Forum: Sideoppdateringer og bulletiner RSS
Nyhetsbrev 11. april 11
Fra 28. februar til idag
Avatar
Oyvind (Administrator) #1
User title: Dixi et liberavi
Member since Jul 2005 · 813 posts · Location: Eidsvoll
Group memberships: Administrators, Members
Show profile · Link to this post
Subject: Nyhetsbrev 11. april 11
Ken Robinsons utdannelsesrevolusjon – refleksjoner over en YouTube-video
Ken Robinson er en engelsk forfatter, foredragsholder og internasjonal pedagogisk rådgiver – som forøvrig gjestet Fredrik Skavlan på NRK den 11. mars 2011. Som den celebritet han er lot Skavlan ham utfolde seg om sitt favorittema, den gamle visen om hvordan dagens skolesystem dreper kreativitet. Mens hans snakket om dette, satt programlederen og de andre gjestene ironisk nok som gode, gammeldagse «tente skolelys», som hadde de fått et lys levende orakel i studio. I denne YouTube-videoen har kunstnere fra The Royal Society for the Encouragement of Arts, Manufactures and Commerce laget en vittig og nok så kreativ animasjonsfilm som blir til mens Ken Robinson fremfører ett av sine mange foredrag. Temaet er i hovedsak det samme som hos Skavlan: Hvorfor skolen må omstruktureres for å passe inn i dagens virkelighet, og hvorfor kreativitet er det sentrale stikkordet for denne transformasjonen. Men her har han mere tid til rådighet, så det blir litt mer kjøtt på benet enn hos Skavlan. Herværende tekst er først og fremst en kommentar til Robinsons foredrag, men er også et lite spark til samfunnsdebattanter med en overdreven hang til å utligne eller glatte over forskjeller mellom barn og voksen, mellom lek og utdannelse, læring og dannelse, ja, med en overdreven hang til å utligne og glatte over forskjeller overhodet.
 
«Ancient Paideia and Philosophy for Children»
Hannu Juuso, doktor i pedagogikk ved Oulo Universitet, Finland, publiserte i 2007 doktoravhandlingen Child, Philosophy and Education—Discussing the intellectual sources of philosophy for children. Vi er glade for å kunne presentere kpt. 5 i denne avhandlingen: «Ancient Paideia and Philosophy for Children». Dette kapittelet bidrar til en dypere forståelse av grunnlaget for den moderne filosofi med barn-bevegelsen. Her lærer vi om antikkens syn på filosofi og dannelse, barn og voksen, og hvordan forholdet mellom barn og voksen i nyere tid har endret seg dramatisk. Vi får også en gjennomgåelse av Aristoteles' dydsetikk og får tydeliggjort hvordan denne passer inn, og ikke passer inn, med Matthew Lipmans Dewey-inspirerte pragmatisme.
 
Oscar Brenifier intervju på Russia Today
I dette intervjuet publisert på nettstedet Russia Today snakker Oscar Brenifier om det å filosofere med små barn. Russia Today skriver: «French thinker helps children find easy answers to tough questions. – Philosopher and writer Oscar Brenifier talked to RT about his books, his masterclasses in Russia, and his methods of teaching philosophy to children.»

Per Jespersen er død
Den danske skolelæreren og filosofi med barn-pioneren Per Jespersen døde i forrige uke. Jespersen viet sitt liv til filosofiske samvær med barn. Han drev i mange år «Enmandsskolen» fra sitt eget hjem syd på Jylland. Hit kom barn med lærevansker, og Jespersen underviste barna i alle skolefag. Men den undrende, filosofiske samtalen var aldri langt borte fra undervisningen.

Det lange lerretet – Besindige tanker om filosofi i en brytningstid
I dette essayet luftes ideer om filosofiens rolle i et kulturelt klima som lange har vært preget av regresjon, desillusjon og dystopi. Teksten tar utgangspunkt i Sylvi Pennes kulturkritiske kapittel Om kulturen, barnelitteraturen, estetikken og didaktikken ved årtusenskiftet hentet fra boken Norsk som identitetsfag – norsklæreren i det moderne, og forsøker å vise at selv om mange mener at filosofi i pedagogiske sammenhenger representerer noe revolusjonerende nytt, er det stadig en viss fare for at den kulturelle nissen flytter med på lasset. (Sylvi Penne er førsteamanuensis ved Høyskolen i Oslo.)

Internasjonal filosofi med barn-konferanse – Jin-Ju, Korea
Dette er den 15. internasjonale konferansen arrangert av ICPIC (International Council of Philosophical Inquiry with Children). Denne gangen er arrangmentet lagt til Gyeongsang National University i Jin-Ju, Syd-Korea. Datoene er 18-20 juli 2011. Hovedtemaet er angitt som «Moral Education; Multicultural education; and Education for Thinking». Målet med konferansen er å reflektere over hvilke oppgaver og funksjoner filosofi med barn har og bør ha i dagens verden. Og siden to av frontfigurene i den internasjonale filosofi med barn-bevegelsen, og medstiftere av ICPIC, gikk bort i 2010 – Matthew Lipman og Ann Margaret Sharp – vil konferansen vie egne sesjoner til deres liv og arbeid. For mer info, se konferansens hjemmesider og ICPIC.
Close Smaller – Larger + Reply to this post:
Verification code: VeriCode Please enter the word from the image into the text field below. (Type the letters only, lower case is okay.)
Smileys: :-) ;-) :-D :-p :blush: :cool: :rolleyes: :huh: :-/ <_< :-( :'( :#: :scared: 8-( :nuts: :-O
Special characters:
Go to forum
Not logged in. · Lost password · Register
This board is powered by the Unclassified NewsBoard software, 20150713-dev, © 2003-2015 by Yves Goergen
Current time: 2020-06-04, 15:26:49 (UTC +02:00)