Forum: Skole og barnehage RSS
Spedbarn som filosofer
Ny bok om små barns filosofiske hjerner
Avatar
Oyvind (Administrator) #1
User title: Dixi et liberavi
Member since Jul 2005 · 813 posts · Location: Eidsvoll
Group memberships: Administrators, Members
Show profile · Link to this post
Subject: Spedbarn som filosofer
Salon.com intervjuer psykologen Alison Gopnik, som nettopp har kommet med boken The Philosophical Baby: What Children's Minds Tell Us About Truth, Love, and the Meaning of Life. Gopnik sier i dette intervjuet blant annet at: «Hjernen er skapt til å stille spørsmål, i det minste når vi er små barn. For små barn er det å søke forklaringer bokstavelig talt så dypt fundamentert i oss som driften til søke mat eller vann. Det vi gjør som forskere eller filosofer er en videreføring av denne barnlige driften – spørsmålene endrer seg, men behovet for å stille dem er det som gjør oss til mennesker.»

Sagt om boken:

Publishers Weekly:
«Psykolog Gopnik (forfatter av Forskeren i krybben (The Scientist in the Crib)) påpeker at spedbarn i lang tid er blitt utelatt fra den filosofiske litteraturen, og i denne fascinerende teksten hevder hun at barn, om ikke annet, er mer bevisst enn voksne. Mens voksne ofte går på autopilot, strever seg gjennom travle dager som funksjonelle zombier, går spedbarna – med sine formbare og komplekse sinn og med sin hang til oppdagelse – livet i møte som små reisende, henrykt ved enhver liten nyanse i deres spennende og uutforskede omgivelser. Gopnik sammenligner spedbarn med menneskeartens «forsknings- og utviklingsavdeling», mens voksne har ansvaret for «produksjon og markedsføring». Akkurat som små forskere trekker spedbarna presise konklusjoner fra empiriske data og statistiske analyser, leder sinnrike eksperimenter og pønsker ut alt fra hvordan de skal få mor til å smile til hvordan de skal få en hengende mobiltelefon til å snurre. Som voksne, hevder forfatteren, er spedbarn istand til å tenke kontrafaktisk (evnen til å forestille seg ting som kan skje i fremtiden eller som kunne ha skjedd i fortiden). Mens hun gyver løs på filosofiske spørsmål om kjærlighet, sannhet og meningen med livet avslører Gopnik at spedbarn og eldre barn er nøkkelen til å forstå ikke bare hvordan hjernen fungerer, men også hva det vil si å være menneske og kjærlighetens vesen.»

Lisa Randall, Professor of Physics, Harvard University, forfatter av Warped Passages:
«Alison Gopniks fengslende og intelligente bok burde egentlig hett «Den filosofiske utviklingspsykologen». Hennes slående innsiktsfulle og velbegrunnede analyser av spedbarns tenke- og læringsmønster åpner for fascinerende innsikter og inviterer til nye måter å reflektere rundt bevissthet og kreativitet hos voksne også. Som et forfriskende motsvar til spekulasjoner innen evolusjonspsykologien demonstrerer hennes tydelige og engasjerende beskrivelser av eksperimenter med spedbarn hvor mye vi kan forstå bare ved å stille de rette spørsmålene med et åpent og kritisk sinn. Foreldre og forskere vil sette pris på disse innsiktene, men det vil også enhver, som en eller annen gang har reflektert over spørsmålet om hva det vil si å være menneske.»

Alison Gopnik
The Philosophical Baby: What Children's Minds Tell Us About Truth, Love, and the Meaning of Life
Farrar, Straus and Giroux,  2009
ISBN-10: 0374231966
ISBN-13: 978-0374231965
304 pages
Close Smaller – Larger + Reply to this post:
Verification code: VeriCode Please enter the word from the image into the text field below. (Type the letters only, lower case is okay.)
Smileys: :-) ;-) :-D :-p :blush: :cool: :rolleyes: :huh: :-/ <_< :-( :'( :#: :scared: 8-( :nuts: :-O
Special characters:
Go to forum
Not logged in. · Lost password · Register
This board is powered by the Unclassified NewsBoard software, 20150713-dev, © 2003-2015 by Yves Goergen
Current time: 2020-05-30, 20:39:12 (UTC +02:00)