Forum: Sideoppdateringer og bulletiner RSS
Nyhetsbrev fra Barne- og ungdomsfilosofene ANS
Torsdag 4. desember 2008
Avatar
Oyvind (Administrator) #1
User title: Dixi et liberavi
Member since Jul 2005 · 813 posts · Location: Eidsvoll
Group memberships: Administrators, Members
Show profile · Link to this post
Subject: Nyhetsbrev fra Barne- og ungdomsfilosofene ANS
Endelig er barnehageboken vår klar! Tittelen er:

«Filosofiske samtaler i barnehagen – Å ta barns tenkning på alvor»

og er, som vår første bok «Filosofi i skolen», todelt. Første del er skrevet av Øyvind Olsholt og Ariane Schjelderup og gir en presentasjon av grunntrekk og kjennetegn ved den filosofiske samtalen, denne gang med barnehagen som arena. Andre del er skrevet av førskolelærer Maaike
Lahaise og består av en mengde aktiviteter, spørsmål og øvelser ordnet etter de syv fagområdene i rammeplanen for barnehagen.

Les mer om boken her:

http://www.buf.no/les/boker/?page=start

Her kan du også lese utdrag fra boken.
Avatar
Oyvind (Administrator) #2
User title: Dixi et liberavi
Member since Jul 2005 · 813 posts · Location: Eidsvoll
Group memberships: Administrators, Members
Show profile · Link to this post
Boken er nå "anbefalt litteratur" på førskolelærerutdannelsen ved Universitetet i Stavanger. Forhåpentlig blir den tatt inn på pensum til neste år.
Close Smaller – Larger + Reply to this post:
Verification code: VeriCode Please enter the word from the image into the text field below. (Type the letters only, lower case is okay.)
Smileys: :-) ;-) :-D :-p :blush: :cool: :rolleyes: :huh: :-/ <_< :-( :'( :#: :scared: 8-( :nuts: :-O
Special characters:
Go to forum
Not logged in. · Lost password · Register
This board is powered by the Unclassified NewsBoard software, 20150713-dev, © 2003-2015 by Yves Goergen
Current time: 2020-06-04, 15:18:50 (UTC +02:00)