Forum: Diverse RSS
Den gyldne middelvei?
Man leser på fritanke.no at lederen for Humanistisk Ungdom...
Avatar
Oyvind (Administrator) #1
User title: Dixi et liberavi
Member since Jul 2005 · 813 posts · Location: Eidsvoll
Group memberships: Administrators, Members
Show profile · Link to this post
Subject: Den gyldne middelvei?
Man leser på fritanke.no at lederen for Humanistisk Ungdom (Human-Etisk forbunds ungdomsorganisasjon), Arnlaug Høgås Skjæveland, mener at moderorganisasjonen er for opptatt av religionskritikk, at man der i gården henger fast i 1950-tallets steile fronter mellom ateister og pietister. Dagens unge humanister, som innser at deres eget livssyn idag er blitt hovedstrøms, vil vise større aksept for dem som velger et religiøst livssyn, mener Skjæveland. Les hele saken her: http://fritanke.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=10…

Man kan ikke unngå å se en parallell mellom unge og gamle i HEF og unge og gamle feminister. Dagens unge piker, som ifølge gammel-feministene (og i dette må man gi dem rett) har fått en hel meny av politiske, økonomiske og sosiale rettigheter servert på et sølvfat, er ikke lenger interessert i å opprettholde de gamle frontene, men begynner isteden å falle tilbake til holdninger og praksiser som gammel-feministene, for overhodet å ha en sjanse til å kjempe frem disse rettighetene, var nødt til å gå til krig mot. For eksempel er mange unge kvinner idag atter opptatt av familie og barn, og utfolder seg uhemmet og ubeskjemmet på tradisjonelt feminine områder som interiørdesign, matlaging og hjemmebakst. På den annen side har de intet imot å kle seg og te seg på en slik måte at de tiltrekker seg det mannlige blikk, ja, de formelig soler seg, bekrefter seg selv, i dette blikket. Og dette kan de gjøre fordi krigen mot patriarkatet forlengst er utkjempet og vunnet, fordi sølvfatet allerede foreligger og bare er å forsyne seg av.

Sett fra de gamles ståsted kunne det være grunn til å stille følgende spørsmål: Er de unge humanister og de unge feminister egentlig humanister og feminister i ordenes rette forstand når de (i sin historieløshet) vender ryggen til den krigermentalitet, den uunnværlige oss-og-dem-tenkning, som de ene og alene har å takke for at humanetikken endte opp med å bli hovedstrøms og feminismen endte opp med å bli allemannseie? Til dette ville vel de unge kort og godt svare at tidene forandrer seg og de med dem.

Men det kanskje ikke så mange tenker på, er at dette spørsmålet bare er en spesiell variant av et mer alment filosofisk problem som ikke bare angår forholdet mellom generasjonene i en gitt kultur, men generelt forholdet mellom fortid og nåtid uavhengig av kultur. En filosofisk formulering av det samme spørsmålet kunne simpelthen lyde: Hva innebærer det å være et historisk vesen? Eller for å si det med litt flere ord: Bør det betraktes som en del av almenmenneskelig dannelse ikke bare å tilegne seg et minimum av kunnskap om fortiden, men dessuten å videreføre, eller i det minste ære og anerkjenne, de historiske praksiser og holdninger som skritt for skritt førte frem til det samfunn som vi i nåtiden holder for sant og godt?

Problemet med å svare kategorisk nei på dette, er at man da før eller senere havner i en form for relativisme. For man vil jo da måtte holde muligheten åpen for at neste generasjon avviser nåværende generasjon slik nåværende avviste forrige osv. Vi har her med andre ord ingenting å lære av historien. Problemet med å svare kategorisk ja, er at man risikerer å ende i en slags absolutisme eller dogmatisme: Man ser seg blind på visse nøkkelstrategier og attityder som historisk har vist seg svært suksessrike og måler enhver kommende nåtid opp mot denne fortidens fasit. Her har vi med andre ord ingenting å lære av nåtiden. Man kan naturligvis la være å svare kategorisk på spørsmålet, men problemet er ikke dermed løst. For uansett hvilken middelvei man velger, vil relativismens og absolutismens utfordringer følge med på lasset, om enn i avsvekket og ubevisst form.
Close Smaller – Larger + Reply to this post:
Verification code: VeriCode Please enter the word from the image into the text field below. (Type the letters only, lower case is okay.)
Smileys: :-) ;-) :-D :-p :blush: :cool: :rolleyes: :huh: :-/ <_< :-( :'( :#: :scared: 8-( :nuts: :-O
Special characters:
Go to forum
Not logged in. · Lost password · Register
This board is powered by the Unclassified NewsBoard software, 20150713-dev, © 2003-2015 by Yves Goergen
Current time: 2020-04-10, 15:31:05 (UTC +02:00)