Foredrag på konferansen «Barn mellom børs og katedral»

1. oktober 2000

Konferansen «Barn mellom børs og katedral» er en todagers konferanse som avholdes i Trondhjem den 6. og 7. november 2000. Konferansen har undertittelen «Barndommens vilkår i et nytt årtusen» og arrangeres av Norsk Senter for Barneforskning og Dronning Mauds Minne – Høyskole for førskolelærerutdanning. Øyvind Olsholt kommer på denne konferansen til å erstatte Anders Holt som foredragsholder over følgende tema: «Er barn mennesker».

Sakset fra presentasjonen av konferansen:

«Barnets århundre» er slutt. Hva nå?
Barndommen blir et helt nytt prosjekt i det 21. århundre. Avansert teknologi, kommersialisering og «offentlig fattigdom» preger skolen og de estetiske inntrykkene som blir barn til del. Tar disse sterke tendensene hensyn til barns kulturskapende virksomhet og kritiske dannelse? Er pedagoger og kulturarbeidere med- eller motspillere i prosessen?

Når foreldre for godt har bestemt seg for å jobbe utenfor hjemmet, får også barna nye arenaer. Skolen og andre institusjoner blir sentrale være- og læresteder. Barns liv individualiseres liksom de voksnes. [...]

Aktuelle lenker

Øyvind Olsholts foredrag på konferansen: Er barn mennesker?

Siden opprettet: 01.10.00. Sist endret: 09.10.06 13:02.