Forum: Skole og barnehage RSS
Filosofi og folkeskikk
Ketil Rogn #1
Member since Jul 2006 · 6 posts · Location: Vestre Slidre
Group memberships: Members
Show profile · Link to this post
Subject: Filosofi og folkeskikk
Jeg har fått en litt interessant "oppgave" ved skolen der jeg jobber:

For det første: Det er en liten og fådelt skole, ca. 50 elever. Lokalisert i Valdres.
Oppgaven er som følger: Lærerkollegiet ønsker i høst å sette fokus på folkeskikk, høflighet og hvordan elevene er mot hverandre. Rektor mener at jeg som filosof har en del å bidra med i den sammenhengen, og vil gi meg en slags nøkkelrolle i dette opplegget. Det er ønske om å legge opp til en "temauke" med oppfølging utover i semesteret. Utover dette har jeg ikke fått noen klar instruks.

Jeg tenker at gjennom å drive med filosofiske samtaler så får elevene øving i å lytte til hverandre og snakke sammen. Over litt tid har jeg tro på at dette vil gi positive gevinster hva angår elevenes oppførsel og sosiale omgang.

Det jeg lurer på er om noen har noen tips til hvordan dette kan legges opp. Først og fremst det innholdsmessige (f.eks. hva slags spørsmål/temaer) men om noen har tips til organiseringen (f.eks. gruppesammensetning) hadde det også vært bra.
 
Hilsen Ketil
Avatar
Oyvind (Administrator) #2
User title: Dixi et liberavi
Member since Jul 2005 · 813 posts · Location: Eidsvoll
Group memberships: Administrators, Members
Show profile · Link to this post
Folkeskikk og høflighet, ja... Sett med nostalgiske øyne er det litt bakvendt at skolen idag finner det påkrevet å gjøre dette til et eget innsatsområde. I gamle dager var som kjent folkeskikk og høflighet betraktet som en forutsetning for at skolen skulle kunne utføre sin egentlige oppgave – formidling av gavnlig kunnskap til den oppvoksende generasjon – ikke et mål i seg selv slik det er blitt idag. I forhold til gamle dager har altså vår tids skole snudd forholdet mellom midlet/betingelsen og målet/konsekvensen på hodet; formen har trådt istedenfor innholdet.

Fastholder man det nostalgiske blikket, blir dette fort en beklagelig tingenes tilstand, og man vil enten henfalle til apati eller utvikle moralsk forargelse over «forfallet i det moderne samfunnet» e.l. Men hvis man trer ut av det nostalgiske og inn i det filosofiske blikket, ser tingene straks annerledes ut. For filosofien har mye å bidra med formalt og proseduralt, dvs. når man betrakter filosofi som en praksis og ikke som et bestemt læringsinnhold som skal transporteres fra den som kan (læreren) til den som ikke kan (eleven).

Kort sagt: Filosofisk samtale er en læringsform hvor man lærer form! Man lærer å lytte før man tenker og å tenke før man snakker, lærer å uttrykke sin mening i et klart og tydelig språk samtidig som man tilbyr grunner for sin oppfatning og samtidig som man må tåle kritikk fra andre, lærer å differensiere, problematisere og eksemplifisere påstander og begreper. Uten slike former for rasjonalitet ville et demokratisk kunnskapssamfunn få problemer – slik ethvert moralsk og sosialt fellesskap ville få problemer uten de former for adferd som representeres av alminnelig folkeskikk og høflighet. Ikke slik at man blir høflig av å filosofere eller filosofisk av å utvise høflighet, men både filosofen og den høflige/skikkede er opptatt av form; begge sier: hvis ikke formen stemmer, blir heller ikke innholdet riktig.

Så for å svare direkte på et av spørsmålene dine: Legg opp dette med vekt på det formale aspektet ved den filosofiske samtalen. Et hovedmoment i den filosofiske praksis er formen, akkurat som et viktig aspekt ved dannelsen er formen ved samværet og kommunikasjonen. Gjennomfør samtaler hvor oppmerksomheten ligger på elevenes formale ferdigheter (lytter de? svarer de på spørsmålene? gir de gode eksempler og moteksempler? er argumentet konsistent? er innvendingen relevant? osv.). La det tematiske utgangspunktet være mindre viktig. Formale ferdigheter er kontekstuavhengige.
Avatar
Ariane #3
Member since Aug 2005 · 70 posts · Location: Eidsvoll
Group memberships: Members, Styrere
Show profile · Link to this post
Hei,
Du ville også ha innspill til temaer, gruppesammensetning o.l. Når først det formale elementet i en samtale er på plass, som jeg er enig med dere begge i at i seg selv burde støtte opp om "god folkeskikk", er det jo bare fantasien som setter grenser for hvilke temaer man vil ta opp.

Det regnes som god tone innen FmB-bevegelsen å la barna selv bestemme hvilket spørsmål de vil finne ut av. Jeg er ikke fremmed for å bestemme et tema på forhånd - med større eller mindre grad av mulighet for elevene til å bestemme det endelige spørsmålet. Men man må selvfølgelig være varsom her, og velge et eventuelt spørsmål, og hvordan det legges frem for elevene, med omhu. Man kan invitere hver elev til å skrive ned fem forslag til hvordan en venn bør oppføre seg, og fem forslag til hvordan en venn ikke bør oppføre seg, og så undersøke de forslagene som kommer frem og vurdere dem mot hverandre. Da er utgangspunktet for samtale lite åpent, men kan allikevel fungere godt.

Ellers har vi med hell brukt flere av fortellingene og øvelsene på Skoletorget. Flere av dem burde være relevante i denne sammenheng, bl.a. har vi hatt fine samtaler om baktalelse, på bakgrunn av en anekdote om Sokrates (jeg husker ikke i farten hvor du finner den - enten under norsk, KRL eller samfunnsfag).

Men det er kanskje betimelig at du i forhold til rektor formidler at du ikke kan gi noen form for garanti for samtalenes resultater: i filosofien gir vi ikke bare rom for forskjellige synspunkter, men oppfordrer også til at motsatte synspunkter kommer til uttrykk. F.eks. var en grunn til at nettopp samtalen om baktalelse ble så vellykket at vi fra start inviterte dem til også å undersøke hva som kunne være fordelene med å baktale (det er jo en grunn til at vi baktaler...).
Avatar
Oyvind (Administrator) #4
User title: Dixi et liberavi
Member since Jul 2005 · 813 posts · Location: Eidsvoll
Group memberships: Administrators, Members
Show profile · Link to this post
Quote by Ariane:
[...]
Ellers har vi med hell brukt flere av fortellingene og øvelsene på Skoletorget. Flere av dem burde være relevante i denne sammenheng, bl.a. har vi hatt fine samtaler om baktalelse, på bakgrunn av en anekdote om Sokrates (jeg husker ikke i farten hvor du finner den - enten under norsk, KRL eller samfunnsfag).
[...]

Den du tenker på heter "Tredobbelt filter-testen" og ligger her:
http://www.skoletorget.no/abb/kr/moretik/filter.htm
Hilde #5
User title: lærer
Member since Nov 2007 · 1 post · Location: Valevåg
Group memberships: Members
Show profile · Link to this post
Subject: Folkeskikk...
En oppfording til deg - og alle andre: få tak i boka "Trygg" av Brit Neumann. Den er matnyttig! Og det virker!
Avatar
Oyvind (Administrator) #6
User title: Dixi et liberavi
Member since Jul 2005 · 813 posts · Location: Eidsvoll
Group memberships: Administrators, Members
Show profile · Link to this post
Hei! Det virker som om du har lest boken. For oss som ikke kjenner boken: Kan du gi oss en kort oppsummering av budskapet?
Close Smaller – Larger + Reply to this post:
Verification code: VeriCode Please enter the word from the image into the text field below. (Type the letters only, lower case is okay.)
Smileys: :-) ;-) :-D :-p :blush: :cool: :rolleyes: :huh: :-/ <_< :-( :'( :#: :scared: 8-( :nuts: :-O
Special characters:
Go to forum
Not logged in. · Lost password · Register
This board is powered by the Unclassified NewsBoard software, 20150713-dev, © 2003-2015 by Yves Goergen
Current time: 2020-05-30, 20:35:37 (UTC +02:00)