Forum: Konferanser, kurs o.l. RSS
«Filosofi som metode»
Etter- og videreutdanningskurs ved Universitetet i Oslo høsten 2005
Avatar
Oyvind (Administrator) #1
User title: Dixi et liberavi
Member since Jul 2005 · 813 posts · Location: Eidsvoll
Group memberships: Administrators, Members
Show profile · Link to this post
Subject: «Filosofi som metode»
Målsetning
Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK) ved Universitetet i Oslo (UiO) arrangerer høsten 2005 etter- og videreutdanningskurset Filosofi som metode. Målsetningen med kurset er  å bidra til å øke refleksjonen over hvordan kunnskapstilegnelse og forståelse foregår, samt gi et filosofisk perspektiv på samtalen. Kjernen i en filosofisk samtale kan betraktes som et sted der:
[list]
  [*] man lærer teknikker og samtaleformer som siden kan anvendes i alle fag
[*] man lærer seg til/oppdager å se de filosofiske grunnlagsproblemene
[/list]

Kursholdere
Dr. philos. Inga Bostad i samarbeid med Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt.

Samlinger høsten 2005
Fredag 9. september - Lørdag 10. september
Fredag 14. oktober - Lørdag 15. oktober
Fredag 4. november - Lørdag 5. november

Les mer på kurset hjemmeside
http://www.hf.uio.no/ifikk/studier/evu/filosofi/FIL2305V/i…
This post was edited on 2005-07-31, 20:09 by Oyvind.
Avatar
Oyvind (Administrator) #2
User title: Dixi et liberavi
Member since Jul 2005 · 813 posts · Location: Eidsvoll
Group memberships: Administrators, Members
Show profile · Link to this post
Vi kan nå informere om at det ikke vil bli avholdt kurs høsten 2005. Dette skyldes først og fremst at kursets leder, Inga Bostad, har blitt viserektor på Universitetet i Oslo. Hun stilte som viserektorkandidat under matematikkprofessor Geir Ellingsrud.

Les mer
Close Smaller – Larger + Reply to this post:
Verification code: VeriCode Please enter the word from the image into the text field below. (Type the letters only, lower case is okay.)
Smileys: :-) ;-) :-D :-p :blush: :cool: :rolleyes: :huh: :-/ <_< :-( :'( :#: :scared: 8-( :nuts: :-O
Special characters:
Go to forum
Not logged in. · Lost password · Register
This board is powered by the Unclassified NewsBoard software, 20150713-dev, © 2003-2015 by Yves Goergen
Current time: 2020-06-04, 16:33:10 (UTC +02:00)