Forum: Nyheter RSS
Siste nytt fra IAPC
Nytt doktorgradsprogram
Avatar
Oyvind (Administrator) #1
User title: Dixi et liberavi
Member since Jul 2005 · 813 posts · Location: Eidsvoll
Group memberships: Administrators, Members
Show profile · Link to this post
Subject: Siste nytt fra IAPC
IAPC (Matthew Lipmans institutt for fremme av filosofi for barn) har i de siste år måttet redusere aktivitetene i stor grad, nærmest mot null såvidt vi forstår. Årsaken er sviktende finansiering fra Montclair State University som instituttet hele tiden har vært underlagt. Det er derfor et spørsmål om IAPC, til tross for all kompetanse og pedagogisk materiale som er utviklet over flere tiår, vil overleve tidens omstruktureringer og dårlige offentlige økonomi.

Maughn Gregory, tidligere leder av IAPC og nå rådgiver for organisasjonen, skriver i en fersk utsendelse at man for å videreføre instituttets doktorgradsprogram i pedagogikk og filosofi har måttet «rekonstruere» det for å gjøre det mer «markedsførbart» slik at man kan tiltrekke seg flere studenter. Gregory mener at den nye utgaven av studiet er blitt «spennende» og at man har klart å bevare filosofi med barn-komponenten av programmet.

For å lodde interessen for det nye programmet, er det laget et spørreskjema på nett. Her klargjøres også grunntrekkene i den nye utdannelsen:

Montclair State University is considering a major reconstruction of the focus and the delivery of its Ed.D. in Pedagogy and Philosophy. The purpose of this survey is to gauge interest in the new program. We ask you to read the description below and answer the following questions. The survey should only take a few minutes to complete. Your responses will be completely anonymous, will not commit you to any further involvement and will not place your name on any email lists. We appreciate your help.

Montclair State University is now developing an Ed.D. in Pedagogical Studies. This program will be one of a very few in the country that is focused on philosophical and empirical research into three overlapping but distinct forms of democratic pedagogy: community of inquiry, critical pedagogy, and contemplative/existential practice. It will also offer in-state tuition for all out of state and international graduate students.

The innovative, hybrid delivery format will offer cohorts of students from around the world flexibility to remain educational practitioners in their communities while also completing a doctoral degree in philosophy, theory, and research. Seminars will be held online in a virtual environment, and each semester, students will be offered the opportunity to engage in week-long, intensive residencies in a variety of international settings where they will present their work in student conferences; meet with advisors and faculty to facilitate independent research; practice community of inquiry, critical pedagogy, and mindfulness; and attend lectures by local scholars, educators, and intellectuals.

Overall, an Ed.D. in Pedagogical Studies will provide a unique opportunity for those who wish to participate in the highest level of theoretical and empirical research, to apply that scholarship to the work of teacher education, and/or to integrate transformative and democratic pedagogical theories into their practices.

Graduates from the Ed.D. in Pedagogical Studies will be able to:

1) Bring together pedagogical practice and theory to become a philosophical educator, counselor, or consultant
2) Promote democracy and social justice through transformative approaches to education in a variety of settings
3) Understand educational issues within a global perspective
4) Develop the skills and dispositions necessary for conducting philosophical and empirical research into pedagogy and curriculum

Se https://surveys.montclair.edu/survey/entry.…?id=13511766…

Det kan virke som om man er mer opptatt av å få frem at studiet skal være tilgjengelig online enn å tydeliggjøre hva som ligger i de tre hovedområdene: undersøkende fellesskap, kritisk pedagogikk og kontemplativ/eksistensiell praksis. Vi merker oss også at de obligatoriske moteordene er med: innovativ, fleksibel, internasjonal, global, transformativ, sosial rettferdighet osv. Det kan med andre ord virke som om det viktigere å følge med i tiden enn å få tiden til å følge med på Montclair. Det hadde for eksempel vært mer interessant å se hvordan man trekker opp grensene mellom disse tre «overlappende» hovedområdene. Vi får følge med.
Close Smaller – Larger + Reply to this post:
Verification code: VeriCode Please enter the word from the image into the text field below. (Type the letters only, lower case is okay.)
Smileys: :-) ;-) :-D :-p :blush: :cool: :rolleyes: :huh: :-/ <_< :-( :'( :#: :scared: 8-( :nuts: :-O
Special characters:
Go to forum
Not logged in. · Lost password · Register
This board is powered by the Unclassified NewsBoard software, 20150713-dev, © 2003-2015 by Yves Goergen
Current time: 2020-06-04, 15:55:39 (UTC +02:00)