Forum: Sideoppdateringer og bulletiner RSS
Nyhetsbrev fra Barne- og ungdomsfilosofene ANS
Onsdag 30. april 2008
Avatar
Oyvind (Administrator) #1
User title: Dixi et liberavi
Member since Jul 2005 · 813 posts · Location: Eidsvoll
Group memberships: Administrators, Members
Show profile · Link to this post
Subject: Nyhetsbrev fra Barne- og ungdomsfilosofene ANS

Nyhetsbrev fra Barne- og ungdomsfilosofene ANS
Onsdag 30. april 2008
Hjemmeside: http://www.buf.no/


TRE NYE ARTIKLER PÅ BUF.NO --

1. Filosofisk samtale med barn og ungdom

Mars 2007 inviterte Universitetet i Bergen til konferanse om filosofi i skolen. Blant foredragsholderne var professor i filosofi Gunnar Skirbekk, rektor Erik Sølvberg ved Voss gymnas, professor i filosofi Vigdis Songe-Møller og magister i filosofi Øyvind Olsholt. Nå er alle artiklene fra konferansen samlet i antologien «Monologar til refleksjon – Konferansen Filosofi i skoleverket Bergen 2007». På denne siden kan du lese Øyvind Olsholt bidrag «Filosofiske samtaler med barn og ungdom». Artikkelen gir en presentasjon av filosofisk samtalemetode, og beskriver også noen av de utfordringene som møter oss underveis.

Les mer: http://www.buf.no/les/artikler/?page=oo-fsbu01

2. Filosofiske samtaler på ungdomstrinnet – Erfaringer fra filosofiprosjekt på Veienmarka ungdomsskole høsten 2006

Høsten 2006 gjennomførte Barne- og ungdomsfilosofene et filosofiprosjekt ved Veienmarka ungdomsskole i Ringerike kommune. Her ønsket vi å kartlegge effekten av ukentlige filosofiske samtaler med to elevgrupper på 10. trinn. I denne artikkelen oppsummerer vi prosjektet, viser til elevenes tilbakemeldinger og kommenterer utsikten til filosofi som nytt fag i skolen. Publisert som kronikk i Utdanning, mars 2008.

Les mer: http://www.buf.no/les/artikler/?page=oo-fsu01

3. Filosofiske samtaler i barnehagen

I denne artikkelen får vi først høre hva en filosofisk samtale er, hvorfor den er en viktig dialogisk praksis, og hvordan den kan gjennomføres med en gruppe barn. Det trekkes en linje fra antikkens Sokrates til dagens voksne samtaleledere. Deretter går forfatteren igjennom sentrale målsetninger i den nye Rammeplanen med sikte på å vise at filosofisk samtalepraksis passer som hånd i hanske med planens grunntanker om barns medvirkning og undrende tenkning. Publisert i Første steg, Tidsskrift for førskolelærere, 2-2007, s. 18-20.

Les mer: http://www.buf.no/les/artikler/?page=oo-fsb

ETTERUTDANNINGSSEMINAR I RELIGION OG ETIKK --

Religionsfaget er i endring, ikke bare i grunnskolen, men også i videregående skole. Gyldendal Undervisning inviterte således til etterutdanningsseminar i faget Religion og etikk på Quality Airport Hotel Gardermoen fredag 18. til lørdag 19. april 2008. Øyvind Olsholt fra BUF holdt her foredraget «Filosofi som metode – sokratiske samtaler med elevene».

NYTT ABONNEMENTSBASERT P4C-NETTSTED På ENGELSK --

De engelske filosofene/pedagogene/ringrevene James Nottingham, Steve Williams og Roger Sutcliffe har nylig slått seg sammen og startet nettstedet www.p4c.com – åpenbart med sikte på å sette en ny standard for filosofi med barn-ressurser på Internett. Nettstedet er ikke i drift ennå, men er under utarbeidelse. Mens nettstedet bygges opp er målet å få 1000 personer til å tegne seg som abonnenter. Nettsiden vil da lanseres, og vil da tilby et rikt utvalg ressurser for lærere og andre som arbeider med filosofi med barn.

Les mer: http://www.buf.no/forum/thread/322

Ord om læreren, til ettertanke:

[...]

Ikke mange, som er ufærdige som mennesker, tåler at komme til magt uten at ta skade. Med ufærdige mener jeg, at de ikke har nådd den indlevelse i livets og naturens væsen, som befrir dem fra det ydre skin og retter deres øine mot det essentielle. Dette kulturplan nåes gjennem en absolut indre, dypt personlig proces, der intetsomhelst har med social og politisk karriere at gjøre, med administrationstalent eller med brukbarhet til kommunale tillidshverv.

For ethvert menneske er det ønskeligt at opnå en høi grad av indre forædling, men for en lærer er det absolut nødvendig. Den skal løfte ham op over småskåren egoisme og gi ham et stort sind, et rikt og varmt hjerte og en uopslitelig sympati med alt som lever.

Læreren er gartner i sjælens blomsterhave. Han skal kjende de enkelte veksters struktur og væsen, fra den blyge fiol til den strittende tornebusk. Med sin kjærlighet skal han favne dem alle, og gi dem varme og væte, jordsmon og beskjæring hver efter sin art.

Læreren er prest i kulturens tempel. Selv indviet, gir han de higende skarer de første glimt av de svimlende hvælv. Og allivets stemmer samler sig i hans, mens de lytter med lysende øine og deres sind er et eneste brændende ønske om at bli som han.

[...]

Peter Wessel Zapffe, ca. 1929

Vennlig hilsen,
Øyvind Olsholt

Barne- og ungdomsfilosofene ANS
Eidsvollbakken 31
2080 Eidsvoll
Tlf. 63951857 / 98489999
http://www.buf.no


Barne- og ungdomsfilosofene ANS drives av filosofene Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt. Vi tilbyr kurs og foredrag, og stiller som filosofiske samtaleledere og konsulenter. Vi arrangerer også filosofiske fritidsaktiviteter for barn og ungdom. Barne- og ungdomsfilosofene ANS ble etablert i 2000.
This post was edited 2 times, last on 2008-04-30, 00:35 by Oyvind.
Avatar
Oyvind (Administrator) #2
User title: Dixi et liberavi
Member since Jul 2005 · 813 posts · Location: Eidsvoll
Group memberships: Administrators, Members
Show profile · Link to this post
For å melde deg på nyhetsbrevlisten, gå til:
http://www.buf.no/global/epostlister.php
Close Smaller – Larger + Reply to this post:
Verification code: VeriCode Please enter the word from the image into the text field below. (Type the letters only, lower case is okay.)
Smileys: :-) ;-) :-D :-p :blush: :cool: :rolleyes: :huh: :-/ <_< :-( :'( :#: :scared: 8-( :nuts: :-O
Special characters:
Go to forum
Not logged in. · Lost password · Register
This board is powered by the Unclassified NewsBoard software, 20150713-dev, © 2003-2015 by Yves Goergen
Current time: 2020-06-04, 16:06:28 (UTC +02:00)