All posts by joerundm (2)

topic: Filosofi og pilgrim (Tanker om tro og tanke)  in the forum: Diverse
joerundm #1
Member since Sep 2007 · 2 posts
Group memberships: Members, pilegrim
Show profile · Link to this post
Når det gjelder den avsluttende presentasjonen av kristendommens "vei" er det sikkert noen kristne som vil protestere og/eller betakke seg, men det synes jeg er helt uproblematisk, både fordi du gjør klart hvem du selv er, og fordi den nettopp er en utfordring til mer konservative og dogmatiske segmenter i kirken. Du har selvsagt et poeng i at kristne søker tro som det ytterste mål, men poenget i denne sammenheng (og som jeg synes du fikk frem i den siste versjonen) er at troen (også) er en tro på at sannheten finnes hos Gud. Men derfor er veien til Gud via filosofi en utfordrende vei, fordi filosofien ikke søker Gud, men sannhet, uten forbehold. Det innebærer at en troende som gjør filosofien til en vei, må ta med i beregningen at denne veien i prinsippet kan føre bort fra Gud. Og i alle fall at den kan føre bort fra det han trodde før. Det kan være skremmende, og mange våger det ikke. Men hvis man søker sannheten forbeholdsløst, og troen kommer "helskinnet" (om enn kanskje forandret) gjennom det, så vil det være en sterkere og mer lutret tro. Så slik sett kan du si at den kristne i siste hånd søker troen.

For meg har Gandhi nesten alltid vært en inspirasjon i dette. Han hadde jo en sterk identitet som hindu, men hans tenkning hadde sterke innslag av kristendom, og tildels islam. Og han var fremfor alt en sannhetssøker. Han sa at Gud er sannhet, og snudde det om og sa Sannhet er Gud. Det er i en viss forstand en måte å hugge over knuten på, men samtidig vil jeg tro, en kraftig presisering av både begrepet sannhet og begrepet gud. I alle fall vil vel å si Sannhet er Gud bety at det finnes en Sannhet med stor S. En slik tenkning føler jeg meg for min del svært beslektet med.
topic: Filosofi og pilgrim (Tanker om tro og tanke)  in the forum: Diverse
joerundm #2
Member since Sep 2007 · 2 posts
Group memberships: Members, pilegrim
Show profile · Link to this post
In reply to post ID 938
[Til orientering: De følgende kommentarer er basert på en lesning av hele teksten.]

I beskrivelsen av målet (the destination) ville jeg kanskje lagt litt større vekt på likheter. Slik jeg oppfatter det betyr slutten av pilegrimsvandringen ikke nødvendigvis at man har nådd det endelige målet, tvert imot kan det bety at man ser at livet selv bare er den større vandringen, og at det å ha nådd frem i virkeligheten bare er en etappe på veien. Og på den annen side er vel målet med samtalen at man skal ha nådd til en dypere innsikt eller større klarhet, og dermed et skritt videre. I den rammen du har satt det opp ser i alle fall jeg dermed kalre likhetspunkter.

Din beskrivelse av kirkens møte med de unge og den moderne verden er nok delvis ganske treffende, (og morsom) men for balansens skyld er det vel et poeng å si at filosofisk samtale bare er en av mange, mer eller mindre vellykkede, strategier for å overvinne gapet mellom en litt "gammeldags" måte å se verden på og moderne ungdomsliv. I noen ungdomsmiljøer er det nesten ikke ende på hvor mye kult og spennende man finner på for å fremstå som trendy. Derfor er filosofisk samtale etter min mening et godt alternativ.

Forøvrig synes jeg den avsluttende analysen er meget god, og dekkende for den tilnærmingen jeg tror kirken har og i alle fall bør ha både til moderne kultur og formidling til barn, og til filosofisk samtale. Jeg kunne likevel tenke meg å legge til at kirken, særlig i denne sammenheng, faktisk søker ikke bare tro, men faktisk også sannhet. Vi har fått overlevert Jesu ord om at han er veien, sannhenten og livet, og etter min mening kan ikke det bety annet enn at hvis vi som kristne søker sannheten, så søker vi også Gud.  Å bruke filosofi og filosofisk samtale er en ganske radikal gjennomføring av en slik søken. Det kan, slik du er inne på, føre til et behov for å reformulere troens ytringer. Men å ikke gjøre det er å ikke tørre å kaste seg ut på de 70 000 favners dyp. Det er å ikke våge å tro at Gud er sannhet. Og i det lange løp vil det bety en forkvaklet og tilslutt en lammet tro.
Close Smaller – Larger + Reply to this post:
Special characters:
Special queries
Go to forum
Not logged in. · Lost password · Register
This board is powered by the Unclassified NewsBoard software, 20150713-dev, © 2003-2015 by Yves Goergen
Current time: 2020-04-10, 14:17:43 (UTC +02:00)