Forum: Foreldre og barn RSS
Konflikthåndtering
Avatar
Oyvind (Administrator) #1
User title: Dixi et liberavi
Member since Jul 2005 · 813 posts · Location: Eidsvoll
Group memberships: Administrators, Members
Show profile · Link to this post
Subject: Konflikthåndtering
Det snakkes og skrives mye om konflikthåndtering. Det er en aktuell tematikk i skoler, på arbeidsplasser og institusjoner, og mellom foreldre og barn. Er det fordi det er ekstra mye konflikter idag? Hvorfor det, isåfall? Men hva er en konflikt? Hva skiller konflikten fra uoverensstemmelser, uenigheter og regelrett leven? Identifiserer vi en konflikt ut fra dens årsaker, dens psykologiske omkostninger her og nå, eller dens langsiktige konsekvenser? Og hva vil det nå si å håndtere en konflikt, for eksempel mellom barn og foreldre:

  • at kjefting og smelling erstattes av lyttende samtale?
  • at en eller begge parter oppgir sin interesse i saken?
  • at en eller begge innrømmer urimelighet?
  • at man blir venner og vel forlikt igjen?
  • at man blir enige om å være uenige?

Men hvordan gå meningsfullt inn i opphetede situasjoner uten selv å dele de følelsene som forårsaket situasjonene? Hvordan trenge igjennom når man er henvist til å snakke et språk (rasjonalitetens) som ingen av partene der og da forstår, eller vil forstå? Bør man avstå fra bruk av fysisk makt når partene er hinsides all fornuft? Eller er maktens språk, rett proporsjonert og til rett tid, det eneste forløsende i en krig som bare bringer frem det verste i partene? Eller bør man bare trekke seg tilbake og la partene kjempe seg ferdig (så lenge det ikke fører til skader på liv og eiendom)? Kanskje må ikke alle konflikter håndteres?

Kan man håndtere en konflikt når man selv er part i konflikten? Bør man? Kanskje kan far megle hvis det er konflikt mellom mor og barn og vice versa? Men vil mor finne seg i det? Vil far? Hva hvis konflikten er mellom søsken, når bør den voksne gripe inn: når den voksne er lei av bråket, eller før striden utarter og fremdeles er lavmælt og kontrollerbar? Hvorfor er det så vanskelig å gripe inn før konflikten eskalerer, ja, kanskje før det overhodet er snakk om en konflikt? Og hvis far og mor krangler, er det da tillatt for barn (som uansett overhører kranglingen) å gripe inn?
This post was edited on 2016-03-15, 10:17 by Oyvind.
Close Smaller – Larger + Reply to this post:
Verification code: VeriCode Please enter the word from the image into the text field below. (Type the letters only, lower case is okay.)
Smileys: :-) ;-) :-D :-p :blush: :cool: :rolleyes: :huh: :-/ <_< :-( :'( :#: :scared: 8-( :nuts: :-O
Special characters:
Go to forum
Not logged in. · Lost password · Register
This board is powered by the Unclassified NewsBoard software, 20150713-dev, © 2003-2015 by Yves Goergen
Current time: 2020-04-10, 15:14:32 (UTC +02:00)