Forum: Diverse RSS
Hva skulle vi gjort uten døden?
Sitat til et sitat
Avatar
Oyvind (Administrator) #1
User title: Dixi et liberavi
Member since Jul 2005 · 813 posts · Location: Eidsvoll
Group memberships: Administrators, Members
Show profile · Link to this post
Subject: Hva skulle vi gjort uten døden?
Forfatteren Dalrymple skriver i British Medical Journal:

However many times one swears not to leave matters to the last possible moment, one’s resolution is never kept; the lecture that one has agreed to give next Tuesday remains unwritten until Monday evening. There is nothing like a little panic to concentrate the mind wonderfully. Deadlines are not called deadlines for nothing. The term hints at the suspicion that without the prospect of death we should never get anything done. Everything could wait for another few centuries; nothing would be urgent.

Min oversettelse:

Uansett hvor mange ganger man lover seg selv ikke å utsette ting til siste øyeblikk, holder man aldri sitt eget løfte; foredraget som man har gått med på å holde neste tirsdag forblir uskrevet inntil mandag kveld. Det er lite som bidrar mer til å skjerpe sinnet på en vidunderlig måte enn en smule panikk. Deadlines heter ikke deadlines for ingenting. Ordet peker hen mot mistanken om at uten med døden som utsikt skulle vi aldri fått gjort noen verdens ting. Alt kunne vente i enda noen århundrer; ingenting ville haste.

Oscar Brenifier skriver følgende om filosofi og død:

If to philosophize is learning to die, learning how to die, it cannot be done except than by practicing dying. Thus our proposal is that to philosophize is actually dying, in order to acquire a real experience of death.

Min oversettelse:

Hvis det å filosofere er å lære seg å dø, å lære hvordan å dø, kan dette ikke gjøres uten å praktisere det å dø. Således er det vårt forslag at det å filosofere faktisk vil si å dø, slik at man oppnår en reell erfaring av døden.

Hva skulle vi gjort uten døden som livgivende ramme om livet og livets enkeltheter? Uten døden hadde alt liv opphørt.
Close Smaller – Larger + Reply to this post:
Verification code: VeriCode Please enter the word from the image into the text field below. (Type the letters only, lower case is okay.)
Smileys: :-) ;-) :-D :-p :blush: :cool: :rolleyes: :huh: :-/ <_< :-( :'( :#: :scared: 8-( :nuts: :-O
Special characters:
Go to forum
Not logged in. · Lost password · Register
This board is powered by the Unclassified NewsBoard software, 20150713-dev, © 2003-2015 by Yves Goergen
Current time: 2020-04-10, 14:54:16 (UTC +02:00)