Forum: Foreldre og barn RSS
Den bortskjemte generasjonen
Barns helse ødelegges uten autoritet!
Avatar
Oyvind (Administrator) #1
User title: Dixi et liberavi
Member since Jul 2005 · 813 posts · Location: Eidsvoll
Group memberships: Administrators, Members
Show profile · Link to this post
Subject: Den bortskjemte generasjonen
Sjelden er et hjertelig «velkommen etter» mer på sin plass enn her. I årtier har psykologene advart oss om hvor skrøpelige vi er, emosjonelt sett, hvor lett vi har for å undertrykke og overkjøre egne og andres følelser, og følgelig hvor viktig det er å utvise den ytterste sensitivitet i møtet med en annen persons uttrykk. Og spesielt gjelder dette barna hvis følelsesliv er under forming. Her må foreldre og pedagoger trå uhyre varsomt for ikke å ødelegge dem for livet, for ikke å hemme dem i deres spontane og naturlige utvikling.

Noen av oss har naturligvis sett med største mistro på ubalansen i dette regnskapet, men sjelden har det hevet seg grunnleggende kritiske røster innen psykologstanden selv. Nå har imidlertid en britisk «fremtredende» psykolog tatt bladet fra munnen. Dr Aric Sigman er på banen med en bok, som nok vil falle visse pedagogiske tradisjonalister tungt for brystet. Sigman fremsetter i The Spoilt Generation (Den bortskjemte generasjonen) blant annet følgende sjokkerende påstander:

Mange barn og unge idag forventer å få alle sine krav imøtekommet av foreldre, lærere og politi. Voksne har mistet autoriteten til å disiplinere dem. Dette gjør dem uskikket til å møte voksenlivets realiteter.

Voksenautoriteten må derfor gjeninnsettes. Blant annet bør barn under tre år ikke se TV. Og mange såkalte ADHD-barn ville dermed blitt reddet. Denne diagnosen skyldes for en stor del en oppvekst hvor det ikke er satt grenser for barnets adferd.

Rettighetstenkningen for barn har ikke bare gått for langt, den får barn til å lide på måter som ingen har kunnet forutse. I fremtiden må voksne atter få fullmakt til å irettesette egne og andres barn uten frykt for å bli rettslig forfulgt.

Autoritet er et grunnleggende helsekrav i barns liv!

Kilde: Britain’s child protection laws create ‘spoilt generation’ with no respect for adults or authority, psychologist claims

Påstanden om at den forvokste rettighetstenkningen har fått barn til å lide «på måter som ingen har kunnet forutse» sier antagelig litt om navlebeskuelsen innenfor visse fagdisipliner. For dette er jo totalt virkelighetsfornektende: Mange mennesker og miljøer, over mange tiår, har påpekt farene ved den stadige uthulingen av den voksnes myndighet i oppdragergjerningen. Mange har forutsett, og mange har sagt ifra. Det er viljen til å lytte til kritikken som har vært fraværende.

Hvor står så filosofien i dette bildet? Vel, filosofering med barn har som hovedmål å hjelpe barn til å ta ansvar for sin egen tenkning. Ingen uten autoritet kan pålegge barna et slikt ansvar. Følgelig forutsetter filosofering at den som leder det hele, den voksne, innehar autoritet. Autoritet er nødvendig for å holde barnas tenkning fokusert, konsekvent og konsistent. God tenkning er diskriminerende tenkning i ordets rette betydning: tenkning som skjelner og kvalifiserer, som forkaster minst like mange tanker som den anerkjenner.

Ansvar, autoritet og frihet henger nøye sammen. Fjerner man en av disse komponentene, går det ubønnhørlig utover de andre. Og nå, for første gang på lenge, får vi denne innsikten bekreftet fra høyeste hold. Velkommen etter. Måtte vi snart få flere slike vidnesbyrd.
Close Smaller – Larger + Reply to this post:
Verification code: VeriCode Please enter the word from the image into the text field below. (Type the letters only, lower case is okay.)
Smileys: :-) ;-) :-D :-p :blush: :cool: :rolleyes: :huh: :-/ <_< :-( :'( :#: :scared: 8-( :nuts: :-O
Special characters:
Go to forum
Not logged in. · Lost password · Register
This board is powered by the Unclassified NewsBoard software, 20150713-dev, © 2003-2015 by Yves Goergen
Current time: 2020-06-04, 17:19:43 (UTC +02:00)