Nyheter 2006

Førjul og filosofiske samtaler i Eidsvollsbygningen

Publiseringsdato: 11. desember 2006

Denne helgen var det stort førjulsarrangement i Eidsvollsbygningen kalt «Julefred». Lørdag og søndag fra kl. 12–18 kunne besøkende bl.a. få med seg englebarnskole, harpespill, dekkede festbord, utstillinger, julehandel – og filosofiske samtaler ledet av Ariane Schjelderup fra BUF. I selveste Rikssalen ble det gjennomført filosofiske samtaler med utgangspunkt i temaet: «Fred for enhver pris?» Dette er første – og forhåpentlig ikke siste – gang Eidsvoll 1814 satser på filosofiske samtaler på sine arrangementer.


Møte i filosofiklubben 5. desember

Publiseringsdato: 7. desember 2006

Ikke alle barna var tilstede idag – på årets siste møte i filosofiklubben – og noen av de fremmøtte lurte på hvorfor de ikke hadde kommet. Dette var det jo ingen som visste, så vi spurte dem hva de trodde grunnen kunne være. Kanskje de var syke, eller kanskje de lå og sov, eller at de var opptatt med å spise godteri. Det manglet ikke på forslag. Siden de var så opptatt av dette med å være tilstede, snudde vi like godt om på spørsmålet og spurte dem hvorfor de som var her faktisk var her. Nå hadde vi snakket om hvorfor de som ikke var her ikke var her, så hvorfor ikke undersøke hvorfor de som var her var her! Vi tok for oss hver enkelts begrunnelse før vi gikk videre til neste.


Nasjonal konferanse om lærerutdanning

Publiseringsdato: 7. desember 2006

Utdanningsforbundet arrangerer nasjonal konferanse «Når utdanning møter yrke» den 29. januar 2007 på Oslo Kongressenter. Hovedtemaer er: nasjonale utfordringer i lærerutdanningen (Per Bottolf Maurseth), skolens og barnehagens verdigrunnlag (Inga Bostad), akademisering og relevans (Lars Inge Terum), og hensyn som må tas når lærerkompetansen for ulike fag og trinn skal fastsettes (Bjørn Berg). For mer info, se Utdanningsakademiets hjemmesider. Konferansen er gratis.


Avisreportasje fra kunst og filosofi-prosjekt i Ski

Publiseringsdato: 15. november 2006

Allerede første dagen i dette prosjektet (se nyhet 10. november 2006) fikk vi besøk av media. Østlandets Blad, ved journalist Ole Endresen, var med på en av Øyvind Olsholts sesjoner på Finstad skole. Reportasjen starter slik: «Kan noen nevne en ting som er rar, men ikke morsom, spør filosofen. – En grønn geit, er svaret. Alle er enige og dermed er filosofitimen i gang på Finstad skole. [...]»


Tankelek i bilder – et filosofisk møte med kunsten

Publiseringsdato: 10. november 2006

Basert på bilder fra Ski kommunes egen kunstsamling gjennomfører filosofene Andreas Ribe (Frirom), Aasne Jordheim og Øyvind Olsholt (BUF) «interaktive filosofiske forestillinger» for alle elever på 1. trinn i Ski kommune. Forestillingene/samtalene går av stabelen tirsdag 14. – torsdag 16. november 2006. Prosjektet er i regi av Den kulturelle skolesekken i Ski kommune.


Møte i filosofiklubben 7. november – 7-9-årsgruppen

Publiseringsdato: 8. november 2006

Vi gjennomførte en språklig øvelse idag. Vi skrev et ord på tavlen, «DAG», og så skulle gruppen finne frem til et eller flere ord som betyr det motsatte av dette ordet. Forslaget «NATT» kom som en ryggmargsrefleks hos de aller fleste av barna, men hva var det egentlig som gjorde de to ordene til motsetninger? For det viste seg jo at dag og natt har mye til felles: luft, himmel, gress m.m. Kanskje har de mer til felles enn hva som skiller dem? Så hvorfor oppfatter vi dem da som selvfølgelige motsetninger? Gruppen oppdaget etterhvert kriterier som kunne forklare dette: dagen er lys–natten er mørk, dagen er varm–natten er kald, om dagen er det sol–på natten er det måne, solen står høyt om dagen–om natten står månen høyt.


Boklansering: Dialog og danning – Det filosofiske grunnlaget for læring av Inga Bostad og Tove Pettersen (red.)

Publiseringsdato: 3. november 2006

IFIKK (Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk ved UiO), Etikkprogrammet og forlaget Spartacus inviterer til mottagelse med bokslipp, mandag 13. november kl. 14.00 i Niels Treschows hus, 4. etg (pauserommet). Dialog og danning er en artikkelsamling som tematiserer det filosofiske grunnlaget for kunnskap og læring. Artiklene tar opp ulike temaer omkring kunnskap og danning: Hvordan forstår vi kunnskap? Hvordan oppnår vi kunnskap? Hvordan oppfatter vi den som skal lære, og hva er danningens mål?


Filosofisk praksishelg 4.–5. november

Publiseringsdato: 21. oktober 2006

Den første helgen i november blir det filosofisk praksishelg i Oslo. Initiativtager er Guro Hansen Helskog (forfatter av lærebokverket Dialogosles vår anmeldelse) som arrangerer helgen i samarbeid med Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt fra BUF. Her vil norske filosofiske praktikere lede ulike varianter av filosofisk gruppesamtale, og deltagerne oppfordres til å være aktivt med å vurdere de forskjellige praksisvariantene, deres målsetninger og virkemidler. Et formål med arrangementet er at filosofiske praktikere kan komme sammen, bli kjent, og lære av hverandre. Workshopen er imidlertid åpen for alle som har lyst til å lære mer om filosofisk gruppesamtale med barn og/eller voksne. Program og påmeldingsinfo


Nytt møte i filosofiklubben

Publiseringsdato: 11. oktober 2006

«Idag var oppgaven å arbeide med setninger. Eller nærmere bestemt: én setning. Setningen lød: «Folk er rare.» Men før vi gikk løs på dagens oppgave, tok vi en liten avstikker. Spørsmålet var: Kunne barna lage setninger som i seg selv var OK (dvs. som det var mulig å forstå betydningen av), men som ikke var sanne (dvs. som ikke stemte overens med virkeligheten slik vi kjenner den)?» – Det ble bare avholdt møte i 7-9-årsgruppen siden vi ikke har fått nok påmeldte til å starte 10-13-årsgruppen denne høsten.


Filosofiske samtaler på Veienmarka ungdomsskole høsten 2006

Publiseringsdato: 3. oktober 2006

Denne høsten gjennomfører BUF ukentlige samtaler med to elevgrupper på 10. trinn på Veienmarka ungdomsskole i Ringerike kommune (Hønefoss). Hensikten med prosjektet er tredelt: 1) kartlegge virkningen av filosofiske samtaler over tid gjennom bruk av spørreskjemaer og kontrollgrupper, 2) utarbeide kriterier for evaluering av filosofiske ferdigheter og kunnskaper med tanke på implementering av filosofi som et eget fag i ungdomsskolen, og 3) veiledning av observerende lærere slik at de kan videreføre de ansatser som prosjektet setter igang i elevgruppene. Prosjektet faller således innenfor den filosofi i skolen-satsningen som Utdanningsdirektoratet idag forestår. Prosjektet finansieres imidlertid kun av Fritt Ord.


Nye engelskspråklige BUF-sider

Publiseringsdato: 3. oktober 2006

Vi har hatt engelskspråklige sider på buf.no helt fra starten i 2000. Men da vi for et par år siden endret stil på de norske sidene, hadde vi hverken tid eller ressurser til å følge opp dette på den engelskspråklige delen. Den havnet derfor i bakevja. Nå har vi endelig fått gjort noe med saken. Selv om det fremdeles er mye av vårt norske (og svenske) materiale som ikke er oversatt (og som nok heller ikke kommer til å bli det), ser nå den engelskspråklige delen av veven lik ut som den norske. Forum på engelsk er det også blitt. Vi hører gjerne dine synspunkter på omleggingen.


Bokanmeldelse: Skolen i klemme – Dilemmaer og spenningsforhold av Per Bjørn Foros

Publiseringsdato: 29. september 2006

Førsteamanuensis ved Høyskolen i Sør-Trøndelag, Per Bjørn Foros, forsøker med denne boken å levere en kortfattet kulturfilosofisk analyse av situasjonen i dagens skole; og forsøket er vellykket. Foros har skrevet en skarpsindig og klok bok, en bok som ikke setter seg som mål å skissere enkle løsninger, men som ansporer til ny refleksjon basert på velbegrunnede påstander og begrepsanalytisk tydelighet. Denne anmeldelsen er også publisert (i en forkortet versjon) i tidsskriftet Bedre Skole, 2006 nr. 3.


Mer stoff om Den internasjonale filosofiolympiade 2006 og 2005

Publiseringsdato: 23. september 2006

Vi publiserte tidligere i høst en illustrert reisereportasje fra Den internasjonale filosofiolympiaden i Italia i mai iår. Nå kan vi presentere vinnerbidragene i sin helhet: gullet gikk iår til Tyrkia, sølvet til Polen og bronsen til Finland. Samtidig publiserer vi en egen side som viser oppgavene/filosofisitatene fra fjorårets IPO-konkurranse som gikk av stabelen i Warszawa, Polen. Her var det ungdommer fra Argentina, Østerrike, Finland, Korea, Polen og Romania som fikk tildelt medaljer. På denne siden kan man også se bilder av de norske deltagerne på IPO 2005.


Minirapport fra «Filosofi i september»

Publiseringsdato: 18. september 2006

Da var den store filosofiuken tilbakelagt – en begivenhetsrik uke, ikke minst fordi BUF denne gang var vertskap for den franske filosofen Oscar Brenifier som hadde fullt program hver dag denne uken. Mandagen var viet internasjonalt møte på Høyskolen i Oslo. Ca. 30 gjester fikk høre et panel bestående av Oscar Brenifier (Frankrike), Helle Hinge (Danmark), Roger Sutcliffe og Callumn Campbell (England), Barbara Brüning (Tyskland) og Bo Malmhester (Sverige) svare på fem spørsmål fra Beate Børresen/HiO. Spørsmålene var: 1) What is the status of P4C in your country? 2) What is good about the work you do in your country? 3) What is not good? 4) What are the future plans for P4C in your country? 5) What advice do you want to give to Norway?


Bokanmeldelse: Dialogos – filosofi for ungdomstrinnet av Guro Hansen Helskog

Publiseringsdato: 26. august 2006

Dialogos – filosofi for ungdomstrinnet er rett bok til rett tid. Boken handler ikke om filosofihistorie, men forsøker isteden å lose elevene inn i en filosofisk samtalekultur som gjennomsyres av grunnleggende dialogiske og kommunikative dyder som det å stille spørsmål, finne kriterier og begrunne. Det er en god bok, med mange gode spørsmål, problemstillinger og oppgaver, men for å oppnå den ønskede effekt hos elevene, avhenger den til syvende og sist av en lærer som våger å gå nye veier, menneskelig og pedagogisk.


Bokanmeldelse: Öppet sinne – stor respekt av Liza Haglund og Anders Persson

Publiseringsdato: 13. august 2006

Filosof Liza Haglund er en svensk filosof som gjennom flere år har praktisert filosofiske samtaler med barn i ulike sammenhenger. Ikke minst er hun kjent for sin innsats på Södra Teatern i Stockholm hvor barn har kommet til jevnlige samtaler på fritiden over flere år – litt á la filosofiklubben vår i Oslo. I 2003 ble hun kontaktet av Redd Barna i Sverige. De ønsket «[...] en bok om hur man kan föra filosofiska samtal med barn om Barnkonventionens principer och barnets rättigheter [...]». Hun allierte seg med filosof Anders Persson og sammen utga de denne lille «handledningen» i 2004.


Rapport fra filosofisk sommerleir på Ramme Gaard 2006

Publiseringsdato: 6. august 2006

Fra torsdag 29. juni til søndag 2. juli 2006 arrangerte Barne- og ungdomsfilosofene ANS i samarbeid med Ramme Gaard for tredje året på rad filosofisk sommerleir for barn i alderen 8-12 år på Petter Olsens storslagne Ramme Gaard i Hvitsten, Akershus. Ideen med filosofisk sommerleir er å tilby barn filosofiske samtaler i kombinasjon med ulike kulturelle opplevelser. Denne gangen var det filosofiske hovedtemaet «valg», og iår skulle temaet bokstavelig talt iscenesettes, dvs. ved drama og rollespill.


Internasjonal filosofilolympiade for ungdom – Cosenza, Italia

Publiseringsdato: 6. august 2006

Hva i all verden er en filosofiolympiade? Er det virkelig noen som mener at man kan konkurrere i noe så abstrakt som filosofi? Ja, det høres unektelig besynderlig ut. Men hvis vi sier at olympiaden like gjerne kunne vært kalt en «essaykonkurranse», blir det kanskje mer forståelig. En filosofiolympiade er et ukelangt sosialt og kulturelt arrangement for elever på videregående trinn fra hele verden; et arrangement som innledes med en skrivekonkurranse, men som hovedsaklig dreier seg om å bli kjent med vertslandets kultur og historie – og, selvsagt, med likesinnede jevnaldrende.


«Filosofi i september»

Publiseringsdato: 28. juni 2006

Utdannings- og forskningsdepartementet, nå Kunnskapsdepartementet, har gitt Utdanningsdirektoratet i oppdrag å finne ut om det er mulig med filosofi i skolen. Et nasjonalt forsøk med filosofi ble satt i gang i januar 2006 og skal avsluttes i juni 2007. Som et ledd i forsøket ønsker vi å søke råd fra folk med erfaring med og kunnskap om filosofi og undervisning. Vi planlegger derfor en uke med filosofi i Oslo fra 11. til 15. september 2006. Innlederne er invitert og har sagt ja. Samlingene 11., 14. og 15. september vil bli holdt i form av filosofisk samtale hvor det også skal bli mulig for tilhørerne å komme med innlegg.


Referater fra filosofiklubb, 6. juni

Publiseringsdato: 27. juni 2006

7-9-årsgruppen: Denne gangen hadde vi med oss foreldre og foresatte som observatører. Vi avsluttet også dagen med en samtale med de foresatte. Her fikk vi høre om deres erfaringer med filosofiklubben og drøftet veien videre. Vi begynte med å fortelle om en hane som finner en diamant, men som ikke vil ha den; han ville heller ha en saftig mark! Men hva syntes barna: Hadde de likt å finne en mark, eller hadde det vært bedre med en diamant? Flere ville ha tatt vare på diamanten, og det ble foreslått at den kunne selges for mange penger. Vi fant ut at det er fordi en diamant er verdifull.

10-13-årsgruppen: Idag hadde vi med oss foreldre og foresatte som observatører. Og vi avsluttet med en samtale med de foresatte. Her fikk vi høre om deres erfaringer med filosofiklubben og vi drøftet veien videre sammen. Deltagerne begynte med å presentere det de skulle gjøre: De skulle fremføre et rollespill om barn som er misfornøyde med at foreldrene lar dem være alene hjemme med mobiltelefonen. Rollespillet var basert på en finsk undersøkelse. Etter rollespillet var det duket for oppklaringer og diskusjon.


«På vandring gjennom livet»

Publiseringsdato: 19. juni 2006

Barne- og ungdomsfilosofene – i samarbeid med Ung kirkesang, Liturgisk senter og Pilegrimsprestene i Hamar og Nidaros – har nylig fått tildelt midler til gjennomføring av et 3-årig utviklingsprosjekt i Den norske kirke kalt På vandring gjennom livet. Et hovedmål for BUF med dette prosjektet er å levere kurs i filosofisk samtalemetode for voksenledere og ungdomsledere i Ung kirkesang, men også til andre organisasjoner i kirken. Prosjektet retter seg primært mot ungdom i alderen 12-18 år. Intensjonen er at filosofisk samtale etterhvert skal tas i bruk sammen med ungdom på pilegrimsvandring i 2007 og 2008, og det er også en uttalt målsetning med prosjektet å vurdere overføringsverdien av filosofiske samtaler til andre områder innenfor kirken. Prosjektet er delfinansiert gjennom Trosopplæringsreformen: Størst av alt.


«En sammenlikning av dialogbegrepet i KRL og filosofi med barn»

Publiseringsdato: 23. mai 2006

I en prosjektoppgave fra Høgskolen i Hedmark – En sammenlikning av dialogbegrepet i KRL og filosofi med barn – viser master i filosofi Ketil Rogn at den tradisjonelle dialogmodellen i KRL-faget er mindre egnet som utgangspunkt for filosofisk samtale. Denne modellen legger vekt på elevens individuelle oppfatninger, at sannhet er elevens personlige eller private eiendom, og den oppfordrer til undring over det hellige. Den filosofiske samtalen vektlegger derimot almene innsikter, undersøkende fellesskap og problematisering av spørsmål.

 

Referater fra filosofiklubb, 2. mai

Publiseringsdato: 9. mai 2006

7-9-årsgruppen: Dagen startet med at et av barna viste frem et eksemplar av skoleavisen som hun hadde vært med på å lage. De andre barna fikk så i oppdrag å stille spørsmål til henne om avisen: Står det noe spennende i den? Står det noe om Donald Duck i den? Hvorfor må vi ta bilder til aviser? Det siste spørsmålet ville flere svare på: Det er morsommere å lese avisen med bilder, og vi bør ha bilder for å se med egne øyne hva som har skjedd og hvem avisen skriver om. Bildene gjør det også lettere å forstå det som står skrevet. Barna kom frem til to typer publikasjoner der bilder ikke bare var fint og praktisk, men nødvendig: tegneserier og billedbøker.

10-13-årsgruppen: Vi hadde denne gang medbragt et nyhetsklipp fra NRK.no. Her fremgikk det av en undersøkelse at mange foreldre i Finland bruker mobiltelefonen som barnevakt for barn helt nede i førskolealder. I artikkelen ble det hevdet at foreldrene prioriterte egen karriere og samvær med venner fremfor det å bruke tid på barna. Det ble på den annen side vist til at barn helt opp i videregående ønsket seg mer tid sammen med foreldrene.

 

Dialog og dannelse – nasjonal konferanse om filosofi i skolen

Publiseringsdato: 12. april 2006

Universitetet i Oslo inviterer til nasjonal konferanse om filosofi i skolen. Før lunsj får vi korte innledninger fra Inga Bostad (UiO), James Nottingham (Newcastle), Beate Børresen (HiO), Kristin Emilie Willumsen og Jens Breivik (UiT), Egil Olsvik (UiB) og Øyvind Olsholt (BUF). Etter lunsj blir det i alt syv parallelle arbeidsgrupper (workshops). Dagen avsluttes med en felles middag for alle interesserte.

Tid: 16. juni 2006
Sted: Universitetet i Oslo, Sophus Bugges hus
Arrangør: Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK)

 

International P4C-konferanse i Glasgow, Skottland

Publiseringsdato: 7. april 2006

SOPHIA – Europeisk stiftelse for filosofering med barn – arrangerer konferansen «Talking Thinking» ved Strathclyde University, Glasgow, Skottland fra lørdag 17. til mandag 19. juni. Konferansen er workshop-basert, og blant innlederne finner vi Catherine McCall (president i SOPHIA), Maughn Gregory (leder av IAPC), Roger Sutcliffe (leder av ICPIC) samt «Norges-vennen» Oscar Brenifier.

The first EPIC International Conference on Philosophical Inquiry and Lifelong Learning (1996) introduced delegates to the nature of communities which are created though different practices of philosophical dialogue with both children and adults. This second international conference is designed to continue this learning as well as introducing teachers and other professionals to this expanding field. The conference will give delegates the opportunity to learn about many different aspects of philosophical dialogue with both children and adults from distinguished international speakers.

 

«Rammen rundt valget» – Filosofisk sommerleir for barn på Ramme Gaard, Hvitsten

Publiseringsdato: 29. mars 2006

For tredje år på rad har vi den store glede å invitere til filosofisk sommerleir for barn på fantastiske Ramme Gaard på Hvitsten. Vi inviterer barn fra 8-12 år til et firedagers opphold med filosofiske samtaler, kunstneriske opplevelser og tradisjonelle gårds- og fritidsaktiviteteter i praktfulle og unike omgivelser.

Årets filosofiske sommerleir handler om valg. Alle barn opplever å bli stilt overfor valg. Noen ganger er det enkelt å bestemme seg, andre ganger er det svært vanskelig, nesten umulig. Med utgangspunkt i dramatisering av dilemmaer og andre iscenesettelser vil vi iår aktualisere ulike valgsituasjoner sammen med barna, for deretter å undersøke og problematisere situasjonene gjennom filosofisk samtale. I løpet av samtalen oppnår vi en klarere forståelse av situasjonen, de andre og oss selv – vi danner oss en tydeligere «ramme rundt valget» – noe som gjør oss istand til å fatte bedre og mer velbegrunnede valg.


1. kvartal 2006


2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | Eldre nyheter

Siden opprettet: 22.05.06. Sist endret: 13.02.13 11:47.