Forum: Skole og barnehage RSS
Hjelp til foredrag om filosofisk samtale
Johanne F. #1
Member since Aug 2007 · 8 posts · Location: Stavanger
Group memberships: Members, pilegrim
Show profile · Link to this post
Subject: Hjelp til foredrag om filosofisk samtale
Hei, Øyvind

Jeg trenger litt hjelp av deg. Har du noe fagstoff om filosofisk samtale? noe slikt som du har brukt når du har presentert filosofisk samtale for oss, bare det jeg trenger må gå litt dyper og mer historisk.

Jeg skal bruket det når jeg skal en kveld i filosofisk forum, for studenter, ansatte og andre alle sammen av dem er interesert i filosofihistorie. Jeg skal gjøre dette 18. januar.

God Jul og på forhånd takk:-)

Johanne Førland Russdal-Hamre
Avatar
Oyvind (Administrator) #2
User title: Dixi et liberavi
Member since Jul 2005 · 813 posts · Location: Eidsvoll
Group memberships: Administrators, Members
Show profile · Link to this post
Hei Johanne. Har du foretatt en liten vandring på hjemmesidene våre? Her finnes masse lesestoff, sannsynligvis mye mer enn det du trenger, men det burde gå an å finne noe relevant for deg på denne siden:

http://www.buf.no/artikler

Hva med rett og slett den artikkelen som står øverst på siden:

http://www.buf.no/les/artikler/?page=introkurs

Her er noen utdrag fra den første boken vår, Filosofi i skolen:

http://www.buf.no/les/boker/index.php?page=fis-utdrag

Litt historisk bakgrunn finner du her:

http://www.buf.no/les/artikler/?page=pj-3filo

Håper noe av dette kan være det du trenger. Uansett er det mye bra julelektyre her. Hvis du har spørsmål, er det bare å fyre løs.
Johanne F. #3
Member since Aug 2007 · 8 posts · Location: Stavanger
Group memberships: Members, pilegrim
Show profile · Link to this post
Hei, jeg lurte på om du har noe informasjon om den nyere historien til den filosofiske samtalen, hvor den er brukt, og hvorfor og hvorden den ble oppdaget og hentet inn til barnehage- og skolebruk?
Avatar
Oyvind (Administrator) #4
User title: Dixi et liberavi
Member since Jul 2005 · 813 posts · Location: Eidsvoll
Group memberships: Administrators, Members
Show profile · Link to this post
Hm, det var mange spørsmål på en gang. Leste du noen av de artiklene jeg henviste til? Fikk du noe ut av dem? Har du noen kommentarer til dem?

Den filosofiske samtalens nyere historie er nært knyttet til reformeringen av skolen (og samfunnet) etter kulturrevolusjonen på 1960-tallet. Det var i kjølvannet av denne at pedagoger over hele den vestlige verden (især Lipman i USA) innså at skolen i for stor grad hadde lagt vekt på ren overføring av kunnskap og verdier mens den forsømte barns egen undring, tenkning og refleksjonsevne. Ideen var at filosofisk samtale kunne være et verktøy for gjøre barnet mer fritt, selvstendig og selvbevisst og dermed mer istand til å skape sammenheng og mening i sitt eget liv.

Til grunn for disse bestrebelsene lå både en kritisk holdning til det tradisjonelle skolesystemet og et nytt syn på barn som likeverdig med den voksne. Barnet var ikke lenger bare en ufullstendig voksen, men et vesen med evner og rettigheter som ikke sto tilbake for den voksnes (tvertimot faktisk). De voksne så nå opp til barnet som representant for noe ekte, naturlig og uforfalsket som hadde gått tapt i de voksnes egen verden. Den svenske pedagogen Ellen Kay snakker f.eks. allerede ved inngangen til 1900-tallet om det kommende århundret som "barnets århundre".

Til grunn for denne oppfatningen lå et pragmatisk syn på kunnskap og sannhet, dvs. man trodde ikke lenger at kunnskap er en fast størrelse eller at absolutt sannhet er mulig innenfor rammen av et enkelt menneskeliv. Kunnskap, mente man, er noe som er i konstant endring, og tilsvarende ble sannhet mer og mer oppfattet som noe subjektivt og relativt. Dermed ble det også naturlig å revurdere hele formålet med skole og utdannelse. Autoriteten og sikkerheten som hadde preget den gamle skole måtte erstattes med en mer lyttende og dialogisk pedagogikk som tok hensyn til at samfunnet og synet på virkeligheten hadde endret karakter.

I dette store bildet er det du og jeg tenker på som "filosofisk samtale" bare en liten del, og ikke en gang noen viktig del. Selv er jeg kritisk til mye av dette tankegodset som ligger til grunn for det meste av den filosofiske praksis som bedrives på skoler og i barnehager rundt omkring i verden idag. For meg - slik jeg også har lagt dette frem i pilgrimsprosjektet vårt - er det viktig at filosofi ikke kommer inn som en erstatning for en tapt tro eller for en manglende sikkerhet og trygghet på seg selv og verden, men er en livsform som hører naturlig hjemme i ethvert tenkende menneskeliv uansett hva man tror eller ikke tror. Man trenger altså ikke å være i opposisjon til tradisjonell pedagogikk eller mene at barn er mer "autentiske" enn voksne for å hevde at filosofisk praksis har en plass i skolen eller på arbeidsplassen. Som Sokrates sa: Et liv som ikke undersøkes (som det ikke stilles spørsmål ved) er ikke verdt å leve.
Johanne F. #5
Member since Aug 2007 · 8 posts · Location: Stavanger
Group memberships: Members, pilegrim
Show profile · Link to this post
Er det meningen det skal stå Ellen Kay eller skal det være Ellen Key?
Avatar
Oyvind (Administrator) #6
User title: Dixi et liberavi
Member since Jul 2005 · 813 posts · Location: Eidsvoll
Group memberships: Administrators, Members
Show profile · Link to this post
Sorry, det skal være Ellen Key. For mer info om henne, se http://en.wikipedia.org/wiki/Ellen_Key
"Barnets århundre" er faktisk tittelen på en av bøkene hennes.
Johanne F. #7
Member since Aug 2007 · 8 posts · Location: Stavanger
Group memberships: Members, pilegrim
Show profile · Link to this post
ok, takk
Avatar
Oyvind (Administrator) #8
User title: Dixi et liberavi
Member since Jul 2005 · 813 posts · Location: Eidsvoll
Group memberships: Administrators, Members
Show profile · Link to this post
Hvordan gikk det?
Johanne F. #9
Member since Aug 2007 · 8 posts · Location: Stavanger
Group memberships: Members, pilegrim
Show profile · Link to this post
det gikk bra:-) men jeg måtte være utrolig streng for at det skulle bli en samtale og ikke en debatt:-P
Avatar
Oyvind (Administrator) #10
User title: Dixi et liberavi
Member since Jul 2005 · 813 posts · Location: Eidsvoll
Group memberships: Administrators, Members
Show profile · Link to this post
Hvilke konkrete samtalegrep brukte du? Hvordan reagerte deltagerne? Hadde du en avsluttende metasamtale og hva kom i tilfelle frem her? Og fikk du brukt noe av det stoffet jeg ga deg i foredraget?
Close Smaller – Larger + Reply to this post:
Verification code: VeriCode Please enter the word from the image into the text field below. (Type the letters only, lower case is okay.)
Smileys: :-) ;-) :-D :-p :blush: :cool: :rolleyes: :huh: :-/ <_< :-( :'( :#: :scared: 8-( :nuts: :-O
Special characters:
Go to forum
Not logged in. · Lost password · Register
This board is powered by the Unclassified NewsBoard software, 20150713-dev, © 2003-2015 by Yves Goergen
Current time: 2020-05-30, 21:17:13 (UTC +02:00)