Forum: Skole og barnehage RSS
Elever kritiske, men ikke konstruktive
Kommentarer til Wikan-kronikk
Avatar
Oyvind (Administrator) #1
User title: Dixi et liberavi
Member since Jul 2005 · 813 posts · Location: Eidsvoll
Group memberships: Administrators, Members
Show profile · Link to this post
Subject: Elever kritiske, men ikke konstruktive
Unni Wikan, professor ved UiO, uttaler følgende i dagens kronikk i Aftenposten (som er en kommentar til Frode Saugestads tidligere kronikk hvor han langet ut mot svake norske universiteter, lærere og studenter):

Norske studenter er bedre til å ta ting fra hverandre enn til å bygge opp. De er barn av et system der ideen om selvrealisering er gått langt og man motiveres til å stille seg kritisk. Men skal man skrive en avhandling, må man kunne bygge opp. Her stiller mange norske studenter med et handicap. De er ikke trenet til denne type innsats.

Ikke bare mangler de skrivetrening, hvilket det nå gjøres en iherdig innsats ved flere institutter ved UiO for å bøte på, men mange mangler den elementære treningen det f.eks. er å lage en «book report»: Mens en rimelig god amerikansk student vil gjøre rede for forfatterens prosjekt og dernest formulere sin kritikk, tenderer norske studenter til å gå rett på kritikken. De «ser» ikke forfatterens prosjekt og dermed ikke de analytiske grep og det arbeid som kreves for å ferdigstille en bok eller avhandling.

Dette er interessante observasjoner sett i forhold til mine egne erfaringer fra filosofiske samtaler med en rekke barn og elever. Et gjennomgående trekk her er barnas totale mangel på evne, eller vilje, til å ta inn over seg det forrige taler sa før man lanserer sin egen enighet eller uenighet med forrige taler. Barna er generelt lite innstilt på å lytte til den andre, men derimot svært opptatt av å uttrykke seg selv og gjøre sin egen mening hørt, lite opptatt av å forstå den andre, ikke engang spesielt opptatt av at andre skal forstå en selv, men mest opptatt av å bli hørt og sett og lagt merke til. Ikke rart lærerne i skolen har problemer med kunnskapsformidlingen...

Wikan mener dette har med vår opptatthet av selvrealisering å gjøre, og det har hun nok helt rett i. Denne evige hangen og trangen til selvuttrykk utestenger oss ikke bare fra den andres tale, men fra en edrueliggjørende kritikk og ransakelse av oss selv. Og det er jo en aldri så liten ironi i dette at vi nordmenn - som kulturelt sett bærer på en arv av skam, skyldfølelse og tunge selvoppgjør - er de siste til å rette et kritisk, granskende blikk på oss selv og vår egen praksis straks vi har friheten til å velge det bort.

Unni Wikan, Uten konkurranse, kronikk Aftenposten 26. mars 2010
Close Smaller – Larger + Reply to this post:
Verification code: VeriCode Please enter the word from the image into the text field below. (Type the letters only, lower case is okay.)
Smileys: :-) ;-) :-D :-p :blush: :cool: :rolleyes: :huh: :-/ <_< :-( :'( :#: :scared: 8-( :nuts: :-O
Special characters:
Go to forum
Not logged in. · Lost password · Register
This board is powered by the Unclassified NewsBoard software, 20150713-dev, © 2003-2015 by Yves Goergen
Current time: 2020-06-04, 16:54:55 (UTC +02:00)