Ny bok for mammaer og pappaer påbegynt

1. oktober 2000

Vi utga i 1999 den første boken på norsk om filosofering med barn (Filosofi i skolen, Tano Aschehoug). Av forskjellige grunner ble denne boken rettet spesielt inn mot lærere og lærerstudenter selv om vi skrev den slik at den skulle kunne leses og brukes av alle som har med barn å gjøre. Filosofi i skolen ble altså på sett og vis en bok med et meget bredt potensiale, men med et snevert nedslagsfelt.

Tidlig vokste det derfor frem et ønske hos oss om å skrive en ny, tilsvarende bok, men denne gangen rettet mot et alment publikum – fortrinnsvis foreldre. Det skal også sies at vi har blitt oppfordret til å skrive en slik ny bok, både av forlaget og av andre som har lest boken vår eller på annen måte har stiftet bekjentskap med filosofering med barn.

Filosofiske samtaler slik vi ser det innebærer ingen ny form for pedagogikk – og hvis de kan sies å være det, er dette ikke det viktigste ved dem – men utgjør i sin kjerne en helt ny innstilling til hva det vil si å samtale og tenke i et fellesskap, til hva det vil si å være et sosialt vesen. Dette synspunkt vil vi begrunne og eksemplifisere ved å knytte stoffet an til utvalgte tenkere og ideer fra filosofiens historie. Følgelig bør filosofi for barn og ungdom ikke begrenses til skolen alene.

Et grunntema i den nye boken vil fortsatt være de personlige og individuelle forutsetninger som gjelder for voksenpersonen dersom han eller hun virkelig ønsker å filosofere sammen med barn og ungdom – med et åpent og spørrende sinn.

Den nye boken vil etter planen foreligge høsten 2001.

Siden opprettet: 01.10.00. Sist endret: 09.10.06 13:02.