Forum: Diverse RSS
Tagging eller grafitti?
Mere tagging der grafitti er lovlig
Avatar
Oyvind (Administrator) #1
User title: Dixi et liberavi
Member since Jul 2005 · 813 posts · Location: Eidsvoll
Group memberships: Administrators, Members
Show profile · Link to this post
Subject: Tagging eller grafitti?
Et nyhetsoppslag fra NRK Hordaland nylig forteller at: «Det har skjedd ei dramatisk auke i ulovleg tagging dei siste to åra. Spesielt er veksten stor i byar med lovlege grafittiveggar.»

Bergen er blant byene som har forlatt nulltoleranselinjen i forhold til tagging. Her ønsker man isteden å spille på lag med tagge-miljøet, og man gir dem derfor vegger som de får lov til å tagge på. Når det tagges lovlig, kalles resultatet grafitti. Oslo har til nå praktisert nulltoleranse, men fra nå av kan hver bydel selv avgjøre om de vil  tilby grafittivegger eller ei.

Det er påfallende at det er påvist en økning av såkalt ulovlig grafitti, dvs. tagging, i byer med lovlige grafittivegger, ikke i byer som praktiserer nulltoleranse (jeg forutsetter at undersøkelsen stemmer, selv om jeg vet at enkelte stiller seg tvilende til akkurat det). Dette er selvsagt et slag i ansiktet for dem som trodde at respekt og forståelse fra systemet vil føre til at ungdommene tilpasser seg systemet, at de går fra å være samfunnsdestruktive taggere til å bli kunstelskende graffitimalere.

Politisk sett er spørsmålet om disse lovlige veggene er et eksempel på inkludering og anerkjennelse, eller om de snarere er et eksempel på offentlig unnfallenhet og mangel på oppdragelsesvilje. Filosofisk sett er spørsmålet hvor grensen går mellom hærverk og kunst. Med utgangspunkt i samtidens kunstsyn er det ikke vanskelig å forstå at velmenende byråkrater tenker at ungdommens «street art» er noe vi må ta vare på, få inn i kontrollerte former, lære å verdsette osv. Idag er det jo slik – det tror jeg vi bare må erkjenne – at hva som helst kan passere som kunst, bare det settes inn i de rette institusjonelle rammer. Følgelig er også tagging kunst, bare den foregår på de av kommunen sanksjonerte vegger. Det er nettopp denne logikken herværende undersøkelse truer med å slå ben under.

Ellers er denne logikken godt innarbeidet i samfunnet vårt. I skolen merker vi den bl.a. ved at elevene har gått fra å være «oppdragelsessubjekter» (dvs. de som skal oppdras) til å bli «tjenestemottagere» eller «brukere» eller noe annet fint. Denne besynderlige språkbruken er egentlig bare et uttrykk for at institusjonen (rammen) er blitt viktigere enn de mål institusjonen er satt til å oppnå – slik kunstinstitusjonene forlengst er blitt viktigere enn kunsten selv. Eller sagt på en annen måte: Når de entydige målene forsvinner eller pulveriseres (f.eks. enigheten om hva som er god eller dårlig kunst, enigheten om hva barn har lov til eller ikke lov til osv.), absolutteres midlene. Det er da ikke lenger slik at hensikten helliger midlet, nå er det midlet som helliger hensikten, dvs. det er midlet som definerer hva hensikten skal være. Når katten er borte, tagger musene på bordet.
Close Smaller – Larger + Reply to this post:
Verification code: VeriCode Please enter the word from the image into the text field below. (Type the letters only, lower case is okay.)
Smileys: :-) ;-) :-D :-p :blush: :cool: :rolleyes: :huh: :-/ <_< :-( :'( :#: :scared: 8-( :nuts: :-O
Special characters:
Go to forum
Not logged in. · Lost password · Register
This board is powered by the Unclassified NewsBoard software, 20150713-dev, © 2003-2015 by Yves Goergen
Current time: 2020-04-10, 10:58:06 (UTC +02:00)