Forum: Konferanser, kurs o.l. RSS
Helgekurs med Sara Stanley i Oslo
For førskolelærere og småskolelærere
Avatar
Oyvind (Administrator) #1
User title: Dixi et liberavi
Member since Jul 2005 · 813 posts · Location: Eidsvoll
Group memberships: Administrators, Members
Show profile · Link to this post
Subject: Helgekurs med Sara Stanley i Oslo
Den engelske filosofi med barn-spesialisten Sara Stanley kommer til Norge første helgen i februar 2011 i regi av Filosofere sammen og Human-etisk forbund. Følgende presentasjon er hentet fra forbundets hjemmesider:

Filosofi er et eget fagområde i både rammeplan for barnehagen og RLE faget i småskolen, men hvordan kan man jobbe med filosofi sammen med de minste barna? Og hva kan filosofiske samtaler bidra til i barnehage og skole? Dette vil være to sentrale tema på kurset. 

Lærer og førskolelærere har ofte samtaler med barn. Lekne, undrende, og alvorlige samtaler. Men hvordan ta skrittet fra uforpliktende undring til en strukturert samtale, der man blant annet finner fram til argumenter i fellesskap? 

Filosofiske samtaler kan blant annet fremme utvikling av muntlige ferdigheter, styrket språkforståelse, medvirkning (muligheter for barnas synspunkter til å komme frem), styrket evne til å lytte og til å formulere seg, samt åpenhet for å skifte mening. Filosofiske samtaler kan knyttes til en rekke fagområder i rammeplan for barnehagen, og til kompetansemål innenfor skolefag som RLE, norsk, kunst og håndverk og samfunnsfag. 

Kursholdere

Hovedkursholder er småskolelærer Sara Stanley. Hun har gjennom 15 år jobbet systematisk med filosofiske samtaler med barn i aldersgruppen 3-8 år. Hennes bidrag på samlingen vil handle om hvordan man kan bruke billedbøker og kunst som utgangspunkt for filosofiske samtaler med barn. 

Sara Stanley regnes som en av de fremst autoritetene på filosofiske samtaler med de minste, og er forfatteren av boka "Creating enquiring minds", en mye brukt lærebok om faget. Hun vil gi en praktisk innføring i sitt arbeid, og hennes seminarer kombinerer teori og praksis på fremragende vis. Hennes bidrag vil være på engelsk. 

Andre bidragsytere på kurset er norske førskolelærere og grunnskolelærere som har jobbet med filosofisk samtale over tid. En av dem er Pål Brekke Indregard. Han jobber i Suttestad barnehage på Lillehammer, og har de siste årene gjennomført hundretalls filosofiske samtaler med barnehagebarn. Han har eksperimentert med arbeidsmåten,  blant annet med barn helt ned i 2-3-års alder. Han vil til samlingen utarbeide et kompendium av filosofiske samtaleopplegg spunnet rundt kjente, norske folkeeventyr og sanger. Hans bidrag vil handle om egne erfaringer fra arbeidet med filosofisk arbeidsmåte, og om hvordan kompendiet enkelt kan tas i bruk av deltakerne på samlingen. 

Kurset vil også ha bidrag fra norske akademikere og lærebokforfattere innenfor fagområdet. Deriblant Beate Børresen og Bo Malmhester fra Høgskolen i Oslo og Øyvind Olsholt fra Barne- og ungdomsfilosofene.         

Praktisk informasjon

Kursarrangør:
Human-Etisk Forbund og organisasjonen filosofere sammen
 
Deltakere:
Kurset er åpent for ansatte i barnehage og grunnskole. Kurssted: Humanismens hus i Oslo. St.Olavsgate 27
 
Tidspunkt:
5.-6. februar 2011. Kurstider er lørdag 5. klokken 11.00 – 18.00, og søndag 6. klokken 10.00 – 16.00.
 
Pris:
500 kroner. Det inkluderer kurs, lunsj begge dager, middag lørdag, reise og overnatting ved behov.
 
Påmelding:
Bruk webskjema
 
Kontaktperson:
Hans Christian Nes. Han kan nås på hans.christian.nes @ human.no og tlf. 23 15 60 00 for ytterligere informasjon.
Avatar
Oyvind (Administrator) #2
User title: Dixi et liberavi
Member since Jul 2005 · 813 posts · Location: Eidsvoll
Group memberships: Administrators, Members
Show profile · Link to this post
Til orientering: Sara Stanley er i Norge fra 1. til 7. februar. Hun skal holde kurs i Oslo 2. februar, i Lillehammer 3. februar og kommer altså tilbake til Oslo igjen for å holde helgekurs 5. og 6. februar.
Avatar
Oyvind (Administrator) #3
User title: Dixi et liberavi
Member since Jul 2005 · 813 posts · Location: Eidsvoll
Group memberships: Administrators, Members
Show profile · Link to this post
Som sagt, torsdag 3. februar var Stanley i Lillehammer og holdt 3-timers kveldskurs for så å si samtlige barnehageansatte i Lillehammer kommune (ca. 300 deltagere). Arrangør og primus motor bak arrangementet var Pål Brekke Indregard, assistent i Suttestad barnehage i Lillehammer. Barnehage.no (nettmagasinet til Private barnehagers landsforbund) laget en fin reportasje om seminaret.

Mer informasjon på norsk om Sara Stanley finnes på Filosofere sammens hjemmeside.
Sara Stanley arbeider til daglig i selskapet Children Thinking i England.
Close Smaller – Larger + Reply to this post:
Verification code: VeriCode Please enter the word from the image into the text field below. (Type the letters only, lower case is okay.)
Smileys: :-) ;-) :-D :-p :blush: :cool: :rolleyes: :huh: :-/ <_< :-( :'( :#: :scared: 8-( :nuts: :-O
Special characters:
Go to forum
Not logged in. · Lost password · Register
This board is powered by the Unclassified NewsBoard software, 20150713-dev, © 2003-2015 by Yves Goergen
Current time: 2020-06-04, 16:18:21 (UTC +02:00)