Seminar om filosofi i barnehage og skole – Høyskolen i Oslo

1. mars 2000

I over 30 år har man i flere land mer eller mindre systematisk drevet med filosofi med barn. I 1997 kom filosofi inn i den norske grunnskolen og lærerutdanningen som et emne i KRL. Filosofi med barn tar utgangspunkt i at barn og unge ofte stiller filosofiske spørsmål, og at samtaler om slike spørsmål kan virke befriende og stimulerende. Det sentrale er å skaffe seg en oppfatning av verden og sin egen plass i den. Erfaringer så langt tyder på at filosofiske samtaler bidrar til at barna blir mer selvstendige, tolerante og trygge på egne vurderinger.

I november 1999 holdt Høgskolen i Oslo et seminar om filosofi i skolen. Dette kurset er ment som en mer praktisk rettet oppfølging av dette seminaret. Etter en generell innledning vil vekten bli lagt på den filosofiske samtalen i barnehagen og i klasserommet. Det er ikke nødvendig å ha vært på seminaret i november for å ha glede og nytte av dette kurset.

Kurset er rettet mot ansatte i lærerutdanning, skole og barnehage.

Program

08.30-09.00: Registrering
09.00-09.30: Beate Børresen: Filosofi i rammeplan og læreplan
09.45-10.30: Ragnar Ohlsson: Hva er filosofi?
10.45-11.30: Ragnar Ohlsson: Farene ved filosofi for barn
11.30-12.30: Lunsj
12.30-17.00: To parallelle sesjoner:
1. Bo Malmhester:
Filosofi i skolen. Eksempler med utgangspunkt i læreplanen, alle trinn. Leker o.l.
2. Liza Haglund:
Hvordan filosofere i barnehagen

Praktisk informasjon

Tid og sted: Mandag 27. mars 2000
Høgskolen i Oslo, Pilestredet 52, 0167 Oslo
Påmelding til: Etterutdanningskontoret v/ Siri Solvang
Fax 22 45 21 35

Påmeldingsfrist: 6. mars 2000
Pris: kr. 500,-

For nærmere opplysninger om kurset:
Beate Børresen , tlf. 22 45 21 63

Innledere

Beate Børresen

Førstelektor ved Høgskolen i Oslo, Avdeling for lærerutdanning. Ga ut boken Filosofi i skolen sammen med Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt i 1999.

Liza Haglund

Filosof og pedagog fra Stockholm Universitetet. Hun har arbeidet i barnehage og fritidshjem, og deltatt i et prosjekt som omfatter filosofi med fem-åringer. Hun har samarbeidet med Malmhester og Ohlsson, og skrevet et kapittel i boken Filosofi med barn. Haglund studerer nå pedagogikk hovedfag med fokus på begrepsdannelse hos barn og leder filosofikurs for barn mellom 9 og 11 år.

Bo Malmhester

Adjunkt ved Vilunda gymnasium, Upplands Väsby. Sammen med Ragnar Ohlsson har Malmhester gjennomført et 6-årig prosjekt i den svenske grunnskolen: «Att stimulera barns filosofiska tänkande». I 1999 kom boka Filosofi med barn som beskriver dette prosjektet. Bo Malmhester har arbeidet 25 år som lærer i videregående skole, med bl.a. filosofi og pedagogisk drama. Siden 1986 har han også arbeidet med filosofi på småskoletrinnet og deltatt i internasjonale konferanser om emnet.

Ragnar Ohlsson

Dosent i praktisk filosofi ved Stockholm Universitet. I tillegg til prosjektet og boka nevnt ovenfor, har han skrevet boka «Meningen med livet» (1998). Det er en bok som skal stimulere til filosofisk samtale, bl.a. i klasserommet, først og fremst i videregående skole.

Ragnar Ohlsson og Bo Malmhester har en egen hjemmeside om filosofi med barn. Den finner du på http://hem.passagen.se/bmr/Barnfilosofi/

Siden opprettet: 01.03.00. Sist endret: 09.10.06 13:02.