Forum: Diverse RSS
Musikk og filosofi
Meningsfullt å søke forgjeves etter mening?
Avatar
Oyvind (Administrator) #1
User title: Dixi et liberavi
Member since Jul 2005 · 813 posts · Location: Eidsvoll
Group memberships: Administrators, Members
Show profile · Link to this post
Subject: Musikk og filosofi
Musikk og filosofi er for mange mennesker svært meningsfulle aktiviteter. Det er fordi både musikk og filosofi vedblir å søke det som innenfor rammen av et menneskeliv er og blir uoppnåelig. De søker nemlig begge tilgrunnliggende mening – mening i livet, livets mening. Men de finner jo aldri noen slik tilgrunnliggende mening! Hadde de funnet den, hadde de ikke vedblitt å søke. Og hadde de ikke vedblitt å søke, hadde de heller ikke vært meningsfulle for så mange mennesker. Det synes altså som det er meningsfullt å søke forgjeves etter mening.

Hvor er feilen i dette resonnementet? Eller er det oppstilte paradokset reelt?
Close Smaller – Larger + Reply to this post:
Verification code: VeriCode Please enter the word from the image into the text field below. (Type the letters only, lower case is okay.)
Smileys: :-) ;-) :-D :-p :blush: :cool: :rolleyes: :huh: :-/ <_< :-( :'( :#: :scared: 8-( :nuts: :-O
Special characters:
Go to forum
Not logged in. · Lost password · Register
This board is powered by the Unclassified NewsBoard software, 20150713-dev, © 2003-2015 by Yves Goergen
Current time: 2020-04-10, 09:58:01 (UTC +02:00)