnet) er istand til å tenke" og at vi ikke ser oss blinde på at spørsmålene skal være filosofiske - det er måten vi stiller spørsmålene på som først og fremst må være filosofisk, ikke selve spørsmålene

[*]filosofi = transformasjon, men ikke en bestemt transformasjon; dette er viktig å huske på for at filosofien ikke bare skal suges opp som en del av status quo (det herskende undervisningssystemet)

[*]Cohan er ikke opptatt av å definere barndom i forhold til alder; for ham er barns erfaringer én måte blant mange andre måter å erfare verden på, barns erfaringer er derfor (minst) like verdifulle som voksnes erfaringer

[*]jo mindre eksklusiv og ekskluderende filosofien er, jo mer interessant blir den; Cohan vil derfor ikke at den filosofiske tenkningen skal rette seg inn mot sannhet eller ekthet; forandring/transformasjon er det viktigere

[*]den filosofiske tenkningen tar først til når man begynner å tenke at alt kunne vært annerledes

[*]er kritisk til Sokrates fordi han (ifølge Cohan) ikke er tilstrekkelig oppmerksom på og interessert i den annens ståsted og perspektiv; Sokrates forsøker bare å lede den andre til det stedet Sokrates allerede befinner seg på (dvs. til posisjonen "opplyst uvitenhet", dvs. at også de andre skal innse at de ikke innehar viten); til dette formål benytter Sokrates en rekke triks og knep som ifølge Cohan gjør at han ikke er til å skille fra de foraktede sofistene; derfor er det farlig å la Sokrates være forbilde for lærere som skal praktisere filosofi med barn: det fører til at lærerne lærer seg at det er ok å lede samtalepartneren
[/list]

Cohan plasserer seg med dette trygt i Lipman- og IAPC-tradisjonen hvor et hovedfokus er at samtalen, i tillegg til å skulle stimulere kritisk og kreativ tenkning, må utspilles i overensstemmelse med bestemte etisk-psykologiske grunnkrav, og hvor betingelsen om demokratisk prosedyre gjerne utformes slik at det i realiteten er ganske begrenset hvilke strukturerende inngrep samtalelederen kan foreta i en samtalegruppe.
Avatar
Oyvind (Administrator) #3
User title: Dixi et liberavi
Member since Jul 2005 · 813 posts · Location: Eidsvoll
Group memberships: Administrators, Members
Show profile · Link to this post
Forøvrig, riktig skrivemåte skal være «Kohan».
Close Smaller – Larger + Reply to this post:
Verification code: VeriCode Please enter the word from the image into the text field below. (Type the letters only, lower case is okay.)
Smileys: :-) ;-) :-D :-p :blush: :cool: :rolleyes: :huh: :-/ <_< :-( :'( :#: :scared: 8-( :nuts: :-O
Special characters:
Go to forum
Not logged in. · Lost password · Register
This board is powered by the Unclassified NewsBoard software, 20150713-dev, © 2003-2015 by Yves Goergen
Current time: 2020-06-03, 09:07:52 (UTC +02:00)