Forum: Diverse RSS
Hume og forestillingenes kraft
Heisan! Trenger hjelp!
Amazon (Guest) #1
No profile available.
Link to this post
Subject: Heisann! Trenger litt hjelp i henhold til Hume og hans mening om forestillingenes kraft!
Heisann!

Vet ikke om dette er riktig sted å poste dette, men hvis noen kan hjelpe så hadde det virkelig vært kjekt. 

For de som har god kontroll på Hume og hans forståelse av forestillingenes kraft. Trenger litt hjelp:

Hume mener at enhver forestilling har sitt utgangspunkt fra et inntrykk. Forestillingen om eks: smerte er basert på et "inntrykk" (opplevese , erfaring) av smerte gjennom sansene. Det er greit nok, men han mener videre at enhver forestilling om noe, alltid vil være svakere enn den reelle sansbare opplevelse den stammer fra. Men, vi mennesker har jo evnen til å oppleve noe negativt eller positivt, for å senere overdrive forestillingen av opplevelsen/inntrykket på en måte som gjør at forestillingen av situasjonen blir større enn hva den egentlig var og er, gjennopplevd under samme forhold i ettertid. Eks: man holder en tale som man føler ikke går så bra, i ettertid ungår man situasjoner hvor man kan komme til å holde en tale, og man bygger såpass mye oppunder denne negative følelsen rundt dette å holde en tale, at når man senere under samme omstendigheter som tidligere holder tale, oppdager man at de negative forventningene til å holde tale var større og kraftigere en inntrykket av å faktisk holde talen.

Eller hvis man tar en kald dusj, kan den negative forestillingen av inntrykket de påfølgende dagene bygge seg opp til å bli større enn hva man opplevde inntrykket som hvis man gjentar det under samme forhold i ettertid.

Kan dette være et mot argument mot Hume og hans mening om at forventingene alltid er svakere enn inntrykkene? Eller mener han med sansbare inntrykk, at det er umulig å oppleve den samme sansbare effekt gjennom forestilling?

Og dette med at man ikke kan forestille seg noe "virkelig" uten å begrunne det i et tidligere inntrykk. Hvis en person uten noe erfaring, opplever en dag uten vind, og en dag med storm, vil ikke denne personen kunne forestille seg et vindforhold midt imellom uten å vise til et intrykk av det vindforholdet? (Eller fungerer de to andre forholdene som inntrykk?) 

Vet ikke om det er rigtig sted å stille disse spørsmålene som sagt, og det er godt mulig at spørsmålene er litt dumme, men må da prøve å se om jeg får noen svar :).
Avatar
Oyvind (Administrator) #2
User title: Dixi et liberavi
Member since Jul 2005 · 813 posts · Location: Eidsvoll
Group memberships: Administrators, Members
Show profile · Link to this post
Hei Amazon! Takk for innlegg. Dette er vel forsåvidt et riktig sted å henvende seg med et spørsmål som dette (all den stund vi som driver BUF er utdannede filosofer), men du postet i feil gruppe. Jeg har derfor flyttet innlegget ditt til Filosofiske temaer-gruppen hvor spørsmålet hører hjemme.

Såvidt jeg husker er vel Humes poeng at alt vi har forestillinger/tanker om må stamme fra sansningen eller erfaringen, men da slik at det vi en gang har sanset bare danner et grunnlag for tankens videre bearbeidelse. Det er ikke slik at til alt vi har en forestilling om må det finnes en tilsvarende erfaring. Det er ikke et en-til-en forhold. I ditt eksempel med talen som ikke gikk så bra tar f.eks. tanken fatt i erfaringen om en tale og kombinerer dette med en annen erfaring/opplevelse av ting som ikke går så bra (en erfaring som ikke trenger å være direkte knyttet til talen), smelter disse sammen og ender opp med en forestilling om en tale som er mye verre enn den egentlig var. På samme måte med den kalde dusjen. Hume mener at dette er måten sinnet vårt fungerer på: den knytter sammen og lager forbindelser, også der det ikke er noen naturlige forbindelser. Noe av prosjektet hans er vel å bevisstgjøre oss på dette slik at vi i størst mulig grad kan unngå slike mentale feilkoblinger for fremtiden.

Andre som husker eller kan mer om Hume, må gjerne supplere meg her.
Close Smaller – Larger + Reply to this post:
Verification code: VeriCode Please enter the word from the image into the text field below. (Type the letters only, lower case is okay.)
Smileys: :-) ;-) :-D :-p :blush: :cool: :rolleyes: :huh: :-/ <_< :-( :'( :#: :scared: 8-( :nuts: :-O
Special characters:
Go to forum
Not logged in. · Lost password · Register
This board is powered by the Unclassified NewsBoard software, 20150713-dev, © 2003-2015 by Yves Goergen
Current time: 2020-04-10, 10:14:55 (UTC +02:00)