Forum: Nyheter RSS
Childhood, Philosophy and Open Society
Ny bok om P4C i Kina
Avatar
Oyvind (Administrator) #1
User title: Dixi et liberavi
Member since Jul 2005 · 813 posts · Location: Eidsvoll
Group memberships: Administrators, Members
Show profile · Link to this post
Subject: Childhood, Philosophy and Open Society
Kinesiske Chi-Ming Lam har nylig utgitt boken Childhood, Philosophy and Open Society, en bok som søker å vise hvordan Matthew Lipmans P4C-program bidrar til å realisere Karl Poppers pedagogiske ideal om å fostre kritisk tenkning hos barn for dermed å sette dem istand til å delta i «det åpne samfunn» (et kjernebegrep i Poppers politiske filosofi). Boken er visstnok også den første som tester ut Lipmans program i noe omfang i en konfusiansk kulturtradisjon.

Som det fremgår av omtalen under, tar boken utgangspunkt i et filosofiforsøk gjennomført på skoler i Hong Kong. Man bruker her Lipmans program og finner - ikke veldig overraskende - at elevene som deltok i forsøket scoret bedre på «the reasoning test», var bedre istand til å «discuss[...] philosophical problems in a competent way», og at de dessuten hadde «very positive attitude towards doing philosophy in the classroom». At filosofiske samtaler fører til at man argumenterer og diskuterer bedre filosofi, overrasker neppe så mange. Å påstå noe slikt er tvertimot på grensen til selvinnlysende og dermed intetsigende. Hadde man funnet at forsøkselevene scoret bedre i andre fag, eller hadde endret sitt syn på seg selv og verden, ville det kanskje fortalt mer om metodens påståtte «effektivitet».

Disse resultatene synes dog tilstrekkelige for forfatteren som på denne bakgrunn ønsker seg intet mindre enn en «reconstructing [of] the concept of childhood». Siden eksperimentet viser at barn kan tenke, og siden voksne (med sin tradisjonelle og forhatte autoritet) har konstruert en forestilling om barn som inkompetente, så må altså hele ideen om barn og barndom omstøtes. Bare slik kan man «return justice to childhood» (som om verden, eller deler av den, noensinne har vært absolutt rettferdig).

Denne svulstige retorikken minner ikke så lite om en kjent revolusjonær som store deler av P4C-bevegelsen lange har vært trollbundet av: Jean-Jacques Rousseau. Ifølge ham kunne ufrihet og ondskap tilbakeføres til samfunnet og dets strukturer (dvs. de voksne), mens barn og usiviliserte villmenn pr. definisjon var frie og gode vesener. Alle måtte derfor hjelpes til å bryte med samfunnet (de voksne) slik at de kunne realisere sin indre frihet og godhet. Og ville de ikke, så skulle de. Rousseau ville «tvinge mennesket til å bli fritt». Hele tiden med de edleste motiver og hensikter, selvfølgelig. Vi vet hvordan det endte (Robespierre, 1789 osv.). Det endte ikke just med et poppersk «åpent samfunn», for å si det slik.

The purpose of this book is to develop a theory and practice of education from Karl Popper’s falsificationist philosophy for promoting an open society.  Specifically, the book is designed to develop an educational programme for achieving Popper’s ideal of fostering critical thinking in children for full participation in an open democratic society.

Arguing that Matthew Lipman’s Philosophy for Children (P4C) programme can fulfil the requirements of Popper’s educational ideal in schools, this study conducted an experiment to assess the effectiveness of the programme in promoting students’ critical thinking in Hong Kong, China – arguably a Confucian heritage society. The students who were taught P4C were found to perform better in the reasoning test than those who were not, to be capable of discussing philosophical problems in a competent way, and to have a very positive attitude towards doing philosophy in the classroom. It was also found that P4C played a major role in developing the students’ critical thinking.

Considering that the construction of children by adults as incompetent in the sense of lacking reason, maturity, or independence reinforces the traditional structure of adult authority over children in society, it runs counter to the goal of fostering critical thinking in children. As a way to return justice to childhood and to effectively promote critical thinking in children, this study suggested reconstructing the concept of childhood, highlighting the importance of establishing a coherent public policy on promotion of agency in children and also the importance of empowering them to participate actively in research, legal, and educational institutions.
This post was edited on 2015-12-06, 12:03 by Oyvind.
Close Smaller – Larger + Reply to this post:
Verification code: VeriCode Please enter the word from the image into the text field below. (Type the letters only, lower case is okay.)
Smileys: :-) ;-) :-D :-p :blush: :cool: :rolleyes: :huh: :-/ <_< :-( :'( :#: :scared: 8-( :nuts: :-O
Special characters:
Go to forum
Not logged in. · Lost password · Register
This board is powered by the Unclassified NewsBoard software, 20150713-dev, © 2003-2015 by Yves Goergen
Current time: 2020-06-04, 15:31:51 (UTC +02:00)