Matematikk og filosofi

1. februar 2001

Beate Børresen ved Høyskolen i Oslo og Bo Malmhester startet høsten 2000 en kursserie under denne vignetten. Kurset er primært rettet mot lærere på småskole- og mellomtrinnet i grunnskolen. Det følgende er sakset fra invitasjonen til det første kurset:

«Matematikk og filosofi –
en mulighet til glede, kreativitet, lek med tanker og argumenter

L97 understreker at resonnement og fantasi er viktige elementer i matematikkfaget – og at dette skal gjenspeiles i skolen. Vi vet at i skolematematikken har det å lære fremgangsmåter og finne det ene riktige svaret fått langt større plass enn undring, spørsmål og refleksjon. Med dette kurset ønsker vi å fokusere på hvordan dialogen og den filosofiske samtalen kan fremme forståelse, nysgjerrighet, entusiasme og kritisk refleksjon i matematikkfaget. Vi vil knytte diskusjon til ulike emner fra fagplanen som f.eks. små tall, store tall, telling, uendelighet, ulike tallsystemer, klassifikasjon, paradokser...»

Aktuelle lenker

Du kan lese mer om dette prosjektet på http://www.lu.hio.no/krl/filosofi/

Siden opprettet: 01.02.01. Sist endret: 09.10.06 13:02.