Forum: Diverse RSS
Retorikk og rettferdighet
Tanker fra Platons dialog Gorgias
Avatar
Oyvind (Administrator) #1
User title: Dixi et liberavi
Member since Jul 2005 · 813 posts · Location: Eidsvoll
Group memberships: Administrators, Members
Show profile · Link to this post
Subject: Retorikk og rettferdighet
Leser Platon-dialogen Gorgias for tiden. Her er Sokrates i lag med ihuga sofister (retorikere) – og Gorgias er den fremste og mest ansette av dem. Sokrates spør: «Hva er retorikk?» De andre klarer ikke helt å svare på dette, og etter noen innledende runder tilbyr Sokrates en metafor som setter retorikken på sin (ifølge Sokrates) rette plass.

Først ber han oss om å skille mellom kropp og sjel. Og til både kroppen og sjelen hører det visse kunster/vitenskaper som alltid har kroppens og sjelens beste for øye. Sokrates setter det opp slik:

Kroppens to (ekte) kunster/vitenskaper
gymnastikk — medisin — [Sokrates har ikke noe fellesnavn for disse]

Sjelens to (ekte) kunster/vitenskaper
lovgivning — rettferdighet — [fellesnavn: politikk]

Og til disse fire ekte kunster/vitenskaper finnes det fire uekte vitenskaper – dvs. Sokrates kaller dem da ikke vitenskaper, men «smigerkunster» – som forsøker å imitere de ekte kunstene:

Kroppens to (uekte) smigerkunster
kleskunst — kokkekunst

Sjelens to (uekte) smigerkunster
sofisteri — retorikk

Kokkekunsten lager god mat, men det er jo ikke alltid god mat er det beste for kroppen. Noen ganger er usmakelig medisin det som må til. Og kleskunsten forsøker å skape en vakker figur der bare gymnastikken kan være til egentlig hjelp for kroppen. På samme måte på sjelens område: Sofisteri og ordkløveri er en parodi på sann og god lovgivning – slik retorikkens buktninger og krumninger er en forfalskning av skjønnsomme overveininger i rettferdighetens navn.

De uekte kunstene søker bare å behage. De ekte kunstene kan derimot, siden de har det beste og det gode for øye, påføre oss (midlertidig) ubehag og smerte. Sokrates' poeng er at den som ikke har forstått hva som er det beste for mennesket fort vil gå seg vill og vil søke behag og smiger fremfor det oppbyggelige og sanne.

Et fellesnavn for «smigerkunstene» er ifølge Sokrates erfaring, ikke viten, for på disse områder er det ikke mulig å bygge opp sann og sikker viten. Her er vi henvist til opplevelse, smak og behag, synsing og tilfeldighet.
Close Smaller – Larger + Reply to this post:
Verification code: VeriCode Please enter the word from the image into the text field below. (Type the letters only, lower case is okay.)
Smileys: :-) ;-) :-D :-p :blush: :cool: :rolleyes: :huh: :-/ <_< :-( :'( :#: :scared: 8-( :nuts: :-O
Special characters:
Go to forum
Not logged in. · Lost password · Register
This board is powered by the Unclassified NewsBoard software, 20150713-dev, © 2003-2015 by Yves Goergen
Current time: 2020-04-10, 10:45:54 (UTC +02:00)