Nyheter 2008

«Thinking aloud» – Filosofi med barn-konferanse på Island

Publiseringsdato: 15. desember 2008

BUF er en av flere partnere på denne nordisk-baltiske samarbeidskonferansen om filosofi og demokrati i skolen som avholdes ved Islands universitet, Reykjavik den 27. og 28. februar 2009. Det vil bli innledere fra alle de nordiske landene og Latvia. Frist for innlevering av innlegg er 5. januar 2009. Vi oppfordrer alle norske som er interessert i filosofi med barn om å melde seg på denne konferansen.


Ny bok om filosofiske samtaler i barnehagen

Publiseringsdato: 22. november 2008

Endelig er boken vår klar! Tittelen er «Filosofiske samtaler i barnehagen – Å ta barns tenkning på alvor» og er, som vår første bok Filosofi i skolen, en todelt bok. Første del gir en grundig presentasjon av grunntrekk og kjennetegn ved den filosofiske samtalen, denne gang med barnehagen som kontekst. Andre del består av en mengde aktiviteter, spørsmål og øvelser ordnet etter de syv fagområdene i rammeplanen for barnehagen.


Krealist-kurs for barn 8-10

Publiseringsdato: 12. oktober 2008

BUF deltar på Krealist-kurs igjen! Her skal vi i år studere temaet olje sett fra mange vinkler, sammen med en geolog, en filosof, en musiker, en kunstmaler og en vitensenterpedagog. Kurset er for barn fra 8–10 år i følge med en voksen og foregår på Teknisk Museum i november. Det er ennå ikke for sent å melde seg på!


Etterutdanningskurs for lærere i videregående skole

Publiseringsdato: 11. oktober 2008

Dette todagerskurset er for lærere i det nye Historie og filosofi-faget. Dag 1 åpner med et foredrag av Øyvind Olsholt om temaet eksistens og mening etterfulgt av et foredrag av Jostein Gaarder. Dagen fortsetter med en praktisk, fagdidaktisk økt og avsluttes med temaet eksamen og vurdering i det nye faget. Dag 2 gir et dypdykk i den filosofiske samtalen. Deltagerne vil lære metoden for filosofisk samtale som inngår i læreplanen for faget. Kursholder er Øyvind Olsholt.


Kunst og filosofi i 1. klasse

Publiseringsdato: 11. oktober 2008

I løpet av tre dager i oktober 2008 vil tre filosofer besøke samtlige 1. klasser i Ski kommune i Akershus. Formålet med besøket er å ha en filosofisk samtale med hver klasse med utgangspunkt i kunst/malerier fra Ski kommunes lokale kunstsamling. De tre filosofene er Aasne Jordheim, Andreas Ribe og Øyvind Olsholt – også kjent som «Tenketruppen»! Prosjektet er en oppfølging fra foregående år.


RSS på buf.no

Publiseringsdato: 20. juni 2008

Fra nå av kan du abonnere på RSS-nyheter fra Barne- og ungdomsfilosofene. Det betyr at du kan holde deg orientert om nytt fra BUF ved hjelp av nettleseren (eller annen programvare, f.eks. Thunderbird) – uten å måtte besøke selve nettstedet. Nettleseren sjekker med jevne mellomrom for oppdateringer, og lagrer nyhetene i en «kanal» som du kan følge med på. Det er enkelt å abonnere: Klikk på ikonet til høyre, og følg instruksene.


Langvandring på Dovre med filosofiske samtaler

Publiseringsdato: 16. juni 2008

For andre året på rad er det duket for langvandring over Dovre med pilegrimsprest og filosof som ledsagere. Vi starter ved Eysteinskirken på Hjerkinn 14. august og ankommer Oppdal kirke den 17. august. Vi bestemmer selv tempo når vi går, men prøver å holde følge og ta pauser samlet. Vi starter og avslutter dagene med tidebønn. To-tre ganger om dagen har vi filosofiske samtaler ledet av «pilegrimsfilosof» Øyvind Olsholt. Etter gudstjeneste i Oppdal kirke avslutter vi vandringen og deler et måltid før avreise.


Den 16. internasjonale filosofiolympiade, Iasi, Romania – 18.-22. mai 2008

Publiseringsdato: 16. juni 2008

For fjerde gang deltar Norge i den internasjonale filosofiolympiaden. Årets norske deltagere var Johanne Telle fra Foss videregående skole og Jon Ferdinand Ronge Gjengset fra Oslo Handelsgymnasium. Ledsagende lærere var Thor Steinar Grødal fra Foss videregående (som vanlig) og Olav Birkeland fra Handelsgym. Denne gangen har vi vært så heldige å få reisebeskrivelser fra de norske deltagerne, Johanne og Jon.


Kunnskap og fantasi – Barnehagekonferanse i regi av Dronning Mauds Minne

Publiseringsdato: 19. mai 2008

22. og 23. mai 2008 arrangeres konferansen Kunnskap og fantasi – Barnehagen som arena for kreativ og allsidig læring på SAS Royal Garden Hotel, Trondhjem. Øyvind Olsholt er en av foredragsholderne med innlegget Filosofiske samtaler i barnehagen – dannelse for en ny tid.


Barna tenker og snakker – biskopene lytter

Publiseringsdato: 12. mai 2008

For en måneds tid siden hadde Øyvind Olsholt en filosofisk samtale med deltagerne i Vingrom guttekor. Dette var en generalprøve. Noen uker senere skulle nemlig de samme guttene være hovedpersoner i en filosofisk samtale med (flesteparten av) Norges biskoper som tilhørere! Denne samtalen fant sted på «Dalegudbrands gård» på Hundorp søndag kveld 4. mai. Biskopene var på pilegrimsvandring fra Oslo til Nidaros, og hadde satt av denne kvelden til barn og filosofi!


Artikkel i antologien Monologar til refleksjon

Publiseringsdato: 24. april 2008

Mars 2007 inviterte Universitetet i Bergen til konferanse om filosofi i skolen. Blant foredragsholderne var professor i filosofi Gunnar Skirbekk, rektor Erik Sølvberg ved Voss gymnas, professor i filosofi Vigdis Songe-Møller og magister i filosofi Øyvind Olsholt. Nå er alle artiklene fra konferansen samlet i antologien Monologar til refleksjon – Konferansen Filosofi i skoleverket Bergen 2007. På denne siden kan du lese mer om boken.


Etterutdanningsseminar i Religion og etikk

Publiseringsdato: 14. april 2008

Religionsfaget er i endring, ikke bare i grunnskolen, men også i videregående skole. Gyldendal Undervisning inviterer således til gratis etterutdanningsseminar i faget Religion og etikk på Quality Airport Hotel Gardermoen fredag 18. til lørdag 19. april 2008. Øyvind Olsholt fra BUF holder foredraget Filosofi som metode – sokratiske samtaler med elevene fredagen kl. 15.00-16.45.


Nytt abonnementsbasert P4C-nettsted på engelsk

Publiseringsdato: 21. mars 2008

De engelske filosofene/pedagogene/ringrevene James Nottingham, Steve Williams og Roger Sutcliffe har nylig slått seg sammen og startet nettstedet www.p4c.com – åpenbart med sikte på å sette en ny standard for filosofi med barn-ressurser på Internett. Nettstedet er ikke i drift ennå, men er under utarbeidelse. Mens nettstedet bygges opp er målet å få 1000 personer til å tegne seg som abonnenter. Nettsiden vil da lanseres, og vil da tilby et rikt utvalg ressurser for lærere og andre som arbeider med filosofi med barn.


Seminar om filosofi i skolen med Hannu Juuso

Publiseringsdato: 16. mars 2008

Torsdag 3. april 2008 kl. 10.00 til 15.00 blir det åpent seminar med den finske filosofen Hannu Juuso (bildet) på Høyskolen i Oslo. I 2007 disputerte Hannu Juuso på avhandlingen Child, philosophy and education. Discussing the intellectual sources of Philosophy for Children. På seminaret innleder han til samtale på bakgrunn av en presentasjon av avhandlingen. Seminaret er aktuelt for alle som er interessert i filosofi i skolen, for alle som er opptatt av skolen i et dannelsesperspektiv, og for alle som er opptatt av skolens rolle i utviklingen av demokratisk fellesskap.


BUF bidrar på Krealist-kurs

Publiseringsdato: 18. februar 2008

Krealist-kurs er navnet på et tverrfaglig kurs som søker å stimulere barns naturlige og kreative utfoldelse innenfor realfag, filosofi, kunstneriske fag og entreprenørskap. På dette Krealist-kurset skal temaet vann studeres fra mangel vinkler: sammen med en biolog, en filosof (Øyvind Olsholt) og to musikere. Lørdagene 5. og 12. april er vi på Teknisk museum. Tirsdag 8. april går turen til Oslo-kloakken. Påmeldingen er igang!


Kurs for Historie og filosofi-nettverket «HiFi», Oslo

Publiseringsdato: 11. februar 2008

Torsdag 7. februar 2008 holdt BUF ved Øyvind Olsholt kurs for Historie og filosofi-nettverket i Oslo. Her er noen bilder fra kursdagen tatt av Thor Steinar Grødal, filosofilærer på Foss videregående skole – til inspirasjon for andre HiFi-nettverk som trenger veiledning og instruksjon i filosofisk samtaledidaktikk i det nye Historie og filosofi-faget.


Filosoficafé: Hva er ondskap?

Publiseringsdato: 8. februar 2008

Filosof Øyvind Olsholt var invitert til Østfold Kunstnersenter i Fredrikstad den 6. februar 2008 for å snakke om temaet ondskap. Han valgte imidlertid å snakke bare i ca. 30 minutter. Deretter ble det 10 minutters tenkepause for publikum hvor de skulle komme opp med et svar på kveldens spørsmål. Etter dette ledet Olsholt filosofisk samtale med de over 100 fremmøtte. NRK Østfold var tilstede og laget et lite innslag på direkten.


Drøft de store spørsmålene med tenåringen

Publiseringsdato: 21. januar 2008

Idag publiseres et parallelloppslag om filosofi med barn og ungdom i Aftenposten, Fædrelandsvennen, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad og Adresseavisen. Oppslagene er ikke helt likt utformet, men alle inneholder kommentarer fra Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt, BUF, Nina Øyan, lærer ved Lillesand ungdomsskole, og Beate Børresen, leder for filosofi i skolen-prosjektet ved Utdanningsdirektoratet.


Den 15. internasjonale filosofiolympiade

Publiseringsdato: 20. januar 2008

Olympiaden ble holdt i Tyrkia 18.-21. mai 2007 – og det var vertslandet som stakk av med gullmedaljen med et essay med tittelen «Freedom, Security and Multiculturalism in Modern Societies». Ca. 50 ungdommer fra 22 land deltok. For Norge stilte Martin Thømt Ravneberg og Bjørn Langseth, begge elever fra Foss videregående skole i Oslo. Her finner du alle vinnerinnleggene samt fotografier tatt av den norske delegasjonslederen Thor Steinar Grødal, lærer på Foss: http://www.buf.no/filosofiolympiade


ElleMelle og BUF på NRK Frokost-TV

Publiseringsdato: 15. januar 2008

Leder av Barnehageforum.no og redaktør i ElleMelle, Trond Kristoffersen, og daglig leder i Barne- og ungdomsfilosofene, Øyvind Olsholt, var invitert til Cille Biermann og Petter Nome i NRK Frokost-TV den 14. januar 2008. Vi skulle snakke om barn og filosofi med utgangspunkt i filosofisatsningen i bladet ElleMelle. Det ble en 8-9 minutters samtale som kan sees på denne siden.


2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | Eldre nyheter

Siden opprettet: 15.01.08. Sist endret: 13.02.13 11:50.