Forum: Sideoppdateringer og bulletiner RSS
Nyhetsbrev fra BUF
Desember 2010
Avatar
Oyvind (Administrator) #1
User title: Dixi et liberavi
Member since Jul 2005 · 813 posts · Location: Eidsvoll
Group memberships: Administrators, Members
Show profile · Link to this post
Subject: Nyhetsbrev fra BUF
Oppfordring til intellektuell dugnad!

BUF har nylig skrevet et utkast til et leksikonoppslag om "Filosofi med barn og ungdom" på de norske Wikipedia-sidene. Vi gjorde dette da vi oppdaget at ingen hadde skrevet noe om dette emnet før på norske Wikipedia, og fant at det var på høy tid.

Dette er kun et utkast. Det er mye vi ikke har skrevet om her, og mye av det vi har skrevet om er det mange som kan utfylle, korrigere og formulere bedre. På Wikipedia kan enhver gå inn og foreta endringer i oppslagene. Man trenger visstnok ikke engang å registrere seg, selv om dette anbefales.

Så dette er en oppfordring til alle - og spesielt til dere som kjenner filosofi med barn-bevegelsen fra innsiden - om å komme sammen for å gjøre dette til den beste og mest etterrettelige Internett-artikkelen på norsk om filosofi med barn og ungdom - til glede for almenheten.

Det må også nevnes at Wikipedia er verdens femte største nettsted, og at en skikkelig presentasjon her kan bidra til at flere i Norge og Skandinavia fatter interesse for filosofi med barn og ungdom.

Oppslaget finner du her:
http://no.wikipedia.org/wiki/Filosofi_med_barn_og_ungdom

Helgekurs - filosofi i barnehagen - februar 2011

Den engelske filosofi med barn-spesialisten Sara Stanley kommer til Norge første helgen i februar 2011 i regi av Filosofere sammen og Human-etisk forbund.

Stanley har gjennom 15 år jobbet systematisk med filosofiske samtaler med barn i aldersgruppen 3-8 år. Hennes bidrag på samlingen vil handle om hvordan man kan bruke billedbøker og kunst som utgangspunkt for filosofiske samtaler med barn.

Sara Stanley regnes som en av de fremst autoritetene på filosofiske samtaler med de minste, og vil gi en praktisk innføring i sitt arbeid. Hennes seminarer kombinerer teori og praksis på fremragende vis. Seminaret holdes på engelsk.

Les mer på BUF-forum:
http://www.buf.no/forum/thread/416

Vi i BUF ønsker dere alle en god jul og godt nytt år!
Avatar
Oyvind (Administrator) #2
User title: Dixi et liberavi
Member since Jul 2005 · 813 posts · Location: Eidsvoll
Group memberships: Administrators, Members
Show profile · Link to this post
Til orientering: Sara Stanley er i Norge fra 1. til 7. februar. Hun skal holde kurs i Oslo 2. februar, i Lillehammer 3. februar og kommer altså tilbake til Oslo igjen for å holde helgekurs 5. og 6. februar.
Close Smaller – Larger + Reply to this post:
Verification code: VeriCode Please enter the word from the image into the text field below. (Type the letters only, lower case is okay.)
Smileys: :-) ;-) :-D :-p :blush: :cool: :rolleyes: :huh: :-/ <_< :-( :'( :#: :scared: 8-( :nuts: :-O
Special characters:
Go to forum
Not logged in. · Lost password · Register
This board is powered by the Unclassified NewsBoard software, 20150713-dev, © 2003-2015 by Yves Goergen
Current time: 2020-05-30, 20:49:00 (UTC +02:00)