Forum: Sideoppdateringer og bulletiner RSS
Nyhetsbrev fra Barne- og ungdomsfilosofene ANS
Fredag 9. januar 2009
Avatar
Oyvind (Administrator) #1
User title: Dixi et liberavi
Member since Jul 2005 · 813 posts · Location: Eidsvoll
Group memberships: Administrators, Members
Show profile · Link to this post
Subject: Nyhetsbrev fra Barne- og ungdomsfilosofene ANS
«Thinking aloud» - Filosofi med barn-konferanse på Island

BUF er en av flere partnere på denne nordisk-baltiske samarbeidskonferansen om filosofi og demokrati i skolen som avholdes ved Islands universitet, Reykjavik den 27. og 28. februar 2009.

Det vil bli skolebesøk for dem som er interessert, og forut for selve konferansedagene er det anledning til å være med på arbeidsseminar. Konferansen avrunder med en plenumsdiskusjon med spesielt fokus på hvordan man kan fortsette utviklingen av filosofi i skolen innenfor
Norden og Baltikum.

Frist for innlevering av innlegg er 25. januar 2009.

For mer info om konferansen, se:
http://www.buf.no/forum/thread/340
This post was edited on 2009-01-09, 13:25 by Oyvind.
Close Smaller – Larger + Reply to this post:
Verification code: VeriCode Please enter the word from the image into the text field below. (Type the letters only, lower case is okay.)
Smileys: :-) ;-) :-D :-p :blush: :cool: :rolleyes: :huh: :-/ <_< :-( :'( :#: :scared: 8-( :nuts: :-O
Special characters:
Go to forum
Not logged in. · Lost password · Register
This board is powered by the Unclassified NewsBoard software, 20150713-dev, © 2003-2015 by Yves Goergen
Current time: 2020-06-04, 16:42:50 (UTC +02:00)