Forum: Konferanser, kurs o.l. RSS
Filosofi i september
HiO, 11.-15. september 2006
Avatar
Oyvind (Administrator) #1
User title: Dixi et liberavi
Member since Jul 2005 · 813 posts · Location: Eidsvoll
Group memberships: Administrators, Members
Show profile · Link to this post
Subject: Filosofi i september
Filosofi i september

Utdannings- og Forskningsdepartementet, nå Kunnskapsdepartementet, har gitt Utdanningsdirektoratet i oppdrag å finne ut om det er mulig med filosofi i skolen. Et nasjonalt forsøk med filosofi ble satt i gang i januar 2006 og skal avsluttes i juni 2007. Som et ledd i forsøket ønsker vi å søke råd fra folk med erfaring med og kunnskap om filosofi og undervisning. Vi planlegger derfor en uke med filosofi i Oslo fra 11. til 15. september 2006. Innlederne er invitert og har sagt ja. Samlingene 11., 14. og 15. september vil bli holdt i form av filosofisk samtale hvor det også skal bli mulig for tilhørerne å komme med innlegg.

Bortsett fra seminaret på tirsdag, vil alle arrangementene være åpne og gratis for interesserte. Vi ønsker allikevel at folk melder fra om de kommer siden vi må vite hvor mye plass vi trenger. Dette er særlig viktig når det gjelder arrangementet på Marienlyst skole onsdag 13. september. Der vil vi sette i gang samtalegrupper med elevene etter hvor mange påmeldinger vi får.
Seminaret tirsdag er selvsagt også for alle, men det koster altså penger.

Hvis det blir mange deltakere, må vi sette strek.

Oslo 23. juni 2006  

Vennlig hilsen
Prosjektledelsen
v/førstelektor Beate Børresen
Høgskolen i Oslo

Påmelding til:
Beate.Borresen@lu.hio.no

Program

Tidspunkt: 11. til 15. september 2006
Sted: Høgskolen i Oslo + Marienlyst skole


Mandag 11. september 9.00 – 15.00: Internasjonal erfaringsdeling
Ragnar Ohlsson, Sverige
Liza Haglund, Sverige
Helle Hinge, Danmark
Hannu Hjuuso, Finland
Barbara Brüning, Tyskland
Oscar Brenifier, Frankrike
Roger Sutcliffe, Storbrittania 
Calumn Campbell, Storbrittania  
Beate Børresen, Norge
Filosofikafé (?)

Tirsdag 12. september 9.00 – 15.00: Kurs
Roger Sutcliffe og Calumn Campbell: Innføring i filosofi med barn.
Kurs for lærere på HIO. Pris 800,-
Filosofikafé (?)

Onsdag 13. september 9.00: Skolebesøk
Arrangement på Marienlyst skole.
Filosofisk musikal med gruppa Tapas. 45 minutter.
Mulighet for å observere barn i filosofisk samtale:
Bo Malmhester og Beate Børresen har samtale med en gruppe med utgangspunkt i forestillingen.
Oscar Brenifier har samtale i en gruppe.
En av filosofene i Frirom har samtale i en gruppe.
En av lærerne i forsøket har samtale i en gruppe.
Evt. Sutcliffe/Campbell har samtale i en gruppe.
(Antallet samtaler er avhengig av hvor mange som deltar)

Torsdag 14. og fredag 15. september
Seminar om filosofi og filosofi i skolen


Torsdag 14. september kl. 9.00 – 15.00
Inga Bostad: Hva er filosofi?
Helge Svare: Hvordan vet vi at det er filosofi?
Steinar Bøyum: Er det forskjell på å filosofere og å snakke filosofisk?
Øystein Sjaastad: På hvilken måte kan vi drive med filosofi når vi snakker om Pippi?
Ragnar Ohlsson: Kan vi tilegne oss filosofiske dyder?

Fredag 15. september kl. 9.00 – 15.00
Lars Svendsen: Kan barn filosofere?
Dag Østerberg: Bør barn filosofere?
Lars Løvlie: Kan man lære bort å tenke?
Liza Haglund: Kan man drive med filosofi uten å kunne filosofi?
Egil Olsvik: Hva trenger elevene for å kunne drive med filosofi?
Avatar
Oyvind (Administrator) #2
User title: Dixi et liberavi
Member since Jul 2005 · 813 posts · Location: Eidsvoll
Group memberships: Administrators, Members
Show profile · Link to this post
Quote by Oyvind on 2006-06-26, 21:08:
Som et ledd i forsøket ønsker vi å søke råd fra folk med erfaring med og kunnskap om filosofi og undervisning.

Som den oppmerksomme leser vil merke seg, er BUF ikke representert på denne konferansen. Vi er heller ikke blitt spurt om å være med. Vi ansees tydeligvis ikke som folk hverken med erfaring eller kunnskap om filosofi og undervisning.
Anne Schjelderup #3
User title: Pedagogen har talt!
Member since Aug 2005 · 79 posts · Location: Oslo
Group memberships: Members, Ostfold
Show profile · Link to this post
Vel, vi er tydeligvis flere som er ute av det gode selskap. Men til gjengjeld er det jo invitert mange som hverkan tidligere har vist spesielt interesse for emnet eller har erfaring med filosofering med barn  :anx:

Kanskje vi som jobber med dette bør lage vårt eget arrangement?  :gun:
Jacqueline Zuleta (Guest) #4
No profile available.
Link to this post
Subject: Filosfiuke 11-15 september
Foresslår at dere tar kontakt med arrangørene og tibyr dere å ha stand med informasjon om BUF. Det er da mulig å gjøre seg kjent med flere kollegaer og med tiden også komme med i konfernaseprogrammet. Noe som er verdifullt nasjonalt og internasjonalt.
Avatar
Oyvind (Administrator) #5
User title: Dixi et liberavi
Member since Jul 2005 · 813 posts · Location: Eidsvoll
Group memberships: Administrators, Members
Show profile · Link to this post
Hei Jacqueline! Ja, en stand kunne vi kanskje få lov til å ha. Men med på konferanseprogrammet kommer vi nok ikke. Isåfall hadde vi blitt forespurt om å delta for lenge siden. Men hva enn grunnen er til at vi ikke er blitt spurt, grunnen er ikke at HiO ikke kjenner til oss og vårt arbeide. Beate Børresen står endog på e-postinfolisten vår.
Jacqueline (Guest) #6
No profile available.
Link to this post
In reply to post #4
Subject: Ja til samarbeid
Jeg skal følge et kurs i filosofi med barn nå i høst. Jeg skal oppfordre Beate til å invitere dere hit slik at studentene ved HIO kan bli kjent med deres viktige arbeid. Satser på at det lar seg gjøre siden å samarbeide utvider vår forståelseshorisont  og dere sitter med masse kunnskap og erfaringer.
Avatar
Oyvind (Administrator) #7
User title: Dixi et liberavi
Member since Jul 2005 · 813 posts · Location: Eidsvoll
Group memberships: Administrators, Members
Show profile · Link to this post
Kjempefint om du gjør det! Vi skal sikkert finne tid til å avlegge HiO-kurset en visitt i løpet av høsten.
Anne Myklebust #8
Member since Aug 2006 · 1 post
Group memberships: Members
Show profile · Link to this post
Subject: filosofi i september
Jeg leste med stor interesse programmet for filosofi i september i regi av HiO og synes det er mye som virker både interessant og lærerikt. Men jeg ble forundret og skuffet over at ikke BUF var representert. Vi var flere som gjerne skulle ha hørt mer fra dem da vi var på seminaret på UiO i juni. Hva enn grunnen er til at BUF ikke har blitt spurt, håper jeg at et samarbeid vil kunne fungere bedre i fremtiden. Det er tross alt et lite og (tror jeg) oversiktelig miljø for dette i Norge og man vil oppnå mer ved å stå sammen. BUF gjør dessuten en glimrende jobb når det gjelder markedsføring av arrangementet i september.
Avatar
Oyvind (Administrator) #9
User title: Dixi et liberavi
Member since Jul 2005 · 813 posts · Location: Eidsvoll
Group memberships: Administrators, Members
Show profile · Link to this post
Hei Anne! Jeg er enig i at dette er et godt program. Ikke minst fordi variasjonen og spennvidden i aktivitetene er så stor. Det har garantert ikke vært arrangert noe lignende evenement i Norge tidligere (ihvertfall ikke som har filosofi med barn som gjennomgangstema). Vi ser virkelig frem til dette!

Ellers takk for hyggelig omtale. Og selv om vi ikke er invitert til å delta, kan det nok hende at vi kan finne en anledning til å bidra med noen tanker likevel. :-)
Avatar
Oyvind (Administrator) #10
User title: Dixi et liberavi
Member since Jul 2005 · 813 posts · Location: Eidsvoll
Group memberships: Administrators, Members
Show profile · Link to this post
Om «Filosofi i september»

Da var den store filosofiuken tilbakelagt – en begivenhetsrik uke, ikke minst fordi BUF denne gang var vertskap for den franske filosofen Oscar Brenifier som hadde fullt program hver dag denne uken.

Mandag 11. september

Dagen var viet internasjonalt møte på Høyskolen i Oslo. Ca. 30 gjester fikk høre et panel bestående av Oscar Brenifier (Frankrike), Helle Hinge (Danmark), Roger Sutcliffe og Callumn Campbell (England), Barbara Brüning (Tyskland) og Bo Malmhester (Sverige) svare på 5 spørsmål som Beate Børresen hadde bedt dem svare på. Spørsmålene var: 1) What is the status of P4C in your country? 2) What is good about the work you do in your country? 3) What is not good? 4) What are the future plans for P4C in your country? 5) What advice do you want to give to Norway?

Fra England fikk vi høre at 2-3000 av 20000 skoler i en eller annen form arbeider med filosofi. Inspirasjonen er stort sett hentet fra Lipman/IAPC og det fokuseres på «citizenship awareness». I Tyskland kan man velge filosofi eller religion i alle delstater, og det finnes en egen lærerutdannelse i filosofi med barn. Danskene lever i en livsfilosofisk eller eksistensialistisk tradisjon etter Grundtvig og Løgstrup, og det er ingen systematisk opplæring av lærere i filosofi. Frankrike har en stolt akademisk filosofitradisjon, noe som utgjør et problem for filosofiske praktikere. Filosofi er koblet til franskfaget, ikke religion. Sverige startet med filosofi med barn for 20 år siden, og det er gjennomført flere større undersøkelser i skolen ledet av prof. Ragnar Ohlsson ved Universitetet i Stockholm.

Tirsdag 12. september

På det offisielle programmet sto denne dagen heldags lærerkurs med engelskmennene Roger Sutcliffe og Callum Campbell. Jeg deltok ikke her siden jeg var med Brenifier på kurs på Nasjonalmuseet, men dersom noen som fulgte kurset til Sutcliffe/Campbell har lyst til å skrive noen kommentarer her om hva som skjedde, hadde det vært kjempefint.

Brenifiers heldagskurs for kunstformidlere ansatt ved Nasjonalmuseet ble som ventet en stor begivenhet. Ca. 30 deltagere fikk se Oscar i aksjon med en klasse fra Marienlyst skole, og fikk etterpå servert den samme oppgaven som elevene (vurdere kunstbilder). Ta kontakt dersom du ønsker mer info om dette kurset.

Om kvelden var det filosofikafé på Café Stenersen i Vika – også denne med Oscar Brenifier. Her hadde ca. 40-50 personer møtt opp og fikk oppleve en sprudlende opplagt Brenifier som med fast hånd og vittige kommentarer ledet samtalen rundt det fundamentale spørsmålet «Are we free?»

Onsdag 13. september

Denne dagen var det skolebesøk på Marienlyst skole. Først var det «filosofisk» forestilling med Tapas Teater (se http://www.tapasteater.com) om en noe forkommen gutt som støtte på problemer hjemme, på skolen og blant vennene. Etter forestillingen skulle det gjennomføres parallelle filosofiske samtaler i tilsammen fem klasser. Samtalene ble ledet av Kaja Melsom, Callumn Campbell, en lærer fra Marienlyst (Jorunn, som hadde hatt ukentlige filosamtaler med klassen i tre år), Bo Malmhester og Oscar Brenifier. Tilhørerne fordelte seg på de fem gruppene. Etter klassesamtalene samlet vi oss i plenum og evaluerte det vi hadde vært med på. Her kom det bl.a. frem at ikke alle samtalene hadde vært like vellykkede, men at læringsutbyttet for observatørene hadde vært desto større.

Etter dette hadde vi arrangert det slik at Oscar hadde en samtale med en gruppe elever på Foss videregående skole. Senere på ettermiddagen/kvelden hadde Oscar private konsultasjoner med interesserte deltagere fra HiO-seminaret.

Torsdag 14. september

Denne dagen var det tilbake til Høyskolen for å høre på et panel diskutere seg imellom. Innledere denne dagen var (blant andre?) Inga Bostad, Kaja Melsom og Øystein Sjaastad. Hverken Ariane eller jeg hadde imidlertid anledning til å være med siden vi hadde vår faste ukentlige dag på Veienmarka ungdomsskole denne dagen. Kommentarer er velkomne!

Fredag 15. september

Ny paneldag på Høyskolen. Denne dagen var det Lars Svendsen, Lars Løvlie, Egil Olsvik, Ragnar Ohlsson og Dag Østerberg som holdt sine innledninger. Svendsen dro det hele igang og satte tonen for resten av dagen med sin relativt kontante avvisning av filosofi med barn. Et problem med alle de etterfølgende diskusjonene var at ingen i panelet hadde kjennskap til, enn si erfararing med, filosofisk praksis. Vi fikk derfor en forsåvidt interessant, men totalt realitetsdistansert diskusjon om barn, filosofi og tenkning. Jeg stiller spørsmålstegn ved hvilke praktiske konklusjoner som kan eller bør trekkes utfra denne dagens abstraksjoner.

Dessuten: Diskusjonene foregikk i all hovedsak mellom paneldeltagerne, og bare unntaksvis slapp publikum til – og da med utgangspunkt i prinsippet om navnetrekning: Alle deltagernes navn sto på lapper som lå i en boks, så skulle man trekke hvem som skulle få lov til å si noe. Dette førte til at folk som hverken hadde forberedt spørsmål eller ønsket å si noe fikk ordet, mens mange som hadde viktige spørsmål å stille, ikke fikk ordet i det hele tatt. En besynderlig praksis i et forum hvor hensikten er, eller burde være, å innhente så mange kvalifiserte innspill som mulig.

Avslutning

Alt i alt en variert og spennende uke. Deltagelsen kunne definitivt vært større på enkelte av arrangementene, og måten man styrte fellessesjonene på kan diskuteres. Uken viste også at det etterhvert er mange i Norge som befatter seg med feltet filosofi med barn, noe som er lovende med tanke på den nasjonale forening/nettverk for filosofi med barn som skal opprettes denne høsten. Jeg kommer tilbake med nærmere info om dette senere.
Close Smaller – Larger + Reply to this post:
Verification code: VeriCode Please enter the word from the image into the text field below. (Type the letters only, lower case is okay.)
Smileys: :-) ;-) :-D :-p :blush: :cool: :rolleyes: :huh: :-/ <_< :-( :'( :#: :scared: 8-( :nuts: :-O
Special characters:
Go to forum
Not logged in. · Lost password · Register
This board is powered by the Unclassified NewsBoard software, 20150713-dev, © 2003-2015 by Yves Goergen
Current time: 2020-06-03, 07:43:19 (UTC +02:00)