Presentasjon av boken Filosofi i skolen

11. april 2000

Vi gjengir her et referat fra en to-timers forelesning som Beate Børresen holdt ved Høyskolen i Nord-Trøndelag 30. mars iår. Hovedsiktemålet med foredraget var å presentere boken «Filosofi i skolen».

«Referat fra forelesning med Beate Børresen

Ettersom ingen representant fra forlaget Tano Aschehoug var tilstede under forelesningen, sender jeg isteden et kort referat. Vi tok også noen bilder som legges ved. Disse forelesningene er veldig viktige i samspillet mellom HINT, forlag og bokhandel. Bokhandelen både på Levanger og Steinkjer setter stor pris på at forlaget er så positive i denne sammenhengen. Dere har skjønt hvor viktig dette er for alle parter. Derfor vil vi også at dere skal SE hvor bra det blir mottatt på HINT og hvordan vi organiserer det hele. Bokhandelen var representert med Morten Sivertsen (fagbokansvarlig) og Svanhild Hagen (daglig leder).

Denne gangen var det Beate Børresen med boken Filosofi i skolen, (medforfatter) som hadde foredraget. Bokhandelen sendte ut innbydelser til alle grunnskoler på Steinkjer og Levanger. Videregående skoler, bibliotek og undervisningsetaten på Levanger ble også invitert. Alle seksjoner på HINT er selvsagt inkludert sammen med «stående» invitasjon til alle interesserte på bokhandelen og Levanger Bibliotek.

Forelesningen var på det nye høgskolebygget til HINT. Vi hadde ca. 150 personer tilstede. HINT mente det var sjeldent mange fagpersoner fra andre seksjoner tilstede. 10-12 grunnskoler var representert. Beate Børresen var svært flink og engasjerende og skapte med sine eksempler en god stemning i salen. Hun brukte både overhead og internet. Morten Sivertsen, fagbokansvarlig fra bokhandelen i Levanger innledet forelesningen og introduserte forfatteren. Introduksjonen gjøres ellers av representant fra forlaget. Beate Børresen foreleste i to undervisningstimer avbrutt av pause. Dekan ved lærerutdanningen Rolf Diesen snakket på vegne av HINT og trakk frem samarbeidet mellom de tre parter. Mente at selv om vi representerer «børs» og «katedral», så er dette et godt eksempel på samarbeide til felles beste. Beate Børresen fikk blomster fra lærerutdanningen. Morten Sivertsen avrundet det hele og overleverte en bokgave fra bokhandelen.

Vennlig hilsen
Morten Sivertsen
Bokhandelen i Levanger,
7. april 2000»

Siden opprettet: 11.04.00. Sist endret: 09.10.06 13:02.