Forum: Skole og barnehage RSS
Tror vi lærer uten å være oppmerksomme
Ny undersøkelse blant ferske engelske lærere
Avatar
Oyvind (Administrator) #1
User title: Dixi et liberavi
Member since Jul 2005 · 813 posts · Location: Eidsvoll
Group memberships: Administrators, Members
Show profile · Link to this post
Subject: Tror vi lærer uten å være oppmerksomme
Avisen Telegraph melder idag at mer enn halvparten av lærere under opplæring i engelske skoler (trainee teachers) tror at man ikke trenger å være oppmerksom for å lære noe. Ifølge rapporten fra Universitetet i Bristol mener dessuten nesten en av fem lærere at hjernen krymper dersom man drikker mindre enn seks til åtte glass vann om dagen, og en av ti tror bevissthet er mulig uten en hjerne (en av åtte er usikre på dette).

Rapporten konkluderer:

«Slik vi vanligvis bruker begrepet utdannelse, er det vanskelig å se for seg hvordan læring uten oppmerksomhet kan finne sted.» ... «I mangel på formell utdannelse former lærerne sine egne ideer om hvordan hjernen fungerer, og mange av disse ideene er direkte ødeleggende for deres virke som lærere.''

Trainee teachers say you can learn without paying attention

Ja, vi har lenge blitt fortalt hvor fantastisk dyret mennesket er. Alt det kroppen og hjernen besørger helt uten vår bevisste innsats. Tenk bare på alt maset om subliminal markedsføring: Vi blir påvirket av reklame selv om vi ikke er klar over at vi ser den.

I skolen har det lenge vært trendy å forfekte at barn lærer språk best når de blir overlatt til sin egen, selvstendige kognitive, emosjonelle og sosiale utvikling. Pugging av rettskrivning og grammatikk bare bidrar til å hemme denne naturlige utviklingen. Resultatet har overraskende nok blitt at stadig færre elever lærer seg å lese og skrive ordentlig, men det er det ikke så mange, som tør å snakke om, enn si gjøre noe med.

Her ser vi hvordan denne trendy mentaliteten slår igjennom for fullt hos unge, nyutdannede, engelske lærere. De fleste mener altså barna lærer uten å være oppmerksomme. Som om de liksom lærer historie samtidig som de spiller dataspill eller småprater med klassekameratene.

Det de sier er egentlig at læring foregår uavhengig av hva læreren gjør eller ikke gjør. Læreren er strengt tatt overflødig. Og i en viss, meget begrenset forstand er dette selvfølgelig helt riktig. Alt vi gjør eller ikke gjør bidrar til å forme oss som mennesker: skravle med venner, ligge og glane på himmelen, spille fotball osv. Men hva slags læring er dette?

Det er sosial, fysisk og mental læring. Men det er ikke utdannelse. Og det er såvisst ikke dannelse. Utdannelse og dannelse krever nemlig at vi er oppmerksomt og kritisk tilstede i det vi gjør. Det krever at vi snevrer inn perspektivet, velger bort, blir selektive, diskriminerende i ordets rette forstand.

Alt vi gjør eller ikke gjør bidrar til å forme oss som mennesker? Jada, spesielt dersom et menneske først og fremst er å betrakte som et dyr.
Close Smaller – Larger + Reply to this post:
Verification code: VeriCode Please enter the word from the image into the text field below. (Type the letters only, lower case is okay.)
Smileys: :-) ;-) :-D :-p :blush: :cool: :rolleyes: :huh: :-/ <_< :-( :'( :#: :scared: 8-( :nuts: :-O
Special characters:
Go to forum
Not logged in. · Lost password · Register
This board is powered by the Unclassified NewsBoard software, 20150713-dev, © 2003-2015 by Yves Goergen
Current time: 2020-06-04, 16:34:24 (UTC +02:00)