Forum: Sideoppdateringer og bulletiner RSS
Nyhetsbrev fra Barne- og ungdomsfilosofene ANS
Tirsdag 9. juni 2009
Avatar
Oyvind (Administrator) #1
User title: Dixi et liberavi
Member since Jul 2005 · 813 posts · Location: Eidsvoll
Group memberships: Administrators, Members
Show profile · Link to this post
Subject: Nyhetsbrev fra Barne- og ungdomsfilosofene ANS
Britiske skoler vurderer kurs i «kritisk tenkning»
Nå kan det se ut som om Storbritannia kommer til å innføre et kurs på ungdomsskolenivå i kritisk tenkning. OCR Exam Board – et av    landets største – foreslår et «Thinking and Reasoning Skills»-program, som skal lede frem til en to-timers skriftlig eksamen. Grunnen er at både universiteter og arbeidsgivere i lang tid har klaget på at unge mennesker kommer til kort når det gjelderhelt grunnleggende ferdigheter. Innføringen av et slikt kurs er ikke helt det samme som å innføre et eget filosofifag i skolen, men det er mange fellestrekk mellom det elevene skal lære på dette kurset og det vi vanligvis tenker på som målet med filosofiske samtaler i skolen.

Den 17. Internasjonale Filosofiolympiade
Tradisjonen tro vier vi også iår et oppslag til årets olympiade som gikk av stabelen i Helsinki, Finland. Over 60 elever fra 22 land deltok på årets arrangement. I løpet av de fem dagene ble det gjennomført en skrivekonkurranse, og ungdommene var med på en rekke kulturelle aktiviteter. Årets to norske deltagere var Marte Sofie Brønner fra 2. klasse på IB-linjen på Berg videregående og Per Eigil Nygaard fra 3. klasse på Foss videregående skole.

Filosofi begynner med undring – refleksjoner rundt et gammelt sitat
Filosofisk samtale og refleksjon skal innføres i skole og barnehage og mange lærere og førskolelærere stilles dermed overfor utfordringen om å finne ut hva man skal forstå med «filosofi». Mange tenker seg at filosofi = undring. Med andre ord, at alle som undrer seg også filosoferer. Og siden barn undrer seg mye, som regel mer enn de fleste voksne, er de derfor også bedre filosofer, tenker mange. Ja, barn er de beste filosofene, hevder enkelte.

The Driver and the Drunken Peasant
I juli 2008 avholdt filosofen Oscar Brenifier sitt årvisse sommerseminar på sitt landsted i Burgund, Frankrike. Øyvind Olsholt fra BUF deltok og ble i ettertid inspirert til å forfatte et lite essay om grunnlaget for Brenifiers samtalekunst og hans syn på filosofi og filosofisk praksis: The Driver and the Drunken Peasant. Essayet tar sitt utgangspunkt i en filosofisk konsultasjon en av deltagerne hadde med Oscar Brenifier på seminarets siste dag. Kommentarer til essayet er velkomne på både norsk og engelsk (se lenker til diskusjonsfora på essay-sidene).

Ny bok fra Catherine McCall
Catherine McCall – president i SOPHIA og en av pionerene innen den internasjonale filosofi med barn-bevegelsen – har nettopp kommet med en ny bok. Tittelen er: Transforming Thinking – Philosophical Inquiry in the Primary and Secondary Classroom. Forlaget skriver: «Essential reading for anyone who seeks to prepare active citizens for the 21st Century, this long-awaited book considers Philosophical Inquiry, an empowering teaching method that can lead to significant improvements in confidence and articulacy, and produce positive effects in other school activities and in interactions in the wider world.»

To nye bøker om filosofi med barn fra IAPC
Den ene – A life teaching thinking – er en selvbiografi av grunnleggeren av IAPC (Institute for the Advancement of Philosophy for Children) i USA, Matthew Lipman, som nå er over 90 år gammel, og som også regnes som grunnleggeren av den moderne filosofi med barn-bevegelsen. Den andre – Philosophy for children practitioner handbook – er en håndbok for alle som praktiserer filosofi med barn – ført i pennen av Maughn Gregory, dagens leder av IAPC.

Sommerskole «Philosophy in School» ved Høyskolen i Oslo
For andre året på rad inviterer Høyskolen i Oslo til 3-ukers sommerskole om filosofi med barn. Kurset ledes av Beate Børresen og Bo Malmhester. Utdrag fra kursbeskrivelsen: «The course is based on practical work. The students shall do philosophy together, as well as attend lectures about philosophy with children and history of philosophy. Throughout the course, the students will develop better strategies for thinking, and an ability to lead students in philosophical inquiries.»
Close Smaller – Larger + Reply to this post:
Verification code: VeriCode Please enter the word from the image into the text field below. (Type the letters only, lower case is okay.)
Smileys: :-) ;-) :-D :-p :blush: :cool: :rolleyes: :huh: :-/ <_< :-( :'( :#: :scared: 8-( :nuts: :-O
Special characters:
Go to forum
Not logged in. · Lost password · Register
This board is powered by the Unclassified NewsBoard software, 20150713-dev, © 2003-2015 by Yves Goergen
Current time: 2020-05-30, 19:59:19 (UTC +02:00)