Forum: Foreldre og barn RSS
Er det sivilisert eller usivilisert?
Avatar
Oyvind (Administrator) #1
User title: Dixi et liberavi
Member since Jul 2005 · 813 posts · Location: Eidsvoll
Group memberships: Administrators, Members
Show profile · Link to this post
Subject: Er det sivilisert eller usivilisert?
I siste nummer av Ordet (1/2016), Riksmålsforbundets kvartalsskrift, skriver pater Kjell Arild Pollestad om de tre norske oversettelsene av Fader Vår som har kommet i løpet av mindre enn hundre år. Mens han er kritisk til de to nyeste oversettelsene (fra 1978 og 2011) omfavner han oversettelsen fra 1930. Etter en undersøkelse av bønnens gresk-språklige røtter samt den engelske 1600-talls oversettelsen (som fremdeles er den gjeldende), konkluderer han slik:

I troskap mot grunnteksten og mot vårt nedarvede Fadervår, burde teksten lyde slik:

«Fader vår, du som er i himlene! Helliget være ditt navn. Komme ditt rike. Skje din vilje som i himmelen så og på jorden. Gi oss idag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld som vi og forlater våre skyldnere. Og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde.»

Mange vil nok innvende at et slikt språk er uforståelig for ungdommen. Selvsagt er det det. En bibeloversettelse bør være for voksne, og så klangfull og poetisk i sin form at ordene fester seg i hukommelsen. Så får vi tålmodig følge prinsippet for all sivilisasjon og forklare for de unge det de ikke forstår.

  • Er det sivilisert eller usivilisert å anta at unge ikke forstår like mye som voksne?
  • Er det sivilisert eller usivilisert å anta at voksne forstår mer enn unge?
  • Er det sivilisert eller usivilisert å tilrettelegge så mye som mulig for unge?
  • Er det sivilisert eller usivilisert å la unge være referansen for hva som er godt språk?
  • Er det sivilisert eller usivilisert å la unge finne ut av ting på egen hånd?
  • Er det sivilisert eller usivilisert å forklare unge noe som de ikke forstår?
  • Hva er egentlig prinsippet for all sivilisasjon?
Close Smaller – Larger + Reply to this post:
Verification code: VeriCode Please enter the word from the image into the text field below. (Type the letters only, lower case is okay.)
Smileys: :-) ;-) :-D :-p :blush: :cool: :rolleyes: :huh: :-/ <_< :-( :'( :#: :scared: 8-( :nuts: :-O
Special characters:
Go to forum
Not logged in. · Lost password · Register
This board is powered by the Unclassified NewsBoard software, 20150713-dev, © 2003-2015 by Yves Goergen
Current time: 2020-04-10, 12:09:45 (UTC +02:00)