Forum: Konferanser, kurs o.l. RSS
Helgekurs i filosofisk samtale
Sørmarka, 12-14. mars 2010
Avatar
Oyvind (Administrator) #1
User title: Dixi et liberavi
Member since Jul 2005 · 813 posts · Location: Eidsvoll
Group memberships: Administrators, Members
Show profile · Link to this post
Subject: Helgekurs i filosofisk samtale
Helgekurs om filosofiske samtaler med barn og ungdom

Invitasjon til kurs i samtaler med barn og unge i kirkens trosopplæring

Ønsker du å

  • lære et samtaleverktøy du kan bruke i mange sammenhenger?
  • bli en filosofisk veileder for barn og ungdom i trosopplæringsgrupper?
  • få gruppen din til å lytte bedre og stille flere spørsmål?
  • få deltakerne til å reflektere mer og ta ansvar for sine meninger?

Kurset arrangeres av i regi av Kateketforeningen, Barne- og ungdomsfilosofene og Ung Kirkesang, og er støttet av trosopplæringsmidler. Derfor kan vi subsidiere kostnadene til faglig og administrativ kursledelse samt oppfølging av deltakerne etter kurset inkl. diskusjonsforum på nettet. Pris for reise, opphold + påmeldingsavgift pr. person: kr 250,-. Opphold helg: dobbeltrom pr. person kr 955,-, eller enkeltrom kr 1155,-. Middag, frokost, lunsj og frukt gjennom to dager er inkludert.

Kurset avholdes på Sørmarka kurs- og konferansesenter utenfor Oslo 12.-14. mars 2010.

Jeg har lært mye gjennom kurs i filosofisk samtale. Å få lede samtaler er kjekt og lærerikt og jeg har nok vokst en del på det. (Jente, 17 år som leder samtaler både med barn og med ungdommer og voksne etter å ha deltatt på kurs).

Ord til tanke og tro

Det er naturlig for unge mennesker å stille dype, eksistensielle spørsmål. De spør fordi deres identitet ennå er flytende. De spør for å få svar, som kan hjelpe dem til å bygge den virkelighetsforståelse de baserer sin tro og identitet på:

  • Har vi rett til å mene at visse måter å leve på er bedre enn andre måter?
  • Hvordan begrunner vi dette?
  • Hva er tro og hva er viten?
  • Må jeg alltid følge reglene?

Dette kurset vil jeg ta med meg ungdomslederne mine på! Det er OK å bruke tid på å gå et stykke vei sammen med dem. De får noe tilbake for sin innsats i menigheten og en metode de kan bruke i gruppene sine. (Kateket i Oslo)

Slike spørsmål skal ikke besvares en gang for alle, men grubles over, tygges på – og arbeides med. Og det er akkurat det vi gjør i den filosofiske samtalen. Som voksne samtaleledere hjelper vi deltagerne til å utdype og begrunne sine meninger slik at de ikke blir stående ordløse i forhold til sin tro og sine tanker. En tro som tør å hevde det den mener er sant, blir lettere en trygg og frimodig tro.

I dag tilbyr vi mini-lederkurs året etter konfrmasjonsfasen, men hva så? Kurset er et faglig ledelsestilbud for en gruppe som i dag ikke har så mye. (Kateket i Tunsberg)

Allsidig metode

De som jobber med trosopplæring 3 – 18 år vil fort se at det er mange aktiviteter der filosofisk samtale kan brukes. Metoden gir samtalelederen hjelp til å strukturere samtalen og å støtte deltagerne i å formulere seg så klart og tydelig som mulig. Lederen sitter ikke klar med svarene dersom deltagerne ikke vet hva de skal si. Formålet er å stimulere barn og unges egen tenkeevne, ikke å formidle lederens eller kirkens svar.

Kurset vil også gi deltakerne god ledertrening! (Kateket i Hamar).

Lenker

Last ned kursbrosjyren
Prosjektets hjemmeside: Filosofiske samtaler i kirkens trosopplæring
Close Smaller – Larger + Reply to this post:
Verification code: VeriCode Please enter the word from the image into the text field below. (Type the letters only, lower case is okay.)
Smileys: :-) ;-) :-D :-p :blush: :cool: :rolleyes: :huh: :-/ <_< :-( :'( :#: :scared: 8-( :nuts: :-O
Special characters:
Go to forum
Not logged in. · Lost password · Register
This board is powered by the Unclassified NewsBoard software, 20150713-dev, © 2003-2015 by Yves Goergen
Current time: 2020-06-04, 15:48:41 (UTC +02:00)