Forum: Konferanser, kurs o.l. RSS
Sommerskole P4C
Høyskolen i Oslo
Avatar
Oyvind (Administrator) #1
User title: Dixi et liberavi
Member since Jul 2005 · 813 posts · Location: Eidsvoll
Group memberships: Administrators, Members
Show profile · Link to this post
Subject: Sommerskole P4C
Høyskolen i Oslo (som på engelsk nå heter Oslo and Akershus University College of Applied Sciences) inviterer også iår til internasjonale sommerskoler på engelsk. Iår avholdes de fra 2. til 20. juli 2012. Et av temaene er Philosophy in Preschool and School. Kurset presenteres slik:

Philosophy in Preschool and School , is a way to work with questions and problems in all school subjects and in pre-school activity. Doing philosophy helps to develop a critical mind, oral skills and democratic ability.

For many people philosophy seems unknown and foreign. It shouldn’t. All human beings think and find answers to important and difficult questions which crop up every day. Philosophy is about making this thinking and answering more systematic. When we practise philosophy we try to find out something true, but we do it without going out and looking that the world or looking things up in books. Instead we look into ourselves and talk to each other. We find answers by thinking, not by weighing, measuring or gathering.

En grei presentasjon, men jeg reagerer på den skarpe polariseringen mellom filosofi og empiriske undersøkelser. I en overfladisk forstand er det selvsagt riktig at vi i filosofien søker i oss selv for så å diskutere funnene mens vi ellers (i vitenskapen) søker utenfor oss selv,  veier, måler og samler på objektive data/fakta. Men det som underkommuniseres her er at introspeksjonen og den derpåfølgende samtale forutsetter deltagere som allerede har gjort seg visse erfaringer med verden utenfor selvet og samtalen. Uten først å ha nærmet seg verden - gjennom bøker, bilder, fortellinger og/eller gjennom egne opplevelser og erfaringer - risikerer selvgranskningen og samtalen å bli redusert til ekspressive og emosjonelle fakter uten realitetsforankring. Det Kant sa om forholdet mellom anskuelse/erfaring og forstand - at den første uten den andre er blind mens den andre uten den første er tom - gjelder også her.

Kursets hjemmeside opplyser ikke hvem som står som ansvarlig for arrangementet, men vi kan vel anta at det iår som ifjor dreier seg om parhestene Beate Børresen og Bo Malmhester.
Close Smaller – Larger + Reply to this post:
Verification code: VeriCode Please enter the word from the image into the text field below. (Type the letters only, lower case is okay.)
Smileys: :-) ;-) :-D :-p :blush: :cool: :rolleyes: :huh: :-/ <_< :-( :'( :#: :scared: 8-( :nuts: :-O
Special characters:
Go to forum
Not logged in. · Lost password · Register
This board is powered by the Unclassified NewsBoard software, 20150713-dev, © 2003-2015 by Yves Goergen
Current time: 2020-06-04, 17:19:10 (UTC +02:00)