Forum: Skole og barnehage RSS
Filosofiske samtaler for å legge grunnlag for IKT-ferdigheter?
Bør filosofiske samtaler være en naturlig del av en IKT-innsats i barnehage eller skole?
Avatar
ChristerMLB #1
Member since Aug 2011 · 25 posts · Location: Bergen
Group memberships: Members
Show profile · Link to this post
Subject: Filosofiske samtaler for å legge grunnlag for IKT-ferdigheter?
Det virker som et tydelig mål med filosofiske samtaler i skole og barnehage er å hjelpe barna å være mer strukturerte og konsekvente i argumentasjon og tenking. Denne strukturen kan ofte reduseres til formallogikk, som igjen er grunnlaget for de fleste programmeringsspråk.

Kan det være at filosofiske samtaler hjelper barn å tenke på en måte som også er veldig nyttig hvis de vil lære seg programmering? Bør filosofiske samtaler være en naturlig del av en IKT-innsats i barnehage eller skole?
This post was edited on 2011-11-29, 21:23 by ChristerMLB.
Avatar
Oyvind (Administrator) #2
User title: Dixi et liberavi
Member since Jul 2005 · 813 posts · Location: Eidsvoll
Group memberships: Administrators, Members
Show profile · Link to this post
En sentral dimensjon ved den filosofiske samtalen er den kritisk-analytiske. Her dreier det seg om argumentasjonsstruktur, formell og uformell logikk, moteksempler og definisjoner, konsistens og relevans m.m. Det er åpenbart en forbindelse mellom denne dimensjonen ved samtalen og matematikk og programmering. Den pedagogiske retningen kalt "critical thinking" er opptatt av å lære barna nettopp slike tenkeferdigheter. Filosofi for/med barn (P4C) regnes imidlertid som et mer omfattende program da man her opererer med en etisk/sosial dimensjon ved samtalen som anses som minst like viktig som den kritisk-analytiske. Typisk vektlegges at barna gjennom samtalen må lære seg å lytte til andre, respektere andres meninger og innta den andres perspektiv. At man er motivert til å hjelpe dem man er uenig med. Fra P4C-hold fremheves derfor gjerne at P4C er mer et dannelsesprosjekt mens "critical thinking" bare handler om ferdighetstrening.
Avatar
ChristerMLB #3
Member since Aug 2011 · 25 posts · Location: Bergen
Group memberships: Members
Show profile · Link to this post
I et annet prosjekt jeg har holdt på med (ikke P4C-relatert) leste jeg om Habermas' ideer om det deliberative demokratiet, og disse filosofiske samtalene høres virkelig ut som et god måte å utdanne gode deltakere til et sånt samfunn.

Finnes det noe statistikk på hva slags resultater filosofiske samtaler kan ha i forhold til prestasjon i skolen? Aktivitet i organisasjoner?
Avatar
Oyvind (Administrator) #4
User title: Dixi et liberavi
Member since Jul 2005 · 813 posts · Location: Eidsvoll
Group memberships: Administrators, Members
Show profile · Link to this post
Det er gjort ganske mange empiriske undersøkelser i USA og Storbritannia de siste tiårene som peker på bedrede skoleprestasjoner som følge av filosofiske samtaler over tid. Et nokså ferskt eksempel er den skotske undersøkelsen fra regionen Clackmannanshire som du lese mer om i rapporten som det linkes til fra denne siden: http://www.buf.no/nyheter/2007/?page=1129 Ellers finner du sikkert mye på nettet ved å søke litt rundt. Det er selvfølgelig endel usikkerhet knyttet til slike undersøkelser da hverken input eller output i en filosofisk samtale kan kvantifiseres på noen fullgod måte.

Habermas ideer om herredømmefri diskurs og deliberativt demokrati trekkes ofte frem som et teoretisk fundament for P4C-praksisen, særlig blant de mange innenfor P4C-bevegelsen som er tilbøyelige til å betrakte filosofien som et mer eller mindre politisk instrument i kampen for sosial rettferdighet og universelle menneskerettigheter. Men ikke alle er villige til å gjøre filosofien til et slikt politisk instrument, og for disse er det nok mer naturlig å hente inspirasjon fra antikkens Sokrates enn fra Habermas.
Close Smaller – Larger + Reply to this post:
Verification code: VeriCode Please enter the word from the image into the text field below. (Type the letters only, lower case is okay.)
Smileys: :-) ;-) :-D :-p :blush: :cool: :rolleyes: :huh: :-/ <_< :-( :'( :#: :scared: 8-( :nuts: :-O
Special characters:
Go to forum
Not logged in. · Lost password · Register
This board is powered by the Unclassified NewsBoard software, 20150713-dev, © 2003-2015 by Yves Goergen
Current time: 2020-06-06, 00:37:10 (UTC +02:00)