Forum: Sideoppdateringer og bulletiner RSS
Filosofiske samtaler på ungdomstrinnet
Kronikk i bladet Utdanning
Avatar
Oyvind (Administrator) #1
User title: Dixi et liberavi
Member since Jul 2005 · 813 posts · Location: Eidsvoll
Group memberships: Administrators, Members
Show profile · Link to this post
Subject: Filosofiske samtaler på ungdomstrinnet
Høsten 2006 gjennomførte Barne- og ungdomsfilosofene et filosofiprosjekt ved Veienmarka ungdomsskole i Ringerike kommune. Her ønsket vi å kartlegge effekten av ukentlige filosofiske samtaler med to elevgrupper på 10. trinn. Det ble i 2007 laget en grundig prosjektrapport, og i 2008 ble herværende artikkel publisert som kronikk i bladet Utdanning.

Artikkelen oppsummerer prosjektet og beskriver bl.a. elevenes tilbakemeldinger, utfordringer knyttet til å gi karakterer i filosofisk samtale, spørsmålet om filosofi som nytt fag i skolen m.m.

Filosofiske samtaler på ungdomstrinnet
Erfaringer fra filosofiprosjekt på Veienmarka ungdomsskole, Hønefoss, høsten 2006
av Øyvind Olsholt, Barne- og ungdomsfilosofene ANS
Close Smaller – Larger + Reply to this post:
Verification code: VeriCode Please enter the word from the image into the text field below. (Type the letters only, lower case is okay.)
Smileys: :-) ;-) :-D :-p :blush: :cool: :rolleyes: :huh: :-/ <_< :-( :'( :#: :scared: 8-( :nuts: :-O
Special characters:
Go to forum
Not logged in. · Lost password · Register
This board is powered by the Unclassified NewsBoard software, 20150713-dev, © 2003-2015 by Yves Goergen
Current time: 2020-06-04, 16:23:17 (UTC +02:00)