Forum: Diverse RSS
Naive norske myndigheter
Amal Aden om norsk feighet
Avatar
Oyvind (Administrator) #1
User title: Dixi et liberavi
Member since Jul 2005 · 813 posts · Location: Eidsvoll
Group memberships: Administrators, Members
Show profile · Link to this post
Subject: Naive norske myndigheter
Norsk-somalieren Amal Aden – forfatteren av boken Se oss, som tar for seg det dysfunksjonelle somaliske miljøet i Norge – har kommet med ny bok: ABC om integrering. Dagens VG serverer et smörgåsbord av eksempler fra boken hvor gjennomgangsmelodien er lettlurte, dumme og inkompetente norske myndigheter. Hvis disse eksemplene medfører riktighet, er det dypt forstemmende. De får iallefall undertegnede til å skamme seg over å være norsk: Er vi virkelig et så slapt og unnfallent folkeferd, er vi så spake og lite rakrygget, så naive og så redde for å vise autoritet når det virkelig er på sin plass? Det kan synes slik.

La meg kommentere noen av eksemplene fra boken:

En flyktning Aden tolket for, fikk penger til TV av sosialkontoret. Da flyktningen ba om ny TV kort tid senere, og fikk avslag, ba hun om å få ny saksbehandler. Et år senere, fikk hun dekket enda en TV.

Hva skyldes en slik flause? Administrativt rot? At den ene hånden ikke vet hva den andre gjør? At funksjonæren tenker: Å, det er vel ikke så farlig...? I en stat hvor folk generelt har flere rettigheter enn plikter, vil slike hendelser være uunngåelige. Flyktningen har rett til ny saksbehandler. Og den nye saksbehandleren har ikke oversikt over de tidligere utbetalingene idet flyktningen kommer med en ny forespørsel. Ergo: flyktningen får penger til ny TV, og lærer derved at uærlighet lønner seg. Underteksten er: Alt er i sin skjønneste orden, alle regler er fulgt, dette var bare en beklagelig glipp. Dermed er ansvaret totalt pulverisert.

- Jeg opplever ofte at saksbehandlere i NAV betaler seg ut av situasjoner med innvandrere, fordi de vil unngå trusler og bråk, sier Aden.

Slik går det når kravet om at alt skal være i sin skjønneste orden – uansett hvor hårreisende realitetene er under overflaten – blir altoverskyggende: Fordi ingenting i prinsippet er galt, er det heller ingen som kommer en saksbehandler til unnsetning når realitetene begynner å bli ubehagelige. Dermed må vedkommende ty til selvtekt. Det mest nærliggende er å gi etter for presset.

Asylmottak leier inn folk utenfra til å klippe plen, vaske og måke snø, istedenfor å la asylsøkere gjøre jobben selv.

Du verden, mener hun at ofrene for overgrep og forfølgelse skal måtte utføre manuelt og trivielt arbeid? Interessante spørsmål her er: Hva godt følger av å frita mennesker for plikter? Hva vil det si å ta ansvar for et menneske? Hvor går grensen mellom individets ansvar for sitt eget liv og statens ansvar for individet?

UDI har ikke tatt DNA-prøve eller fingeravtrykk av asylsøkere som kommer til Norge. Derfor oppdager de ikke at mange søsken hentes til Norge som «ektefeller».

Hvorfor tar ikke UDI DNA-prøve og fingeravtrykk? Er det slik at staten må ta prøver av alle norske statsborgere for at det skal være legitimt å gjøre det samme med asylsøkere? Er det det universelle prinsippet om likhet for loven som gjør at alle som kommer til Norge «metafysisk sett» allerede er å betrakte som nordmenn og derfor ikke kan forskjellsbehandles på noen måte? Er det igjen prinsippene som får forrang fremfor realitetene?

Norske leger melder ikke fra til barnevernet når unge innvandrerjenter ber om å få skjeden «åpnet» på norske sykehus, etter at de har blitt gjensydd i forbindelse med omskjæring. Når 14 år gamle jenter blir åpnet, mener Aden at legene bør melde fra for å avverge barneekteskap.

Hvis vi for et øyeblikk ser bort fra alskens lover, reglementer og forskrifter som kan forklare hvorfor leger i praksis unnlater å melde fra til barnevernet i slike tilfeller, er det nok grunn til å mistenke at en utbredt kulturrelativistisk mentalitet er den egentlige årsaken til unnlatelsen: Det er ikke vår (legenes) sak å irettesette indre anliggender i andre kulturer; det ville være å stemple kulturen, og det er feil for alle kulturer er like bra, de er kun forskjellige. Men hvilke følger får en slik mentalitet for integreringen av innvandrere i Norge? Er integrering overhodet mulig dersom alt i prinsippet er relativt? Vil det ikke tvert imot føre til at de forskjellige gruppene isolerer seg i sine respektive autonome universer? Er multikulturalisme i realiteten kulturatomisme?

Se oss!, oppfordrer Amal Aden. Men før vi kan se somalierne og andre fremmede folkeslag i Norge, må nordmenn klare å se seg selv. Og det er den norske offentlighet ennå ikke rede til.

Les hele artikkelen i VG 19.08.09
Close Smaller – Larger + Reply to this post:
Verification code: VeriCode Please enter the word from the image into the text field below. (Type the letters only, lower case is okay.)
Smileys: :-) ;-) :-D :-p :blush: :cool: :rolleyes: :huh: :-/ <_< :-( :'( :#: :scared: 8-( :nuts: :-O
Special characters:
Go to forum
Not logged in. · Lost password · Register
This board is powered by the Unclassified NewsBoard software, 20150713-dev, © 2003-2015 by Yves Goergen
Current time: 2020-04-10, 13:13:29 (UTC +02:00)