Forum: Konferanser, kurs o.l. RSS
Aktiviteter i Frankrike
Seminarer i regi av Oscar Brenifier
Avatar
Oyvind (Administrator) #1
User title: Dixi et liberavi
Member since Jul 2005 · 813 posts · Location: Eidsvoll
Group memberships: Administrators, Members
Show profile · Link to this post
Subject: Aktiviteter i Frankrike
Det skjer litt av hvert på Oscar Brenifiers Institut de Pratiques Philosophiques (Institutt for filosofisk praksis) om dagen. Her skal vi presentere tre aktiviteter som burde være interessante for alle norske praktikere.

SYKLUS: EN FORFATTER, EN TEKST, EN TILNÆRMING

Dette er en foredragsserie hvor praksisorienterte akademiske filosofer inviteres til å legge frem ulike tilnærminger til filosofisk praksis hentet fra den filosofiske litteraturen. Men som alltid hos Brenifier slipper man ikke unna med rene presentasjoner. Ideen er nemlig at seminardeltagerne får i oppgave å lede en filosofisk øvelse basert på fremlegget. Det blir avholdt åtte møter i løpet av vinteren/våren 2010:

13 mars : Michel Margottet
Texte : Jacques Lacan : L'inconscient n'est pas le « non-conscient » (Det ubevisste er ikke «ikke-bevisst»)
Épistémologie de la rupture (Bruddets erkjennelsesteori)

27 mars : Alexandre Georgandas
Texte : Baruch Spinoza : La pierre qui vole (Stenen flyr)
La méthode de l'exemple imaginaire (Det innbilte eksempels metode)

3 avril : Claude Lupu
Texte : Ludwig Wittgenstein : Jeux de langages et maladies philosophiques (Språkspill og filosofisk sykdom)
La méthode des jeux de langage (Språkspillmetoden)

17 avril : Michel Margottet
Texte : René Descartes : Le morceau de cire (Voksstykket)
La méthode analytique (Den analytiske metode)

8 mai : Alexandre Georgandas
Texte : Emmanuel Kant : L'espace et le temps (Rommet og tiden)
La méthode transcendantale (Den transcendentale metode)

22 mai : Anne Gaumin
Texte : Socrate : Ménon (Platon)
La maïeutique (Den maieutiske metode)

5 juin : Claude Lupu
Texte : Charles Sanders Peirce : Comment rendre nos idées claires ? (Hvordan skape klarhet i tankene våre?)
La méthode pragmatique (Den pragmatiske metode)

26 juin : Anne Gaumin
Texte : Martin Heidegger : L'origine d'une oeuvre d'art (Kunstverkets opprinnelse)
La vérité comme dévoilement (Sannhet som av-sløring)

Denne syklusen «er for alle som er interessert i filosofisk praksis, i å lede en filosofisk praksissesjon eller å utdanne seg som profesjonell eller amatør. Ingen krav til forkunnskaper eller erfaringer. Syklusen kan tjene som en innvielse eller intensivering av praksisen.» Syklusen foregår altså på fransk.

Interesserte kan kontakte i.millon [krøllalfa] club-internet.fr

INTERNASJONALT SOMMERSEMINAR: FILOSOFISKE PRAKSISER

Dette er Brenifiers tradisjonelle sommerseminar som iår avholdes for femte gang, også denne gang i La Chapelle St André, en liten, sjarmerende landsby i Burgund ca. 250 km fra Paris. Tidspunktet er 12.-18. juli 2010. Her følger invitasjonen på engelsk:

Call for contributions

The Institute of Philosophical Practice is organizing its 5th summer seminar in English on philosophical practice. It will take place in La Chapelle St André, a small village in Burgundy, 250 km from Paris. Philosophy professors or practicing philosophers who wish to present their methodology during the seminar are invited to forward by electronic mail their proposal, before April 30th, 2010 at the following address: alcofrib [at] club-internet.fr The proposal should take the form of a workshop, not a lecture. They can deal with the various aspects of philosophical practice: philosophy with children, philosophical consultation or counseling, philosophy in business, philosophy teaching, etc.

Workshop

A philosophical workshop is a practice where one engages himself to produce and understand ideas, deepening them through argumentation, analysis and interpretation, problematizing them through questions and objections, clarifying them through the identification and utilization of concepts. It is not an exchange of opinions, a lecture or a verification of acquired knowledge, but the common elaboration of a thinking process, by examining its flaws and limitations, working it through in order to develop it in a conscious and reflected manner.

We all have opinions, erudite or banal, that we enjoy repeating, without realizing that we have become their captive. To philosophize is to make a stop on those ideas, in order to examine them in a critical way. A workshop has a structure and functioning rules, it imposes constraints in order to ensure that one confronts rigorously the ideas he encounters.

For more information: i.millon [krøllalfa] club-internet.fr
Website: http://www.brenifier.com


GRATIS FILOSOFISKE KONSULTASJONER GJENNOM SKYPE

Brenifiers institutt har også bestemt seg for å tilby gratis veiledninger/konsultasjoner gjennom Skype, som altså går ut på å snakke sammen med lyd og bilde over Internett. Deltagere må ha webkamera installert på datamaskinen slik at man får audiovisuell kontakt. Instituttet ønsker alle deltagere velkomne, uansett hvilket språk de snakker, da de har som ambisjon å knytte til seg veiledere fra mange land. Instituttet retter følgelig en invitasjon til alle filosofiske praktikere i alle land om å ta kontakt dersom de ønsker å ta del i denne nye formen for praksis. Send en e-post til alcofrib [krøllalfa] club-internet.fr

Instituttet anbefaler imidlertid alle interesserte om å ta en kikk på noen av de videoene som ligger på hjemmesiden http://www.brenifier.com før de tar kontakt. Kanskje ikke så dumt det nei, hvis man ikke allerede har sett Oscar Brenifier i aksjon...
Close Smaller – Larger + Reply to this post:
Verification code: VeriCode Please enter the word from the image into the text field below. (Type the letters only, lower case is okay.)
Smileys: :-) ;-) :-D :-p :blush: :cool: :rolleyes: :huh: :-/ <_< :-( :'( :#: :scared: 8-( :nuts: :-O
Special characters:
Go to forum
Not logged in. · Lost password · Register
This board is powered by the Unclassified NewsBoard software, 20150713-dev, © 2003-2015 by Yves Goergen
Current time: 2020-06-04, 16:29:43 (UTC +02:00)