Forum: Sideoppdateringer og bulletiner RSS
Nyhetsbrev 23. feb 11
Facebook og Jordal-prosjekt
Avatar
Oyvind (Administrator) #1
User title: Dixi et liberavi
Member since Jul 2005 · 813 posts · Location: Eidsvoll
Group memberships: Administrators, Members
Show profile · Link to this post
Subject: Nyhetsbrev 23. feb 11
Barne- og ungdomsfilosofenes side på Facebook

BUF har fått sin egen side på Facebook. Her vil vi formidle filosofi med barn-nyheter fortløpende, og vi håper også på denne måten å holde bedre kontakt med interesserte enkeltpersoner, oppdragsgivere og andre som vil bidra til å gjøre filosofi med barn kjent i videre kretser.

Siden finner du her:
http://www.facebook.com/barnefilosofene
Merk den enkle adressen! Fint om du «liker» oss også!

Filosofiske samtaler i fagundervisningen

Denne rapporten, skrevet av Anne Schjelderup, beskriver prosjektet «Filosofiske samtaler i fagundervisningen ved Jordal ungdomsskole», som var et samarbeid mellom Jordal ungdomsskole og Høgskolen i Vestfold undervisningsåret 2009-2010. Rapporten beskriver de undervisningsopplegg som ble brukt, og presenterer fyldige utdrag fra noen av de samtalene som ble gjennomført med elevene.

Rapporten finner du her:
http://www.buf.no/les/artikler/?page=aps-fsf01

Noen smakebiter fra rapporten:

Jevnt over karakteriserer elevene undervisningen som spennende og lærerik, med signifikant innvirkning på deres analytiske evner. Flertallet ble nysgjerrige på å lære mer, og ble generelt mer interessert i skolefagene. Interessant er det også at flertallet av elevene mener de har hatt flere spennende samtaler på bakgrunn av det de har lært i timene.

Ofte gis elevene drøftingsoppgaver, men mange elever er usikre på hva drøfting egentlig er, og hvordan slike oppgaver kan løses. Ved bruk av filosofisk samtaleledelse, kan man drøfte oppgaver felles i klassen. Da får samtalelederen kunnskap om hva elevene egentlig har fått med seg av undervisningen, elevene gjenoppfrisker det de har lært og deler det med sine medelever, de setter kunnskapen inn i en sammenheng, og lærer samtidig å drøfte og å løse oppgaver.

Elevene opplevde at de lærte mye, til tross for at samtalene tok tid fra ordinær undervisning. Flere elever uttrykte muntlig til samtaleleder at de hadde lært mye mer om faget enn ved ordinær undervisning. Dette kan tyde på at filosofiske samtaler ikke opplevdes å konkurrere med kunnskapsformidling i de aktuelle fag, og at filosofisk metode derfor kan integreres i ordinær fagundervisning.

Rapporten kan diskuteres på BUF-forumet her:
http://www.buf.no/forum/thread/419
Avatar
Oyvind (Administrator) #2
User title: Dixi et liberavi
Member since Jul 2005 · 813 posts · Location: Eidsvoll
Group memberships: Administrators, Members
Show profile · Link to this post
Rapporten er spesielt interessant siden Jordal ungdomsskole er en flerkulturell skole med en stor andel elever som har et annet morsmål enn norsk, og hvor mange elever derfor har svært begrenset norsk ordforråd. En mottaksklasse var valgt ut til å ha filosofiske samtaler i norsk som andrespråk. Mottaksklassen bestod av elever som var for svake i norsk til at de kunne delta i ordinær undervisning.
Close Smaller – Larger + Reply to this post:
Verification code: VeriCode Please enter the word from the image into the text field below. (Type the letters only, lower case is okay.)
Smileys: :-) ;-) :-D :-p :blush: :cool: :rolleyes: :huh: :-/ <_< :-( :'( :#: :scared: 8-( :nuts: :-O
Special characters:
Go to forum
Not logged in. · Lost password · Register
This board is powered by the Unclassified NewsBoard software, 20150713-dev, © 2003-2015 by Yves Goergen
Current time: 2020-06-04, 16:24:39 (UTC +02:00)