DIALOG OG DANNELSE –
Den filosofiske samtalen som ny læringsarena

Universitetet i Oslo inviterer til nasjonal konferanse om filosofi i skolen

Tid: 16. juni 2006
Sted: Universitetet i Oslo, Sophus Bugges hus [kart]
Arrangør: Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK)
Pb. 1020 Blindern, 0315 Oslo
Telefon: 22 85 69 11

 

Program

Kl. 09.00–09.30:  Registrering, kaffe
Kl. 09.30–11.50:  Åpning
Velkommen v/ viserektor Inga Bostad (UiO)
James Nottingham (Newcastle): Why teach thinking skills and how does philosophizing help with this?
Beate Børresen (HiO): Filosofi i skolen – det nasjonale forsøksprosjektet
Merete Bækkevold (Utdanningsdirektoratet): Utdanningsfaglige synspunkter på filosofi med barn
Kristin Emilie Willumsen/Jens Breivik (UiT): Fra filosofiens abstraksjoner til lek og dialog – erfaring fra kurs for lærere om filosofi som metode i skolen
Inga Bostad (UiO): Filosofi som metode – det filosofiske grunnlaget for en ny pedagogikk
Øyvind Olsholt (BUF): Kunnskapstilegnelse og filosofisk samtale
Kl. 12.00–13.00:  Lunsj
Kl. 13.00–14.00:  Arbeidsgrupper, første økt
Tema 1: The ideas behind philosophy with children.
Gruppeleder
: James Nottingham (Newcastle)
[identisk med tema 1 i andre økt]
Tema 2: Northumberland-metoden i praksis, demonstrert ved Åse Ranfelt og elever fra Gran skole.
Gruppeleder: Åse Ranfelt (Gran skole, Oslo)
[identisk med tema 2 i andre økt]
Tema 3: Sokratiske samtaler – teori og praksis.
Gruppeleder: Ann Pihlgren (Göteborg)
Tema 4: Autonomi og ansvarlighet – filosofiske samtaler og moralsk utvikling.
Gruppeleder: Anne Schjelderup (UiO)
Tema 5: Filosofiklubb for barn – dialogisk dannelse på fritiden!
Gruppeledere: Øyvind Olsholt/Ariane Schjelderup (BUF)
Kl. 14.00–14.30:  Kaffepause
Kl. 14.30–15.30:  Arbeidsgrupper, annen økt
Tema 1: The ideas behind philosophy with children.
Gruppeleder: James Nottingham (Newcastle)
[identisk med tema 1 i første økt]
Tema 2: Northumberland-metoden i praksis, demonstrert ved Åse Ranfelt og elever fra Gran skole.
Gruppeleder: Åse Ranfelt (Gran skole, Oslo)
[identisk med tema 2 i første økt]
Tema 6: Nasjonalt nettverk for filosofi i skolen – hvordan samle Norge til ett rike.
Gruppeleder: Beate Børresen (HiO)
Tema 7: «Hvem er jeg?» – filosofiske samtaler i Den kulturelle skolesekken i Østfold.
Gruppeleder: Eva Løveid Mølster
Kl. 15.30–15.45:  Pause
Kl. 15.45–16.30:  Nettverksbygging. Planlegging og diskusjon i plenum. Ordstyrer: Håvard Løkke (UiO)
Kl. 16.30–17.00:  Veien videre. Avslutning og oppsummering. Ordstyrer: Håvard Løkke (UiO)

Påmelding

Øyvind Olsholt, BUF. E-post: oyvind [krøllalfa] buf.no
Konferanseavgift: Kr 150,- (betales ved oppmøte)
Frist for påmelding til middag kl. 18.00: 10. juni.

Siden opprettet: 09.04.06. Sist endret: 09.10.06 13:01.