Forum: Nyheter RSS
Utgivelser fra Menon-prosjektet
To artikkelsamlinger om filosofi med barn
Avatar
Oyvind (Administrator) #1
User title: Dixi et liberavi
Member since Jul 2005 · 813 posts · Location: Eidsvoll
Group memberships: Administrators, Members
Show profile · Link to this post
Subject: Utgivelser fra Menon-prosjektet
Filosofi i skolen-prosjektet Menon – Developing Dialogue through Philosophical Enquiry – et EU-finansiert Comenius-prosjekt som startet opp i 2004 med 11 deltagende europeiske nasjoner, deriblant Norge – har nylig publisert to artikkelsamlinger. Den første er ment som ressursbok for et kurs for lærere som Menon har utviklet. Den andre er tenkt som en håndbok for lærere og går mer spesifikt inn på filosofisk dialog i forhold til de enkelte skolefagene. Artikkelsamlingene kan lastes ned på flere språk (ikke norsk) fra Menons hjemmeside. Det er også produsert en DVD: Towards Dialogue, som kan bestilles fra prosjektpartnerne.

Ressursbok for lærere: Dialogue on dialogue, 211 sider:

Introduction 16
Reasons and Supporting Evidence for the Benefits of Practising Dialogue in the Classroom – Roger Sutcliffe 26
Why Dialogue Is Not Always a Good Idea in Education – Felix García Moriyón & Roger Sutcliffe 56
Communities of Conversation – Joseph Giordmaina 70
Community of Inquiry and Dialogue – Zaza Carneiro de Moura 84
Developing Dialogue through Philosophical Inquiry – Daniela G. Camhy 116
Promoting Citizenship Education by means of Dialogue in the Classroom – Lucianne Zammit 136
A wiser approach to PLTS, SEAL, PSHE, Citizenship and Cross-curricular Dimensions – Roger Sutcliffe 158
Dialogue, Self and Education – Hannu Juuso, Timo Laine & Ieva Rocena 166
Postmodern Insights into Dialogue – Joseph Giordmaina 192

Håndbok for lærere: Doing philosophy in the classroom, 180 sider:

Introduction 16
The Concept of Dialogue – Hannu Juuso 20
Dialogue in Education – Rob Bartels 28
Sleeping Beauty – Joseph Giordmaina 38
The Need of Dialogue for Personal Growth and Social life – Ieva Rocena 52
Converting the classroom into a community of open inquiry. Group dynamics and cooperative learning – Erzsi Ercek 64
Promoting Equality: Dialogue for Intercultural Exchanges – Daniela G. Camhy & Felix García Moriyón 88
Philosophical Dialogue in Language and Literature – Daniela G. Camhy 110
Philosophical Dialogue in Arts – Daniela G. Camhy 122
Philosophical Dialogue in Sciences – Rob Bartels 132
Philosophical Dialogue in Ethics – Hannu Juuso 144
Philosophical Dialogue in Mathematics – Roger Sutcliffe 158
Avatar
Oyvind (Administrator) #2
User title: Dixi et liberavi
Member since Jul 2005 · 813 posts · Location: Eidsvoll
Group memberships: Administrators, Members
Show profile · Link to this post
Har kikket på teksten Why Dialogue Is Not Always a Good Idea in Education, som består av en slags dialog mellom den spanske pedagogen Felix García Moriyón og den engelske læreren og filosofen Roger Sutcliffe.

Dette er en merkelig tekst. Moriyón, en gammel traver i det internasjonale P4C-miljøet og en som ellers er kjent for sine anarkistisk-radikale tilbøyeligheter, spiller her av en eller annen grunn rollen som forsvarer av en gammeldags pedagogikk, dvs. han fører et forsvar for at tradisjonell overføring av kunnskap og fakta (kateterundervisning) er og bør være skolens hovedoppgave. Han sier endog at dialog ofte er "bortkastet tid" i skolen (riktignok med tilføyelsen "slik samfunnet er idag"). Han innrømmer også at han selv aldri likte samtaler i filosofitimene da han selv var skoleelev. Han likte mye bedre å lære om filosofene. Helt iorden det, men hva gjør han da som nestor i den internasjonale filosofi med barn-bevegelsen, år etter år – en bevegelse som har gjort samtale og dialog til sin fanesak?

Jeg sa det var "en slags" dialog. Med det mener jeg at de to herrer snakker sammen på en uforpliktende og heller slentrende måte, slett ikke med den stringens som man skulle forvente av to internasjonale talsmenn for filosofisk dialog i skolen. Dialogen mellom to av de mest erfarne skikkelsene i P4C-bevegelsen idag – en dialog vi altså burde kunne forvente tilfredsstilte de høyeste krav når det gjelder språk, argumentasjon, identifisering av kjernebegreper og hovedproblemer, relevans og konsistens – minner isteden mest om en debatt mellom to interesserte parter hvor begge har en forhåndsbestemt agenda som de med større eller mindre hell klarer å overbevise den andre om. Her er intet reelt forsøk på tre inn i den andres ståsted, å innta den andres perspektiv, slik man alltid oppfordrer andre til. Som et eksempel på filosofisk dialog er derfor denne teksten uegnet.

Bortsett fra dette må det sies at det er viktige spørsmål og temaer som reises i denne teksten. Bare synd at "the underdog" (den tradisjonelle, kunnskapsorienterte undervisning) ikke får et mer solid forsvar enn Moriyóns noe halvhjertede, halvkvedede og til tider uklare formuleringer. Sutcliffe, derimot, viser stadig frem sin evne til langtrukken slagferdighet, og det er først og fremst sistnevntes partsinnlegg som gjør teksten lesverdig.
Close Smaller – Larger + Reply to this post:
Verification code: VeriCode Please enter the word from the image into the text field below. (Type the letters only, lower case is okay.)
Smileys: :-) ;-) :-D :-p :blush: :cool: :rolleyes: :huh: :-/ <_< :-( :'( :#: :scared: 8-( :nuts: :-O
Special characters:
Go to forum
Not logged in. · Lost password · Register
This board is powered by the Unclassified NewsBoard software, 20150713-dev, © 2003-2015 by Yves Goergen
Current time: 2020-06-04, 15:10:23 (UTC +02:00)