Forum: Skole og barnehage RSS
Hva vil det si at noe er levende?
Emne tatt opp i filosofitime
kefu #1
User title: Hovedgåren filosofiske forum
Member since Dec 2006 · 2 posts · Location: Hovedgåren Ungomskole
Group memberships: Members
Show profile · Link to this post
Subject: Hva vil det si at noe er levende?
Vi tok opp dette spørsmålet og kom fram til følgene tanker.

- For å si at noe er levende skal det ha personlighet, følelser og kunne tenke.

-hvis det ikke er til stede hva da?

- Noen svarte det er organismer. Det kan også være levende, men ikke nok til å kalles liv.

- Alle menesker har følelser. -Enighet.

- Man kan si at alt er levende, hvis man tenker på at alt utvikler seg eller forandres.

- Dyr er levende, men er blomster levende?

-  Alle levende vesener har et språk.

- er det et kriterie for at noe skal kunne kalles levende?

 vi ønsker flere tanker om dette og håper på snarlige svar fra dere.

   hilsen Hovedgården ungdomsskole. 12.12.06
Avatar
Oyvind (Administrator) #2
User title: Dixi et liberavi
Member since Jul 2005 · 813 posts · Location: Eidsvoll
Group memberships: Administrators, Members
Show profile · Link to this post
Hei kefu, og velkommen til forumet.

Spørsmålet om hva som er levende har vi selv brukt mange ganger i grupper med barn og ungdom. Det er et godt spørsmål fordi det søker mot kjernen av vår forståelse av virkeligheten samtidig som det er fullt mulig for både voksne og barn å gi forsøksvise svar på spørsmålet, noe den dialogen du her refererer også viser. At svarene er forsøksvise vil si både at de fremsettes som en hypotese (dvs. ikke som en fasit) og at deres hovedfunksjon er å tjene som trappetrinn eller springbrett for den videre undersøkelsen.

Ungdommene kommer med en litt underlig hypotese i dette utdraget. De sier at noe kan være levende uten at vi har med et liv å gjøre. Dette høres ikke spesielt rimelig ut, og kunne kanskje vært problematisert videre, f.eks. ved å spørre: «Mener dere også at noe som er godt ikke er et gode, og at noe som er skjønt ikke har har del i skjønnheten?» Å gå frem på denne måten, er ganske annerledes enn å fortelle elevene at de tar feil. Istedenfor å irettesette, stiller vi undersøkende spørsmål som bringer oppklaring både til oss selv og elevene. For mange ganger i løpet av en samtale kan det være vanskelig å si om det er eleven som tar feil, eller om det er vi som tenker feil eller misforstår. Derfor er det viktigste å stille virkelig gode spørsmål, dvs. spørsmål som først gjør det klart hva slags tanker vi har med å gjøre (klargjøring av temaet), dernest sørger for å problematisere tankene, utvide perspektivet, se saken fra flere sider osv.
kefu #3
User title: Hovedgåren filosofiske forum
Member since Dec 2006 · 2 posts · Location: Hovedgåren Ungomskole
Group memberships: Members
Show profile · Link to this post
Subject: Hva vil det si at noe er levende?
Vi er en akkurat nystartet gruppe å er derfor ikke mestre i filosofi. Vår mening er at noe levende har følelser og persjonlighet. ikke at det ikke har liv.

Takker for flott tilbake melding

Mvh hovedgården ungdomsskole
Avatar
Oyvind (Administrator) #4
User title: Dixi et liberavi
Member since Jul 2005 · 813 posts · Location: Eidsvoll
Group memberships: Administrators, Members
Show profile · Link to this post
Quote by kefu:
Vi er en akkurat nystartet gruppe å er derfor ikke mestre i filosofi. Vår mening er at noe levende har følelser og persjonlighet. ikke at det ikke har liv.

Men hvis det er riktig at dere sa at organismer «kan også være levende, men ikke nok til å kalles liv», synes dere likefullt å oppstille en motsetning mellom det at noe er «levende» og det at noe har «liv». Og en slik formulering virker noe besynderlig. Den nøyer seg ikke med å unnlate å benekte at noe (levende) har liv, men sier rett ut at det finnes levende ting som ikke har liv. At dere kanskje i realiteten mente noe annet, kan godt være, men det er et annet spørsmål. I filosofiske samtaler er det generelt viktig å lytte til det som faktisk sies, ikke det som kan ha vært ment eller intendert med utsagnet. Det som faktisk sies er det som er språkliggjort i det offentlige rommet, noe alle i gruppen kan og bør forsøke å forholde seg til. Meningen eller intensjonen med utsagnet er privat, ikke-verbalisert og ikke-offentlig, og kan derfor i prinsippet ikke danne utgangspunktet for en filosofisk analyse av påstander og utsagn. Noe som selvsagt ikke er til hinder for at vi når som helst kan spørre etter en klargjøring og reformulering av en påstand når den først er gjort offentlig.

Ellers: Lykke til videre med filosoferingen, og kom gjerne tilbake med flere spørsmål/innspill/kommentarer!
Ragnel (Former member) #5
No profile available.
Link to this post
Subject: levende Liv
Åndedrett/pusten, er et temmelig sikkert tegn på liv..
hjerteslag er og et godt tegn :heart:
Så er det livgivere, som sola,
planteriket,
Luft og
vann
Avatar
Oyvind (Administrator) #6
User title: Dixi et liberavi
Member since Jul 2005 · 813 posts · Location: Eidsvoll
Group memberships: Administrators, Members
Show profile · Link to this post
Hei Ragnel! Så du er ikke enig i at noe kan være levende uten å ha liv?
Close Smaller – Larger + Reply to this post:
Verification code: VeriCode Please enter the word from the image into the text field below. (Type the letters only, lower case is okay.)
Smileys: :-) ;-) :-D :-p :blush: :cool: :rolleyes: :huh: :-/ <_< :-( :'( :#: :scared: 8-( :nuts: :-O
Special characters:
Go to forum
Not logged in. · Lost password · Register
This board is powered by the Unclassified NewsBoard software, 20150713-dev, © 2003-2015 by Yves Goergen
Current time: 2020-06-04, 16:30:50 (UTC +02:00)