Forum: Nyheter RSS
Om å «selge» filosofi i skolen
Kommentar til artikkel av Peter Worley
Avatar
Oyvind (Administrator) #1
User title: Dixi et liberavi
Member since Jul 2005 · 813 posts · Location: Eidsvoll
Group memberships: Administrators, Members
Show profile · Link to this post
Subject: Om å «selge» filosofi i skolen
Peter Worley leder organisasjonen The Philosophy Foundation (www.philosophy-foundation.org), som tilbyr spesialtrente filosofilærere til skoler over hele Storbritannia. Han har nylig utgitt boken The If Machine som viser hvordan lærere kan ta filosofiske metoder i bruk i alle fag i skolen.

I denne artikkelen trekker han frem noen viktige og velkjente grunner for at filosofisk praksis bør få større plass i skolehverdagen: først og fremst at tenkning (argumentasjon og begrepsforståelse) ligger som et fundament for alle andre fag og for forståelse overhodet. Kunnskap og fakta er vel og bra, men utilstrekkelige hvis ikke elevene tilegner seg hva vi kan kalle et «kognitivt rammeverk» å feste dem på. Jevnlig filosofisk praksis kan gi dem nettopp et slikt rammeverk.

Det Worley imidlertid ikke sier noe om, og som stort sett alltid utelates når det skal argumenteres for filosofiens nytte og fortreffelighet i utdannelsen, er hva som kreves av både lærere og elever for å få dette til. Man er tydelige nok på hvor man vil og hvorfor man vil dit, men sjelden på hva det faktisk koster å komme dit. En «omkostning» er autoritet. Læreren må være villig til å ta styring over gruppen med sine spørsmål, selv om gruppen kvier seg og viser motvilje. Jeg tror ikke alle lærere idag er instinktivt enige i at dette er den eneste, enn si den beste veien å gå.

En annen filosofisk omkostning er utholdenhet og tålmodighet, gammeldagse dyder som idag ofte skvises til fordel for det allestedsnærværende jaget etter «engasjement» og «kreativitet». Å forstå begreper og knytte dem sammen til meningsfulle helheter medfører ofte hardt tankearbeide, ikke ulikt det å løse matematiske problemer, og vi lurer hverandre hvis vi hele tiden gir inntrykk av at filosofi i skolen ikke er noe særlig mer enn en løs diskusjon om individuelle tanker og meninger.

Nå har jeg hørt opptak av samtaler Peter Worley har hatt med elevgrupper, og kan vel slå fast at han har både autoritet og evne til å inspirere elevene til utholdenhet og tålmodighet. Bare litt synd at når emnet skal selges inn, så ser man kun den ene siden av saken. Som filosof, kunne man si, burde hans intellektuelle (filosofiske) redelighet tilsi at han ga en mer balansert fremstilling – også, ikke minst, dersom målet er å overbevise andre. For det å være filosof burde vel tilsi en noe annerledes adferd enn om man var selger eller markedsfører?

Philosophical thinking

Make philosophy a regular feature of school life, says Peter Worley of educational charity The Philosophy Foundation

Philosophy equips children with invaluable thinking skills across the curriculum. As one Year 8 pupil, Alfie, a former philosophy student of mine, explains: "For every subject you need a bit of philosophy."

UNESCO is less pithy, but says: "By developing the intellectual tools to analyse and understand key concepts such as justice, dignity and freedom, by building capacities for independent thought and judgement, by enhancing the critical skills to understand and question the world and its challenges, and by fostering reflection on values and principles, philosophy is a 'school of freedom'."

Since the publication of the study on the state of the art of philosophy teaching throughout the world entitled Philosophy, a School of Freedom, UNESCO has given international impetus in encouraging philosophy teaching at all levels of education as a significant contribution to quality learning.

So while university philosophy departments across the country are closing, why should we teach philosophy in our schools? Why cram another subject into an already overcrowded curriculum?

The fact is that philosophy isn't just another subject. Philosophy is not a well-meaning add-on to normal lessons that interferes with the national curriculum element of children's learning. Philosophy deals with the very fundamental building blocks of all knowledge, namely reasoning and concepts. Children learn a great deal of facts and procedures, but whether they properly understand these facts and procedures is contentious. Children need opportunities to apply these new concepts so that they begin to understand how they are used.

Testing is one very artificial way of doing this, but philosophy is a natural context for trying out new ideas and lines of reasoning and argument playfully, but also very seriously. And philosophy has the unique ability to be applied to almost any subject, from maths to RE, and enables the children to gain the understanding of these subjects that simply learning the procedures and facts fails to do. What use is reading, writing and arithmetic if one does not know how to apply it properly? Socrates said "True opinions are a fine thing but they do no good if they are not tethered with understanding and good reasoning."

Over the last five years, research (including Ofsted, the Rose Review, the Cambridge Primary Review and a report by the Confederation of British Industry) into children and education has consistently highlighted the problem of communication difficulties and the knock-on effects this has on behaviour, learning and emotional relationships. Reports indicate that this is due to emphasis being placed on teaching to the test rather than deepening understanding.

We are a charity that provides peripatetic philosophy teachers to work in schools across the UK. We run hour-long pupil-led philosophical enquiries into philosophical topics that are aligned to the national curriculum or school topics. We work closely with classroom teachers to develop a wide range of thinking habits that will enable all children to engage in life-long learning. Research and case studies into our work have shown improvements in literacy and critical thinking skills, as well as communication, confidence and collaborative learning.

The teachers we work with also use the philosophy sessions to aid their national curriculum work and assessment. They value the opportunity to see their classes in a different learning environment.

I'd like to finish with the words of Alfie again. Alfie recently wrote, in a letter to the Secretary of State Michael Gove, "Philosophy is like the foundation of a house: to be good at English or maths or science you have to have the foundation of being able to think. To be honest, for every subject you need a bit of philosophy. Philosophy helps people think and understand how everyone else thinks; it's like exercising your brain."

http://www.atl.org.uk/publications-and-resources/report/20…
Close Smaller – Larger + Reply to this post:
Verification code: VeriCode Please enter the word from the image into the text field below. (Type the letters only, lower case is okay.)
Smileys: :-) ;-) :-D :-p :blush: :cool: :rolleyes: :huh: :-/ <_< :-( :'( :#: :scared: 8-( :nuts: :-O
Special characters:
Go to forum
Not logged in. · Lost password · Register
This board is powered by the Unclassified NewsBoard software, 20150713-dev, © 2003-2015 by Yves Goergen
Current time: 2020-05-30, 19:42:13 (UTC +02:00)