Forum: Sideoppdateringer og bulletiner RSS
Nyhetsbrev fra Barne- og ungdomsfilosofene ANS
Onsdag 9. sept. 2009
Avatar
Oyvind (Administrator) #1
User title: Dixi et liberavi
Member since Jul 2005 · 813 posts · Location: Eidsvoll
Group memberships: Administrators, Members
Show profile · Link to this post
Subject: Nyhetsbrev fra Barne- og ungdomsfilosofene ANS
___________________________________________________________

NYHETSBREV FRA BARNE- OG UNGDOMSFILOSOFENE ANS
ONSDAG 09. SEPTEMBER 2009
___________________________________________________________

Her er nyheter, som har blitt publisert på BUF.NO i løpet av de siste par månedene. Vi vil fremheve to ting spesielt: kursrekken for Private barnehagers landsforbund og vårt nye trosopplæringsprosjekt i Den norske kirke: Filosofi for konfirmanter. Det er i skrivende stund seks ledige plasser på barnehagekurset i Trondhjem. Og hvis dere kjenner noen som skal konfirmere seg kirkelig, be dem ta en tur til denne siden: http://filosofimedbarn.ning.com/

Kursrekke for Private barnehagers landsforbund
Et samarbeid er inngått mellom Kommuneforlaget – hvor vi ifjor utga boken Filosofiske samtaler i barnehagen – å ta barns tenkning på alvor – og Private barnehagers landsforbund (PBL). PBL tilbyr kurs til sine medlemsbarnehager i rammeplanens fagområder, og kursene holdes av forfatterne av Kommuneforlagets bokserie, som nettopp tar for seg disse fagområdene. Øyvind Olsholt representerer de tre forfatterne av boken innenfor fagområdet Etikk, religion og filosofi. Kursrekken åpner i midten av september med kurskvelder i Oslo, Bergen og Trondhjem.

Narsissistiske barn
BBC rapporterte tidligere iår fra en lærerkonferanse arrangert av ASCL (Association of School and College Leaders). Vi laget et oppslag om dette på bloggen, men ikke på denne siden. Vi mener at saken er så viktig at den fortjener fornyet oppmerksomhet. Det dreier seg om Dr. Carol Craig som på konferansen fyrte av en bredside mot gjengs pedagogisk tenkning. Hovedbudskapet hennes er at det økende forventningspresset på både lærere og foreldre om å styrke barns selvtillit oppfostrer generasjoner av narsissister: selvnytende, selvopptatte og ukritiske barn.

Tror vi lærer uten å være oppmerksomme
Avisen Telegraph melder idag at mer enn halvparten av lærere under opplæring i engelske skoler (trainee teachers) tror at man ikke trenger å være oppmerksom for å lære noe. Ifølge rapporten fra Universitetet i Bristol mener dessuten nesten en av fem lærere at hjernen krymper dersom man drikker mindre enn seks til åtte glass vann om dagen, og en av ti tror bevissthet er mulig uten en hjerne (en av åtte er usikre på dette).

Anmeldelse av Motsetningenes filosofi av Oscar Brenifier
Dette er en vakker billedbok om filosofiske motsetninger som enhet og mangfold, endelig og uendelig, tid og evighet, kropp og sjel m.fl. Først presenteres hvert begrep med noen få setninger, så følger et spørsmål, som besvares med noen filosofiske betraktninger. Boken er vakker på grunn av, eller på tross av, enkelheten og det skjematiske oppsettet. Både tekst og bilder utstråler en kjølig distanse, som kaller på leseren og får ham til å våkne opp og spørre: Øh, er det meg du snakker til? Ville ikke livet vært lettere uten motsetninger? Svaret lyder: Jo, men det er ikke et alternativ for tenkende mennesker, for tenkning er ikke mulig uten motsetninger.

Sommerskole for ateistiske barn
Barne- og ungdomsfilosofene har arrangert filosofiske sommerleire for barn i flere år. Stikkordet for disse samlingene har vært filosofiske, undersøkende samtaler med utgangspunkt i barnas spørsmål og påstander. Våre leiropphold har vært temabasert: Vi har tatt utgangspunkt i maleri, fortelling, musikk m.m., men vi har aldri undervist barna i filosofiske eller teoretiske emner, enn si lagt konkrete føringer for hva barna bør mene eller tenke i forhold til bestemte spørsmål. En slik begrensning gjelder ikke for Richard Dawkins (bildet), den beryktede ateisten, biologen og forfatteren av The God Delusion (Vrangforestillingen om Gud).

Filosofiske samtaler i barnehage og skole – og til fjells!
Øyvind Olsholt publiserer til høsten en ny artikkel om filosofi med barn i Norge for det nystartede danske tidsskriftet Religionspædagogisk forum. Artikkelen gir en fyldig presentasjon av situasjonen for filosofi i barnehage og skole i Norge idag og gir også et konkret eksempel på hvordan filosofisk samtalepraksis kan bedrives utenfor grunnutdannelsen (hentet fra vårt pilegrimsprosjekt i Den norske kirke).

Avsluttende prosjektrapport fra prosjektet På vandring gjennom livet
Gjennom det treårige prosjektet På vandring gjennom livet (2006-2008) høstet vi mange erfaringer med det å kombinere pilegrimsvandring, filosofisk samtale og tidebønn i trosopplæring. Vi oppdaget at filosofisk samtale som metode har mye for seg i trosopplæring. Den avsluttende prosjektrapporten presenteres i form av ni artikler med ulik lengde og gemytt. Samlet gir de et godt inntrykk av erfaringene vi gjorde oss i dette prosjektet.

Filosofi for konfirmanter
Nok en gang har BUF i samarbeid med Ung kirkesang fått trosopplæringsmidler til gjennomføring av filosofisk samtale-prosjekt i Den norske kirke: Filosofisk samtale i konfirmasjonsfasen. Forrige prosjekt – På vandring gjennom livet – dreide seg om filosofisk samtale i forbindelse med pilegrimsvandring og korsang. Denne gang er målgruppen trosopplæringsmedarbeidere i menighetene og spesielt dem som arbeider med konfirmanter. Det vil i løpet av det ett-årige prosjektet arrangeres to større kurs, som involverer både voksne og ungdommer.

--
Vennlig hilsen,
Øyvind Olsholt

Barne- og ungdomsfilosofene ANS
Eidsvollbakken 31
2080 Eidsvoll
Tlf. 63951857 / 98489999
http://www.buf.no

___________________________________________________________

Barne- og ungdomsfilosofene ANS eies og drives av filosofene Ariane
Schjelderup og Øyvind Olsholt. Vi tilbyr kurs og foredrag, og stiller
som filosofiske samtaleledere og konsulenter. Barne- og
ungdomsfilosofene ANS ble etablert i 2000.
___________________________________________________________
Close Smaller – Larger + Reply to this post:
Verification code: VeriCode Please enter the word from the image into the text field below. (Type the letters only, lower case is okay.)
Smileys: :-) ;-) :-D :-p :blush: :cool: :rolleyes: :huh: :-/ <_< :-( :'( :#: :scared: 8-( :nuts: :-O
Special characters:
Go to forum
Not logged in. · Lost password · Register
This board is powered by the Unclassified NewsBoard software, 20150713-dev, © 2003-2015 by Yves Goergen
Current time: 2020-06-04, 15:51:00 (UTC +02:00)