Forum: Foreldre og barn RSS
Press på barn og unge
Undersøkelse om barn og unges miljø
Avatar
Oyvind (Administrator) #1
User title: Dixi et liberavi
Member since Jul 2005 · 813 posts · Location: Eidsvoll
Group memberships: Administrators, Members
Show profile · Link to this post
Subject: Press på barn og unge
I dagens Aftenposten fortelles det om en undersøkelse gjennomført av ForandringsFabrikken for Sosial- og helsedirektoratet. Her er norske barn og unge i alderen 7-18 år (tilsammen 227 elever) bedt om å komme med innspill i forbindelse med utforming av nasjonal strategi for barn og unges miljø fra 2006 til 2016.

I reportasjen fremgår det, ikke spesielt uventet, at ungdom selv mener at de utsettes for stort press på en rekke forskjellige områder: moter, karakterer, røyk, drikke m.m. På spørsmål om hva de selv mener bør gjøres for å bedre på situasjonen svarer de blant annet at:

«På alle områder er økt selvtillit viktig for å stå imot press for hvis du har dårlig selvtillit, vil du gjøre akkurat det samme som alle andre. Oppbyggingen av selvtilliten må inn allerede tidlig i barneskolen.»

Reportasjen sier imidlertid ikke så mye om hvordan dette skal gjøres. De unge påpeker selv at de gjerne vil «være med på å planlegge», at «skolen må arbeide mer med selvfølelsen til de unge» og at det bør være «mindre moral og mer humor i arbeid med helse».

Selv tror jeg at unges opplevelse av seg selv og sitt forhold til andre i svært stor grad er formet av de voksne som omgir og oppdrar dem; og aller viktigst blant disse voksenpersonene er selvsagt foreldrene. Barn og unge er som kjent nådeløse slik: De speiler den personlighet vi er, ikke den vi fremstår med, og aller minst den vi ønsker å fremstå med. Så hvis de unge har problemer med press, er det altså til syvende og sist fordi dette er et problem voksne også har. Hvis de unge sliter med selvtilliten, er det fordi de voksne innerst inne sliter med nøyaktig det samme. Og når de unge sier at «skolen må arbeide mer med selvfølelsen til de unge», leser jeg det som om de sier at de voksne må arbeide mer med seg selv, komme til større grad av selverkjennelse, bli seg sin manglende bevissthet bevisst, dvs. ta ansvar for den personen de faktisk er.
Close Smaller – Larger + Reply to this post:
Verification code: VeriCode Please enter the word from the image into the text field below. (Type the letters only, lower case is okay.)
Smileys: :-) ;-) :-D :-p :blush: :cool: :rolleyes: :huh: :-/ <_< :-( :'( :#: :scared: 8-( :nuts: :-O
Special characters:
Go to forum
Not logged in. · Lost password · Register
This board is powered by the Unclassified NewsBoard software, 20150713-dev, © 2003-2015 by Yves Goergen
Current time: 2020-05-30, 21:24:10 (UTC +02:00)